Luật sư tư vấn về chủ đề "sáp nhập doanh nghiệp"

sáp nhập doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sáp nhập doanh nghiệp.

Phân biệt giữa hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp

Phân biệt giữa hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp
Hiện nay các doanh nghiệp vừa và nhỏ không đủ tiềm lực cạnh tranh trên thị trường thường chọn hình thức sáp nhập hoặc hợp nhất doanh nghiệp để tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp mình trên thị trường. Vậy làm thể nào để phân biệt rõ được sát nhập và hợp nhất cùng tìm hiểu bài viết dưới đây

Mẫu hồ sơ sáp nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2022

Mẫu hồ sơ sáp nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2022
Cách soạn mẫu giấy đề nghị chấp thuận sáp nhập công ty ? Phân tích hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp tại Việt Nam ? Quy định pháp luật về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Những đặc điểm chính của sáp nhập doanh nghiệp?

Những đặc điểm chính của sáp nhập doanh nghiệp?
Thủ tục thực hiện hoạt động sáp nhập và họp nhất doanh nghiệp được quy định Luật doanh nghiệp năm 2020. Ngoài ra, thì chia, tách, hợp nhất, sáp nhập đối với doanh nghiệp xã hội được thực hiện trong các trường hợp sau đây: Doanh nghiệp xã hội được chia hoặc tách thành các doanh nghiệp xã hội; ...

Bảo vệ quyền lợi người lao động trong mua bán, sáp nhập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam

Bảo vệ quyền lợi người lao động trong mua bán, sáp nhập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam
Bảo vệ người lao động, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi người lao động trong mua bán, sáp nhập doanh nghiệp là việc làm cần thiết trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của mỗi quốc gia. Vậy, pháp luật Việt Nam hiện hành quy định về bảo vệ quyền lợi của người lao động trong trường hợp này ra sao?