Luật sư tư vấn về chủ đề "Thủ tục giao đất"

Thủ tục giao đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thủ tục giao đất.

Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất có được chuyển nhượng?

Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất có được chuyển nhượng?
Cơ quan nào có thẩm quyền giao đất theo quy định hiện nay ? So sánh đối tượng giao đất giữa luật đất đai cũ và luật đất đai mới năm 2013 ? Tư vấn về việc khởi kiện do giao đất không đúng hợp đồng ? Quy định về giao đất rừng cho hộ gia đình như thế nào ? và các vấn đề pháp lý khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với doanh nghiệp, hộ gia đình, tổ chức, cá nhân ? Quy định về hạn mức giao đất ?

Thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với doanh nghiệp, hộ gia đình, tổ chức, cá nhân ? Quy định về hạn mức giao đất ?
Hạn mức giao đất là gì ? Quy định về giao đất có thu tiền không thông qua hình thức đấu giá ? Tư vấn quy định về việc giao đất rừng ? Quy định của luật đất đai về giao đất thực địa làm nhà ở ? Và các vấn đề pháp lý liên quan đến việc giao đất sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong trường hợp nào?

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong trường hợp nào?
Giao đất không thu tiền sử dụng đất là hình thức giao đất theo quy định của Pháp luật về đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất. Vậy như thế nào là giao đất không thu tiền sử dụng đất? Loại đất nào thì thuộc đối tượng là đất được giao không thu tiền sử dụng đất? Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê sẽ làm rõ những vấn đề mà bạn đang thắc mắc.