Luật sư tư vấn về chủ đề "hoạt động xét xử"

hoạt động xét xử | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoạt động xét xử.

Một số vấn đề về thi hành án hình sự của Tòa án và vấn đề áp dụng án lệ trong hoạt động xét xử

Một số vấn đề về thi hành án hình sự của Tòa án và vấn đề áp dụng án lệ trong hoạt động xét xử
Thi hành án hình sự là một giai đoạn trong tố tụng hình sự và có thể coi đó là giai đoạn cuối cùng của một vụ án hình sự. Công tác điều tra, truy tố và xét xử là rất quan trọng. Quyết định hình phạt của Toà án chính là sự đánh giá, sự lên án của Nhà nước đối với hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện.

Xét xử kín là gì ? Các trường hợp áp dụng xét xử kín hiện nay?

Xét xử kín là gì ? Các trường hợp áp dụng xét xử kín hiện nay?
Thời gian qua chắc hẳn chúng ta đã nghe đến nhiều vụ án được tổ chức xét xử kín, đặc biệt là những vụ án liên quan đến người dưới 18 tuổi. Vậy cụ thể thì xét xử kín là gì? Xét xử kín áp dụng trong những trường hợp nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây:

Khái niệm, đặc điểm, vai trò hoạt động xét xử của Tòa án?

Khái niệm, đặc điểm, vai trò hoạt động xét xử của Tòa án?
Hoạt động xét xử là hoạt động nhân danh quyền lực nhà nước nhằm xem xét, đánh giá và ra phán quyết về tính hợp pháp và tính đúng đắn của hành vi pháp luật hay quyết định pháp luật khi có sự tranh chấp và mâu thuẫn giữa các bên có lợi ích khác nhau trong các tranh chấp hay mâu thuẫn đó.

Thực tiễn hoạt động xét xử trong việc bảo vệ công lý

Thực tiễn hoạt động xét xử trong việc bảo vệ công lý
Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định một cách mạnh mẽ, bảo vệ công lý là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng, gắn với Tòa án nhân dân - cơ quan xét xử thực hiện quyền tư pháp của Việt Nam. Vậy việc xét xử trên thực tế được thể hiện như thế nào?

Các yếu tố cơ bản trong hoạt động xét xử của Tòa án.

Các yếu tố cơ bản trong hoạt động xét xử của Tòa án.
Hoạt động xét xử của Tòa án là hình thức áp dụng pháp luật quan trọng. Trong hoạt động xét xử phải kể đến các yếu tố cơ bản như: Nội dung, hình thức, chủ thể, đối tượng trong việc xét xử của Tòa án. Vậy những yếu tố đó được thể hiện như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ vấn đề trên.

Nội dung của bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Tòa án

Nội dung của bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Tòa án
Bảo vệ công lý là một nhiệm vụ chính trị - tư pháp của cả hệ thống chính trị nói chung và của các cơ quan tư pháp nói riêng, được hiến định tại khoản 3 Điều 102 Hiến pháp năm 2013 nhằm xây dựng một đất nước, một xã hội dựa trên nền tảng trật tự, ổn định, hợp tác và đồng thuận

Phương thức bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử.

Phương thức bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử.
Phương thức bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử là sự thống nhất giữa hoạt động đánh giá chứng cứ với hoạt động điều hành phiên tòa phù hợp, trong đó hoạt động đánh giá chứng cứ khoa học đóng vai trò quyết định để chủ thể xét xử thực hiện các nội dung của bảo vệ công lý trong xét xử.

Nội dung quy định trực tiếp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân.

Nội dung quy định trực tiếp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân.
Tòa án nhân dân thực hiện quyền tư pháp có nhiệm vụ bảo vệ công lý là một trong những phương thức quan trọng, hữu hiệu để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.