Luật sư tư vấn về chủ đề "tội cướp tài sản"

tội cướp tài sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tội cướp tài sản.

Người mẹ bị trầm cảm sau sinh giết con mới đẻ có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

Người mẹ bị trầm cảm sau sinh giết con mới đẻ có phải chịu trách nhiệm hình sự không?
Theo quy định của điều luật, lỗi của chủ thể đối với hành vi vứt bỏ là lỗi cố ý. Hành vi phạm tội này được quy định cùng với hành vi giết con mới đẻ trong cùng điều luật nên lỗi của chủ thể không thể là lỗi vô ý khi lỗi của chủ thể ở hành vi giết con mới đẻ đã được xác định là lỗi cố ý. ...

Giết người khi đang phòng vệ có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

Giết người khi đang phòng vệ có phải chịu trách nhiệm hình sự không?
Hành vi khách quan của tôi giết người là hành vi tước đoạt trái pháp luật tính mạng người khác. Trong đó, hành vi tước đoạt tính mạng người khác là hành vi có khả năng gây ra cái chết cho con người, chấm dứt sự sống của họ. Những hành vi không có khả năng này không thể là hành ...

Đánh người trong khi bị kích động phải chịu trách nhiệm thế nào?

Đánh người trong khi bị kích động phải chịu trách nhiệm thế nào?
Chủ thể của tội phạm này là người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh khi phạm tội (khi thực hiện hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác). Trong đó, “Tình trạng tinh thần bị kích động mạnh là tĩnh trạng người phạm tội không hoàn toàn tự ...

Phân biệt một số tội danh về xâm phạm bình đẳng giới và xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo?

Phân biệt một số tội danh về xâm phạm bình đẳng giới và xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo?
Hành vi khách quan của tội phạm này được quy định là: Hành vi cản trở việc khiếu nại, to cáo, việc xét và giải quyết khiếu nại, tổ cáo hoặc việc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo bằng thủ đoạn dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác: Đây là hành vi làm cho việc khiếu nại, tố cáo ...

Phân tích tội cướp tài sản và cướp giật tài sản theo quy định mới?

Phân tích tội cướp tài sản và cướp giật tài sản theo quy định mới?
Điều luật không mô tả hành vi khách quan của tội cướp giật tài sản. Tuy nhiên, thực tiễn xét xử thừa nhận hành vi khách quan của tội cướp giật tài sản là hành vi công khai, nhanh chóng chiếm đoạt tài sản. Khác với tội cướp tài sản, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và tội cưỡng ...

Phân biệt tội công nhiên chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng trái phép tài sản?

Phân biệt tội công nhiên chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng trái phép tài sản?
Hành vi phạm tội của tội này được quy định là hành vi sử dụng trái phép tài sản. Trong đó, hành vi sử dụng được hiểu là hành vi khai thác giá trị sử dụng của tài sản nhưng không làm cho chủ tài sản mất hẳn tài sản. Tính trái phép của hành vi sử dụng thể hiện ở chỗ: Người phạm tội tự ý sử dụng ...

Cướp tài sản có thể bị tù chung thân theo quy định mới?

Cướp tài sản có thể bị tù chung thân theo quy định mới?
Hành vi (khác) làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được là hành vi có khả năng làm cho người bị tấn công không thể ngăn cản được việc chiếm đoạt như hành vi sử dụng thuốc gây mê, thuốc ngủ V.V..

Tội xâm phạm sở hữu là gì ? Các tội thuộc nhóm tội xâm phạm sở hữu

Tội xâm phạm sở hữu là gì ? Các tội thuộc nhóm tội xâm phạm sở hữu
Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật. Thực hiện hành vi xâm phạm sở hữu tức là người đó đã thực hiện hành vi xâm phạm quyền cơ bản của công dân, và quyền sở hữu này phải được pháp luật bảo vệ.

Án lệ số 29/2019/AL về tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Cướp tài sản

Án lệ số 29/2019/AL về tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Cướp tài sản
Quyết định giám đốc thẩm số 20/2018/HS-GĐT ngày 15-10-2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Cướp tài sản” đối với bị cáo: Lê Xuân Q, sinh năm 1993. Bị cáo có hành vi dùng vũ lực tấn công bị hại, làm bị hại lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm mục đích...

Cướp là gì ? Khái niệm về cướp được hiểu như thế nào ?

Cướp là gì ? Khái niệm về cướp được hiểu như thế nào ?
Cướp là một trong những hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác. Vậy, pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về hành vi cướp tài sản ? Hình phạt đối với hành vi cướp tài sản như thế nào ? Và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư phân tích cụ thể: