Tôi xin lấy ví dụ : Nếu công chuẩn của 1 tháng là 26 công, và người lao động đi làm đầy đủ ( từ 25c đến 26 c ) thì chi phí làm thêm của chúng tôi rất ít, nhưng khi người lao động nghỉ nhiều, để đảm bảo năng suất thì DN phải tăng ca làm thêm, và lương tăng ca làm thêm  luôn được tính với hệ số thấp nhất là 150% chưa kể các thời điểm khác sẽ được tính hệ số cao hơn.Xin lưu ý là 100% NLĐ được tham gia bảo hiểm các loại.

Để giảm chi  phí làm thêm cho DN,tôi muốn chuyển số công làm thêm của NLĐ sang cho đủ ngày công chuẩn của tháng trừ 1 công (VD ngày công  chuẩn của tháng  là  26c thì NLĐ phải đảm bảo đi làm đủ 25c), phần còn lại  mới được tính là lương thêm giờ.
Tôi rất mong Quý luật sư tư vấn cho tôi tình huống này để đảm bảo việc làm của tôi không vi phạm luật lao động và giảm chi phí làm thêm cho DN.
Đính kèm là số liệu của T9, tôi xin gửi kèm để minh họa.
Rất mong Quý Luật sư tư vấn sớm giúp tôi, tôi xin chân thành cám ơn !
Người gửi: Huỳnh TH

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tham gia gửi câu hỏi đến chuyên mục của công ty Luật Minh Khuê. Câu hỏi của ban được chúng tôi giải đáp như sau:

1.Cơ sở pháp lý:

- Bộ Luật Lao Động năm 2012

2. Luật sư tư vấn:

Trước hết bạn nên đọc qua một số điều luật mà chúng tôi trích dẫn dưới đây:

“Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Điều 105. Giờ làm việc ban đêm

Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Điều 106. Làm thêm giờ

1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Điều 107. Làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt

Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và người lao động không được từ chối trong các trường hợp sau đây:

1. Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa.”

Như vậy, nếu công chuẩn của bạn được tính đúng với thời gian làm việc bình thường được quy định tại điều 104 BLLĐ, không nằm trong khoảng thời gian ban đêm quy định tại điều 105 BLLĐ và môt số ngày nghỉ lễ tết theo quy định thì việc làm của bạn không có gì trái với pháp luật cả. 

Trân trọng cảm ơn !

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

---------------------------------------------------