Luật sư tư vấn về chủ đề "sáp nhập doanh nghiệp"

sáp nhập doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sáp nhập doanh nghiệp.

Tư vấn về thay đổi chủ thể trong hợp đồng ?

Tư vấn về thay đổi chủ thể trong hợp đồng ?
Thưa luật sư: Công ty tôi vừa làm thủ tục tách doanh nghiệp từ công ty X, các hợp đồng kinh tế được ký kết giữa công ty X và các đối tác được chuyển giao toàn bộ về phía công ty tôi để tiếp tục thực hiện. Nay chúng tôi không biết làm thế nào để đúng quy định của pháp luật

Mẫu quyết định cho phép sáp nhập hội mới nhất

Mẫu quyết định cho phép sáp nhập hội mới nhất
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định cho phép sáp nhập hội ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ áp dụng cho việc hợp nhất các hiệp hội, hội có cùng tôn chỉ, mục đích hoạt động:

Thủ tục gộp 2 công ty thành công ty mẹ ?

Thủ tục gộp 2 công ty thành công ty mẹ ?
Kính gửi: Luật sư Luật Minh Khuê Công ty chúng tôi gồm 2 công ty TNHH MTV riêng rẽ, nay muốn sát nhập để thành 1 nhóm trong cty mẹ thì thủ tục pháp lý như thế nào ? Vì 2 cty này lúc trước có cùng 1 chủ sở hữu, nhưng nay đã chuyển nhượng vốn lại cho 2 thành viên khác làm chủ sở hữu và đại diện pháp luật.

Luật sư tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Luật sư tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp
Công ty luật Minh Khuê hiểu rõ về những thách thức của việc kinh doanh trong một xã hội đầy cạnh tranh như hiện nay và chúng tôi có thể giúp đỡ khách hàng trong việc quản lý rủi ro, giải quyết nhanh chóng vấn đề phát sinh với mức chi phí hiệu quả.