Luật sư tư vấn về chủ đề "yếu tố nước ngoài"

yếu tố nước ngoài | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề yếu tố nước ngoài.

Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài

Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài
Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài. thủ tục đặc biệt này nhằm đảm bảo giải quyết các xung đột về quyền tài phán và đảm bảo tôn trọng quyền tài phán của mỗi quốc gia.

Sự điều chỉnh và nguồn của luật hiến pháp nước ngoài?

Sự điều chỉnh và nguồn của luật hiến pháp nước ngoài?
Chào luật sư của Công ty Luật Minh Khuê, em đang tìm hiểu các nội dung về luật hiến pháp nước ngoài để phục vụ cho việc học tập trong trường của mình. Mong công ty làm rõ cho em về nguồn của luật hiến pháp nước ngoài gồm những nguồn nào? Cảm ơn các anh chị luật sư. (Bảo Anh - Thái Nguyên)

Khái niệm và hệ thống ngành luật hiến pháp nước ngoài?

Khái niệm và hệ thống ngành luật hiến pháp nước ngoài?
Chào công ty Luật Minh Khuê, tôi có một thắc mắc muốn hỏi công ty như sau: công ty hãy giúp tôi làm rõ khái niệm luật hiến pháp nước ngoài và hệ thống ngành luật hiến pháp nước ngoài, để tôi có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này. Cảm ơn. (Hải Đăng - Hưng Yên)

Yếu tố nước ngoài là gì ? Cho ví dụ về quan hệ pháp luật có yếu tố nước ngoài

Yếu tố nước ngoài là gì ? Cho ví dụ về quan hệ pháp luật có yếu tố nước ngoài
Thuật ngữ của tư pháp quốc tế, dùng để chỉ những yếu tố cấu thành của quan hệ pháp luật mà những yếu tố đó có liên quan đến nước ngoài. Đến đây, câu hỏi cần được trả lời tiếp theo là, yếu tố nước ngoài trong các quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế được thể hiện như thế nào?

Quyết định 86/QĐ-BTP năm 2011 phê duyệt Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03/2005/CT-TTg về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và tổng kết việc thực hiện Nghị định 68/2002/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định 69/2006/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Quyết định 86/QĐ-BTP năm 2011 phê duyệt Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03/2005/CT-TTg về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và tổng kết việc thực hiện Nghị định 68/2002/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định 69/2006/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành