1. Thời hạn trích xuất có được tính vào thời gian chấp hành hình phạt tù?

Thưa luật sư, con trai tôi đang chấp hành hình phạt từ 3 năm về tội cố ý gậy thương tích và đã chấp hành được 1 năm thì con được Cơ quan điều tra trích xuất để điều tra về đồng phạm 3 tháng. Sau khi hết 3 tháng trích xuất thì con tôi quay về trại giam. Vậy cho tôi hỏi thời gian trích xuất được tính vào thời gian con tôi đã chấp hành hình phạt tù hay không? Xin cảm ơn!!

Người gửi: Bùi Thắng (Hải Dương)

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Hình sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Hình sự, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Theo quy định tại khoản 9 Điều 40 Luật THAHS 2019:

Điều 40. Thực hiện trích xuất phạm nhân

.....

9. Thời gian trích xuất được tính vào thời hạn chấp hành án phạt tù, trừ trường hợp phạm nhân đó bỏ trốn trong thời gian được trích xuất.

Việc trích xuất không ảnh hưởng đến việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện của phạm nhân.

Như vậy, có thể thấy, chỉ trong trường hợp con trai bạn bỏ trốn trong thời gian trích xuất thì thời hạn trích xuất, gia hạn trích xuất không được tính vào thời gian đã chấp hành hình phạt tù. Còn nếu con bạn nghiêm chỉnh chấp hành lệnh trích xuất thì thời gian trích xuất được tính vào thời hạn chấp hành án phạt tù. Cụ thể, nếu như con bạn chấp hành hình phạt tù được 1 năm, sau đó trích xuất 3 tháng thì tổng thời gian chấp hành hình phạt tù là 1 năm 3 tháng. thời gian còn lại của con bạn phải chấp hành là 1 năm 9 tháng nữa.

Quy định mới về chế độ, chính sách đối với phạm nhân

2. Được gia hạn trích xuất phạm nhân tối đa bao nhiêu lần?

Tôi là Hoàng Nam, hiện đang là sinh viên đại học. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên qua đến việc trích xuất phạm nhận. Theo như tôi biết thì để phục vụ công tác điều tra xét xử, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền có thể đề nghị, gia hạn trích xuất phạm nhân. Cho tôi hỏi, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền được thực hiện gia hạn trích xuất phạm nhân tối đa bao nhiêu lần? Xin cảm ơn Luật sư!

Người gửi: Nam (Hà Nội)

Trả lời:

>> Xem thêm:  Bị công an giữ bằng lái xe sau 1 năm có lấy lại được không ?

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 40 Luật THAHS 2019:

Hết thời hạn trích xuất, cơ quan nhận phạm nhân được trích xuất phải gửi thông báo cho cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu và bàn giao phạm nhân được trích xuất cho trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để tiếp tục thi hành án, trừ trường hợp thời hạn trích xuất bằng thời gian chấp hành án phạt tù còn lại quy định tại khoản 5 Điều này; nếu có nhu cầu tiếp tục trích xuất thì đề nghị gia hạn trích xuất; thời hạn trích xuất và gia hạn trích xuất không được kéo dài hơn thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại của phạm nhân.

Ngoài ra, Căn cứ Điều 7 Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC

- Chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi hết thời hạn trích xuất, căn cứ yêu cầu, mục đích trích xuất của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc để bảo đảm thủ tục thi hành án phạt tù khi trả lại phạm nhân được trích xuất để tiếp tục thi hành án, cơ quan đã đề nghị trích xuất phạm nhân phải gửi văn bản đề nghị cơ quan đã ra lệnh trích xuất để ra lệnh gia hạn trích xuất đối với các trường hợp sau:

+ Phạm nhân được trích xuất là bị can, bị cáo trong vụ án do cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có yêu cầu trích xuất đang thụ lý, khi hết thời hạn trích xuất cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng vẫn đang tiến hành một trong các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đối với phạm nhân đó;

+ Trong thời gian trích xuất, phạm nhân được trích xuất đã bị Tòa án xét xử, khi hết thời hạn trích xuất bản án mới chưa có hiệu lực pháp luật hoặc bản án đó đã có hiệu lực pháp luật nhưng cơ quan nhận phạm nhân được trích xuất chưa nhận được quyết định thi hành án của Tòa án;

+ Trường hợp phạm nhân được trích xuất không phải là bị can, bị cáo trong vụ án do cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có yêu cầu trích xuất đang thụ lý, khi hết thời hạn trích xuất, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng chưa đạt mục đích trích xuất và vẫn có nhu cầu tiếp tục trích xuất phạm nhân đó để giải quyết vụ án.

- Văn bản đề nghị gia hạn trích xuất phạm nhân phải nêu rõ lý do, mục đích gia hạn, thời hạn gia hạn trích xuất.

Như vậy, có thể thấy pháp luật không quy định số lần được gia hạn trích xuất phạm nhân để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Mặc khác, pháp luật quy định các cá nhân, tổ chức, cơ quan được phép làm những điều mà pháp luật không cấm. Do đó, cá nhân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể yêu cầu gia hạn trích xuất phạm nhân nhiều lần để phục vụ công tác điều tra, truy tố xét xử. Tuy nhiên tổng thời gian trích xuất và gia hạn trích xuất tội phạm không được vượt quá trời hạn chấp hành hình phạt tù của phạm nhân.

Quy định rõ chế độ, chính sách đối với phạm nhân

3. Thời hạn trích xuất có được tính vào thời gian chấp hành hình phạt tù để xét giảm án?

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất về thủ tục thi hành án tử hình ?

Thưa luật sư, Chồng em đang chấp hành án phạt tù nhưng bị trích xuất để xét xử dân sự (vụ việc dân sự không liên quan đến bản án hình sự). Vậy Luật sư cho em hỏi: Thời gian trích xuất để xét xử dân sự này có tính vào thời gian chấp hành án để xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù hay không? Cảm ơn Luật sư!

Người gửi: Lan Anh

Theo quy định tại Điều 9 Luật THAHS 2019.

9. Thời gian trích xuất được tính vào thời hạn chấp hành án phạt tù, trừ trường hợp phạm nhân đó bỏ trốn trong thời gian được trích xuất.

Việc trích xuất không ảnh hưởng đến việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện của phạm nhân.

Như vậy, với trường hợp của bạn thì chồng bạn bị trích xuất để xét xử vụ án dân sự thì vẫn được tính vào thời hạn chấp hành hình phạt tù. Trừ trường hợp trong quá trình trích xuất để xét xử, chồng bạn bỏ trốn. Việc trích xuất không ảnh hưởng đến việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện của chồng bạn, nếu chồng bạn đủ điều kiện xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.

Điều kiện được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù được quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch Số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân như sau:

1. Phạm nhân có đủ các điều kiện sau đây thì được đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù:

a) Đã chấp hành được ít nhất một phần ba thời hạn đối với hình phạt tù từ ba mươi năm trở xuống hoặc mười hai năm đối với tù chung thân;

b) Có nhiều tiến bộ thể hiện ở việc chấp hành tốt Nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ; tích cực học tập, lao động cải tạo và phải có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên, cụ thể như sau:

- Phạm nhân bị phạt tù chung thân phải có ít nhất bốn năm liên tục liền kề thời điểm xét giảm thời hạn được xếp loại từ khá trở lên. Trường hợp bị kết án tử hình được Chủ tịch nước ân giảm xuống tù chung thân phải có ít nhất năm năm liên tục liền kề thời điểm xét giảm được xếp loại từ khá trở lên;

- Phạm nhân bị phạt tù trên hai mươi năm đến ba mươi năm phải có ít nhất ba năm sáu tháng liên tục liền kề thời điểm xét giảm được xếp loại từ khá trở lên;

- Phạm nhân bị phạt tù trên mười lăm năm đến hai mươi năm phải có ít nhất ba năm liên tục liền kề thời điểm xét giảm được xếp loại từ khá trở lên;

- Phạm nhân bị phạt tù trên mười năm đến mười lăm năm phải có ít nhất hai năm liên tục liền kề hoặc tám quý liền kề thời điểm xét giảm được xếp loại từ khá trở lên;

- Phạm nhân bị phạt tù trên năm năm đến mười năm phải có ít nhất một năm hoặc bốn quý liền kề thời điểm xét giảm được xếp loại từ khá trở lên;

- Phạm nhân bị phạt tù trên ba năm đến năm năm phải có ít nhất sáu tháng hoặc hai quý liền kề thời điểm xét giảm được xếp loại từ khá trở lên;

- Phạm nhân bị phạt tù ba năm trở xuống phải có ít nhất một quý gần nhất được xếp loại từ khá trở lên.

Như vậy, nếu như chồng bạn đáp ứng các điều kiện trên thì có thể được xem xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù.

4. Chế độ ăn ở với phạm nhân được trích xuất ra khỏi nơi chấp hành án.

Thưa luật sư, tôi là sinh viên cao đẳng, tôi đang muốn tìm hiểu quy định của phạm luật liên quan đến việc trích xuất phạm nhân? Luật sư cho tôi hỏi cơ quan nào có thẩm quyền trích xuất phạm nhân và chế độ ăn ở với phạm nhân được trích xuất ra khỏi nơi chấp hành án được thực hiện thế nào? Xin cảm ơn!

Trả lời:

4.1. Cơ quan có thẩm quyền trích xuất phạm nhân.

- Trường hợp phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử

Theo Khoản 2 Điều 40 Luật THAHS 2019:

– Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an ra lệnh trích xuất đối với phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an;

– Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng ra lệnh trích xuất đối với phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu ra lệnh trích xuất đối với phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam, trại tạm giam cấp quân khu;

>> Xem thêm:  Chế độ thăm phạm nhân (gặp thân nhân) áp dụng mới từ năm 2021

– Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh ra lệnh trích xuất đối với phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam hoặc phạm nhân do cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện trực tiếp quản lý.

- Trường hợp phục vụ yêu cầu quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo, khám bệnh, chữa bệnh hoặc để chăm sóc con của phạm nhân đang ở cùng mẹ

Theo Khoản 3 Điều 40 LTHAHS 2019: Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện ra lệnh trích xuất.

4.2. Chế độ ăn ở với phạm nhân được trích xuất ra khỏi nơi chấp hành án.

Trường hợp đưa phạm nhân được trích xuất ra khỏi nơi chấp hành án thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu tiếp nhận phạm nhân được trích xuất phải bảo đảm chế độ ăn, ở, sinh hoạt cho người đó theo quy định của pháp luật trong thời gian trích xuất như: Được bảo đảm tiêu chuẩn định lượng về gạo, rau xanh, thịt, cá, đường, muối, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, chất đốt. Ngoài tiêu chuẩn ăn, phạm nhân được trích xuất được sử dụng quà, tiền của mình để ăn thêm nhưng không được quá 03 lần định lượng trong 01 tháng cho mỗi phạm nhân. Phạm nhân được trích xuất được bảo đảm ăn, uống hợp vệ sinh.

Chế độ ăn, mặc của phạm nhân được quy định ra sao? - Pháp luật

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hình sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Trách nhiệm hình sự là gì ? Phân tích đặc điểm của trách nhiệm hình sự ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Nguyên tắc trích xuất phạm nhân?

Trả lời:

- Bảo đảm tuân thủ đúng nguyên tắc thi hành án hình sự theo quy định tại Điều 4 của Luật Thi hành án hình sự.

- Bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật.

- Chủ động, kịp thời, tạo điều kiện để cơ quan, người có thẩm quyền liên quan đến hoạt động trích xuất hoàn thành nhiệm vụ theo quy định pháp luật.

- Bảo đảm chế độ bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi: Trích xuất phạm nhân là gì?

Trả lời:

Trích xuất phạm nhân là việc thực hiện quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này đưa phạm nhân, người bị kết án tử hình hoặc người chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng ra khỏi nơi quản lý và chuyển giao cho cơ quan, người có thẩm quyền để phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, khám bệnh, chữa bệnh, quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo trong thời hạn nhất định.

Câu hỏi: Sau bao lâu phải ra lệnh trích xuất phạm nhân?

Trả lời:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu hoặc văn bản đề nghị trích xuất, cơ quan có thẩm quyền ra lệnh trích xuất phải ra lệnh trích xuất gửi cho cơ quan đã đề nghị ra lệnh trích xuất, cơ quan giao và cơ quan nhận phạm nhân được trích xuất để thực hiện, đồng thời gửi đến cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng để theo dõi.