Trả lời:

Luật Minh Khuê đã tổng hợp các quy định của pháp luật liên quan đến việc trả tiền điện thoại cho cá nhân, mời quý khách hàng quan tâm đón đọc. Tiền điện thoại là một khoản thu nhập mà người lao động được nhận từ người sử dụng lao động, chính sách thuế đối với khoản tiền điện thoại mà cá nhân người lao động được hưởng được thực hiện theo các quy định của pháp luật như sau:

1. Cơ sở pháp lý

- Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn chi tiết luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định 65/2013/NĐ-CP

Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 78/2014/TT-BTC về hướng dẫn chi tiết Luật thuế thu nhâp doanh nghiệp và nghị định 218/2013/NĐ-CP

- Công văn 1166/TCT-TNCN ngày 21/03/2016 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với công tác phí, điện thoại.

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì tiền điện thoại là một khoản lợi ích bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người lao động được nhận dưới mọi hình thức.

Tuy nhiên, cũng căn cứ theo điểm đ.4 Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định:

"đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp."

Căn cứ theo quy định trên thì tiền điện thoại mà người sử dụng lao động trả cho người lao động sẽ phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với phần chi vượt múc khoán chi theo quy định. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế mới nhất ?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2.6 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì có quy định:

"a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty."

Căn cứ công văn 1166/TCT-TNCN ngày 21/03/2016 có hướng dẫn : "- Về Khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân: Trường hợp Khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân nếu được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì Khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân là thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN. Trường hợp đơn vị chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN."

Như vậy, khi doanh nghiệp chi tiền điện thoại cho cá nhân, doanh nghiệp phải xây dựng mức khoán chi tiền điện thoại, mà mức khoán chi tiền điện thoại đó phải dược thể hiện tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính của công ty,... thì khoản chi tiền điện thoại trả trong mức khoán chi đó sẽ không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN và được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN. Trường hợp chi cao hơn mức khoán chi, thì phần chi cao hơn đó phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Bạn đang theo dõi bài viết Tiền điện thoại bao nhiêu thì không phải tính thuế thu nhập cá nhân ? được biên tập bởi Công ty Luật Minh Khuê. Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn pháp luật từ các Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ hiệu quả và tối ưu nhất.

Trân trọng./. 

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Quỳnh - Bộ phận tư vấn pháp luật thuế

>> Xem thêm:  Thuê văn phòng không viết hóa đơn thì có được tính làm chi phí hợp lý không?