1. Tư vấn về bảo đảm dự thầu trong hồ sơ mời thầu ?

Thưa luật sư, tôi có thắc mắc về pháp luật đầu thầu mong được phía luật sư giải đáp: Tôi đang lập hồ sơ mời thầu tư vấn thiết kế công trình xây lắp điện, Khi tôi xem mẫu hồ sơ mời thầu theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT thì thấy ở đó không quy định bảo đảm dự thầu và bảo đảm hợp đồng. Nhưng trong Luật đấu thầu 2013 lại quy định bảo đảm dự thầu phải quy định trong hồ sơ mời thầu . Vây kinh mong luật sư tư vấn giúp ?
Xin chân thành cảm ơn./.
Người hỏi: N.T

>> Tư vấn pháp luật đầu tư trực tuyến qua tổng đài:1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 định nghĩa về bảo đảm dự thầu và bảo đảm thực hiện hợp đồng như sau:

Điều 4

1. Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà thầu, nhà đầu tư trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng của nhà thầu, nhà đầu tư.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật đấu thầu 2013 thì bảo đảm dự thầu áp dụng trong các trường hợp sau:

Điều 11

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp;

b) Đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Như vậy đối với gói thầu của bạn là dịch vụ tư vấn thiết kế công trình xây lắp điện thuộc phân loại là gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thì không bắt buộc phải có bảo đảm dự thầu. Điều này cũng tương thích với mẫu hồ sơ mời thầu tại Phụ lục của Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch - Đầu tư.

Tương tự như vậy, hồ sơ mời thầu với gói thầu tư vấn thiết kế công trình xây lắp điện cũng không cần phải có bảo đảm thực hiện hợp đồng, theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Luật đấu thầu 2013:

Điều 66

1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng đối với nhà thầu được lựa chọn, trừ nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, nhà thầu được lựa chọn theo hình thức tự thực hiện và tham gia thực hiện của cộng đồng.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Rất mong sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

2. Mẫu bảo lãnh đấu thầu

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu bảo lãnh đấu thầu ban hành kèm theo thông tư số 04/2006/TT-BXD. Thông tin pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ.

Phụ lục số 3: ( Ban hành theo Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

MẪU BẢO LÃNH ĐẤU THẦU

……., ngày … tháng …. năm …..

Kính gửi: …………… (tên Bên mời thầu)

Ngân hàng ….. (ghi tên ngân hàng) có trụ sở tại …. (ghi địa chỉ ngân hàng) chấp thuận gửi cho …. (ghi tên Bên mời thầu) một khoản tiền là …. (ghi rõ giá trị bằng số, chữ và loại tiền) để bảo lãnh cho nhà đầu t­ư (tên nhà đầu tư­) tham dự đấu thầu lựa chọn chủ đầu t­ư dự án KĐTM (tên dự án).

Ngân hàng chúng tôi xin cam kết trả cho ….. (ghi tên Bên mời thầu) số tiền nói trên ngay khi nhận đ­ược văn bản yêu cầu của Bên mời thầu khi nhà đầu tư­ vi phạm các điều kiện sau:

- Nếu nhà đầu tư­ rút hồ sơ dự thầu trong thời hạn có hiệu lực của hồ sơ dự thầu đã đư­ợc quy định trong hồ sơ mời thầu.

- Nếu nhà đầu tư­ đã đư­ợc Bên mời thầu thông báo trúng thầu trong thời hạn có hiệu lực của hồ sơ dự thầu mà nhà đầu t­ư từ chối đàm phán hoặc/và không có khả năng nộp hoặc từ chối bảo lãnh đấu thầu.

Bảo lãnh này có giá trị kể từ ngày nhà đầu tư­ nộp hồ sơ dự thầu đến sau 30 ngày kể từ ngày hết hiệu lực của hồ sơ dự thầu.

Tên ngân hàng bảo lãnh

(Ký tên, đóng dấu)

 

-----------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5.Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

 

3. Mẫu Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình để Quý khách hàng tham khảo, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU

XÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG TRÌNH

Hợp đồng số: …. / HĐNT Ngày … tháng … năm ….

 

Hôm nay ngày … tháng … năm … Tại ……… ……………

Chúng tôi gồm có: …………………………………………

Bên A (Bên chủ đầu tư)

- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan): ……………………

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………

- Điện thoại:…………………. Fax: ……………………

- Tài khoản số: …………………………………………

- Mở tại ngân hàng: …………………………………...

- Đại diện là: ……………………………………………

- Chức vụ: ……………………………………………

- Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: ……ngày ….. tháng ..… năm.….

- Do …………………………… chức vụ …………… ký.

