Luật sư tư vấn về chủ đề "sáp nhập doanh nghiệp"

sáp nhập doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sáp nhập doanh nghiệp.

Mergers and Acquisitions (M&A) và phương pháp định giá

Mergers and Acquisitions (M&A) và phương pháp định giá
M&A, được viết tắt bởi hai từ tiếng Anh: Mergers and Acquisitions. Đây là thuật ngữ để chỉ sự Mua bán hay Sáp nhập giữa hai hay nhiều công ty với nhau... Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc kiến thức về định giá và một số phương pháp định giá...

Quy định về giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn

Quy định về giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn
Việc giải thể doanh nghiệp không chỉ làm phát sinh quan hệ giữa các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp mà còn là quan hệ giữa doanh nghiệp với các chủ thể khác, bao gồm , đối tác, người lao động, các thành viên trong doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước

Quy định về thành lập và mua lại doanh nghiệp

Quy định về thành lập và  mua lại doanh nghiệp
Mua lại doanh nghiệp hay thành lập doanh nghiệp mới là một phần không thể thiếu trong bức tranh kinh doanh toàn cầu, là yếu tố quan trọng của nền kinh tế các quốc gia. Luật của Pháp năm 1984 cho phép người làm công trong môt doanh nghiệp thành lập một công ty riêng

Quy định về sáp nhập, chia tách, giải thể doanh nghiệp

Quy định về sáp nhập, chia tách, giải thể doanh nghiệp
Vấn đề về sáp nhập, chia tách, giải thể doanh nghiệp đươc Luật doanh nghiệp 2020 quy định rất rõ ràng, đây là những vấn đề thường xảy ra trên thực tế tại các doanh nghiệp, công ty. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ vấn đề trên

Bảo vệ quyền lợi người lao động trong mua bán, sáp nhập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam

Bảo vệ quyền lợi người lao động trong mua bán, sáp nhập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam
Bảo vệ người lao động, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi người lao động trong mua bán, sáp nhập doanh nghiệp là việc làm cần thiết trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của mỗi quốc gia. Vậy, pháp luật Việt Nam hiện hành quy định về bảo vệ quyền lợi của người lao động trong trường hợp này ra sao?

Chuyển giao trách nhiệm dân sự trong trường hợp sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam

Chuyển giao trách nhiệm dân sự trong trường hợp sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam
Hoạt động sáp nhập ngân hàng diễn ra phổ biến nhằm giải quyết tình trạng yếu kém của một số hệ thống ngân hàng ở nước ta. Pháp luật về sáp nhập ngân hàng cũng đã được xây dựng để điều chỉnh. Vậy, việc chuyển giao trách nhiệm dân sự trong sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần được quy định ra sao?

Sáp nhập tài sản là gì ? Quy định về sáp nhập tài sản

Sáp nhập tài sản là gì ? Quy định về sáp nhập tài sản
Sáp nhập tài sản là (Hành vi của chủ thể) nhập một tài sản vào một tài sản khác. Kết quả là tài sản ban đầu và tài sản sáp nhập trở thành một khối tài sản thống nhất. Bài viết phân tích quy định pháp luật Việt Nam về sáp nhập tài sản, cụ thể:
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook