Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà chung cư ? 

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi số:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Luật Minh Khuê. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật Số 71/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế  

2. Nội dung trả lời: 

Theo quy định của Luật Số 71/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế tại Điều 14 có quy định:

Điều 14. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản

1. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.

2. Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá chuyển nhượng bất động sản.

3. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.”.

Sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 23 như sau:

“2. Biểu thuế toàn phần được quy định như sau:

Thu nhập tính thuế

Thuế suất (%)

a) Thu nhập từ đầu tư vốn

5

b) Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

5

c) Thu nhập từ trúng thưởng

10

d) Thu nhập từ thừa kế, quà tặng

10

đ) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn theo khoản 1 Điều 13 của Luật này

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này

20
 

0,1

e) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

2

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x Thuế suất

= (60 x 30.000.000)  x   2%   =   36.000.000 triệu đồng

Như vậy bạn sẽ phải nộp 36 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân khi bán căn hộ chung cư.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua điện thoại gọi 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê