Luật sư tư vấn về chủ đề "yếu tố nước ngoài"

yếu tố nước ngoài | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề yếu tố nước ngoài.

Trách nhiệm xác định, cung cấp pháp luật nước ngoài trong giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Trách nhiệm xác định, cung cấp pháp luật nước ngoài trong giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
Áp dụng pháp luật nước ngoài là gì? Trường hợp nào được áp dụng pháp luật nước ngoài trong giải quyết vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam? Trách nhiệm xác định, cung cấp pháp luật nước ngoài để giải quyết thuộc về chủ thể nào? Tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây:

Một số nhận thức chung về thi hành án hình sự ở nước ngoài?

Một số nhận thức chung về thi hành án hình sự ở nước ngoài?
Việc thi hành án hình sự ở các nước tuy có khác nhau nhưng chung quy đều do một hệ thống các cơ quan thi hành án hình sự thực hiện. Tuy nhiên, dù ở bất cứ nước nào thì thi hành án hình sự cũng mang tính hai mặt: vừa mang tính chất tư pháp hình sự vừa có ý nghĩa của quản lý hành chính nhà nước.

Quy phạm xung đột trong Bộ luật dân sự 2015: phạm vi áp dụng và nguyên tắc thỏa thuận chọn luật áp dụng

Quy phạm xung đột trong Bộ luật dân sự 2015: phạm vi áp dụng và nguyên tắc thỏa thuận chọn luật áp dụng
Việc ban hành Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 là một bước tiến bộ lớn của pháp luật dân sự Việt Nam. Với sự ra đời của Bộ luật này, Việt Nam đã có nhiều tiến bộ quan trọng trong việc chọn luật điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Bài viết tìm hiểu về quy phạm xung đột trong BLDS 2015:

Xác đinh phạm vi quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định Bộ luật dân sự 2015

Xác đinh phạm vi quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định Bộ luật dân sự 2015
Các quy định của Bộ luật Dân sự được coi là văn bản chung nhất làm cơ sở để xây dựng các văn bản luật chuyên ngành khác. Về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài tại nhiều văn bản chuyên ngành còn chứa đựng những quy định chưa tương thích với Bộ luật Dân sự. Tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây:

Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
Áp dụng tập quán quốc tế; Áp dụng pháp luật nước ngoài; Phạm vi pháp luật được dẫn chiếu đến; Áp dụng pháp luật của nước có nhiều hệ thống luật; Trường hợp không áp dụng pháp luật nước ngoài. Hay cũng Luật Minh Khuê tìm hiểu các vấn đề này trong bài viết dưới đây:

Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài

Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài
Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài. thủ tục đặc biệt này nhằm đảm bảo giải quyết các xung đột về quyền tài phán và đảm bảo tôn trọng quyền tài phán của mỗi quốc gia.

Yếu tố nước ngoài là gì ? Cho ví dụ về quan hệ pháp luật có yếu tố nước ngoài

Yếu tố nước ngoài là gì ? Cho ví dụ về quan hệ pháp luật có yếu tố nước ngoài
Thuật ngữ của tư pháp quốc tế, dùng để chỉ những yếu tố cấu thành của quan hệ pháp luật mà những yếu tố đó có liên quan đến nước ngoài. Đến đây, câu hỏi cần được trả lời tiếp theo là, yếu tố nước ngoài trong các quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế được thể hiện như thế nào?