Bên B (Bên tổ chức nhận thầu xây dựng)

- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan): ………………………

- Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………

- Điện thoại: …………………………………. Fax: ………

- Tài khoản số: ………………………………………………

- Mở tại ngân hàng: …………………………………………

- Đại diện là: …………………………………………………

- Chức vụ: ……………………………………………………

- Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: ……… ngày …. tháng …. năm….…..

- Do ………………… chức vụ …………………………… ký.

Hai bên cùng thỏa thuận những nguyên tắc giao nhận tổng thầu xây dựng công trình …như sau:

Điều 1: Nội dung công tác:

 1. Bên A giao cho bên B tiến hành tất cả các khâu của toàn bộ công trình xây dựng …. gồm:

a- Tiến hành khảo sát khu vực đã quy hoạch để xây dựng công trình ….. theo đúng các nội dung và yêu cầu về khảo sát xây dựng đảm bảo số liệu đo đạc và số liệu giám định, điều tra chính xác khách quan.

b- Viết luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình xây dựng theo đúng các yêu cầu của Thông tư 04/TTLB ngày 9/11/1991 của Liên bộ Ủy ban Kế hoạch Nhà nước-Bộ xây dựng ban hành.

c- Tiến hành thiết kế công trình theo đúng yêu cầu và nội dung bản luận chứng kinh tế - kỹ thuật đã được duyệt, phải theo đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật và các chế độ thể lệ khác có liên quan của nhà nước, phải xác định rõ lịch giao thiết kế và trách nhiệm bảo đảm việc giao thiết kế theo lịch.

d- Tiến hành thi công xây lắp các bộ phận công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt.

 1. Toàn bộ vật tư, nhiên liệu cho công trình do bên B cung cấp. Trường hợp bên A nhận cấp vật tư, nhiên liệu tại kho thì bên B được thanh toán tiền và nhiên liệu vận chuyển theo khối lượng và cự ly thực tế.

Điều 2: Thời hạn thực hiện

Trong thời gian ….. tháng, được phân chia như sau:

 1. Công tác khảo sát được tiến hành trong … tháng…. Bên B sẽ báo cáo kết quả số liệu khảo sát vào ngày … tháng … năm …
 2. Bản luận chứng kinh tế - kỹ thuật cho công trình viết trong thời gian … tháng. Bên B chuyển tới bên A sau khi hoàn thành và bên A phải xét duyệt cho kết luận sau khi nhận là … tháng.
 3. Công tác thiết kế được tiến hành trong thời gian … tháng trình bên A duyệt trong … tháng.
 4. Thi công xây lắp dự kiến hoàn thành trong … tháng kể từ ngày khởi công. Dự kiến khởi công vào ngày …

Điều 3: Trị giá hợp đồng

Tổng dự đoán công trình là …. Đồng

 1. Trị giá công tác khảo sát là … đồng
 2. Trị giá phần viết luận chứng kinh tế - kỹ thuật là … đồng
 3. Trị giá phần thiết kế công trình là … đồng.
 4. Trị giá phần thi công xây lắp công trình là … đồng.
 5. Trong quá trình thực hiện, nếu có quy định mới của Nhà nước ban hành liên quan đến giá trị từng công việc thì hai bên sẽ áp dụng quy định mới để thanh toán cho phù hợp.

Điều 4: Cách thức thanh toán, quyết toán

 1. Thanh toán bằng tiền mặt …%, hoặc chuyển khoản qua ngân hàng …%
 2. Khi hợp đồng được ký kết, bên A ứng trước cho bên B …% kinh phí theo dự toán được duyệt để mua sắm vật tư chuẩn bị thi công.
 3. Phần kinh phí còn lại sẽ ghi cụ thể tại hợp đồng thi công.
 4. Sau khi nghiệm thu tổng thể công trình và đưa vào sử dụng hai bên sẽ căn cứ vào các bản hợp đồng cụ thể, tổng hợp các biên bản nghiệm thu khối lượng từng đợt, từng tháng để quyết toán và thanh lý hợp đồng. Bên B phải giao cho bên A … bộ hồ sơ hoàn công.

Điều 5: Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng

(Cần đưa ra thế chấp, cầm cố hoặc được cơ quan nào bảo lãnh bằng tài sản gì …)

Điều 6: Trách nhiệm bên A

 1. Giải tỏa mặt bằng công trình và đền bù hoa màu, nhà cửa trong phạm vi thi công trước khi bên B tổ chức thi công.
 2. Cử cán bộ kỹ thuật giám sát theo dõi khối lượng và chất lượng công trình trong suốt thời gian thi công.
 3. Chuẩn bị đầy đủ kinh phí và thanh toán đúng kỳ hạn cho bên B.
 4. Tổ chức cho bộ phận thi công của bên B được tạm trú tại địa phương, bố trí bảo vệ an ninh trật tự cho đơn vị thi công, bảo vệ vật tư và phương tiện xây lắp tại công trình.

Điều 7: Trách nhiệm bên B

 1. Bàn giao các loại hồ sơ đúng thời hạn quy định.
 2. Thi công đúng hồ sơ thiết kế và hoàn thành công trình đúng hợp đồng. Bên B có lỗi chậm hoàn thành công trình sẽ bị phạt … giá trị của khối lượng bị kéo dài.
 3. Bên B phải chịu trách nhiệm về chất lượng công trình trong thời gian bảo hành là … năm, nếu có hư hỏng phải chịu phạt … giá trị dự toán phần không đảm bảo chất lượng.

Điều 8: Mức thưởng phạt khi các bên vi phạm hợp đồng.

 1. Nếu hoàn thành từng loại công việc trong HĐKT này trước thời hạn từ một tháng trở lên sẽ được thưởng … % giá trị phần việc thực việc.
 2. Nếu vi phạm hợp đồng về chất lượng, số lượng, thời hạn hoàn công, thời hạn thanh toán, v.v… Hai bên thống nhất áp dụng các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước về HĐKT, về XDCB để xử lý.

Điều 9: Điều khoản thi hành

 1. Hợp đồng này có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng.
 2. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.
 3. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề tranh chấp thì hai bên chủ động thương lượng giải quyết, khi cần sẽ lập phụ lục hợp đồng hoặc biên bản bổ sung hợp đồng. Hợp đồng này được lập thành … bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ … bản. Gửi các cơ quan có liên quan bao gồm:

- …………………..

- ………………….

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

4. Các hạng mục của dự án BOT có được chỉ định thầu không ?

Thưa luật sư, Luật sư cho tôi hỏi: Đối với dự án BOT thì nhà đầu tư có được chỉ định thầu đối với các hạng mục thuộc dự án không ?
Người hỏi: H.S.Lâm

>> Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến: 1900.6162

 

Trả lời:

Khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu 2013 quy định về việc áp dụng chỉ định thầu trong các trường hợp sau:

"a) Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;
b) Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo;
c) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ;
d) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định; gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình;
đ) Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình;
e) Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ."

Bên cạnh đó, Điều 54 Nghi định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu cũng đưa ra quy định về hạn mức chỉ định thầu :

"Điều 54. Hạn mức chỉ định thầu

Gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

1. Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

2. Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên."

Trên thực tế, việc chỉ định thầu đối với các dự án BOT, BT cần phải được xem xét thật kỹ. Khi so sánh chỉ định thầu với các hình thức đấu thầu khác, tính cạnh tranh bình đẳng không được đảm bảo trong khi đây được coi là thước đo chất lượng đối với các dự án đầu tư đặc biệt là các dự án đầu tư có quy mô rất lớn như BOT, BT. Nếu lựa chọn phải các doanh nghiệp yếu kém về chuyên môn, kinh nghiệm, tiềm lực về vốn,... sẽ khiến dự án bị đình trệ kéo dài, công trình không đạt chất lượng.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Trân trọng./.

5. Công ty có được tham gia đấu thầu cho dự án do chính công ty đó lập dự toán không ?

Chào quý Công ty! Mình đang công tác tại Công ty cổ phần bản đồ, hiện nay công ty mình đang chuẩn bị đấu thầu 1 dự án đo đạc thì lại xảy ra tình huống như này rất mong được sự tư vấn của các chuyên gia về luật đấu thầu của Công ty.
Công ty mình có lập Đề cương – Dự toán cho 1 hạng mục về đo đạc bản đồ giải phóng mặt bằng của 1 dự án. Hiện nay chủ đầu tư đã phê duyệt đề cương – dự toán. Trong quyết định phê duyệt đề cương – dự toán và kế hoạch đấu thầu có ghi do đích danh công ty mình lập .
Vậy xin hỏi Công ty mình có còn được tham gia đấu thầu dự án đó về hạng mục do "chính mình lập dự toán" nữa hay không và vì sao?
Xin trân trọng cảm ơn quý Công ty!
Người gửi: bandocaot

Xin tư vấn đấu thầu

Tư vấn pháp luật đầu tư trực tuyến qua tổng đài: 1900.6162

Trả lời:

Khoản 12, Điều 4, Luật đấu thầu 2013 quy định:

"Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế".

Khoản 8, Điều 4, Luật đấu thầu 2013 quy định:

"Dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác."

Do đó, bên công ty bạn là bên cung cấp dịch vụ về lập dự toán đối với gói thầu.

Theo Điều 2, Mục II, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu về lựa chọn nhà thầu quy định về đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu như sau:

Điều 2. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

1. Nhà thầu tham dự quan tâm, tham dự sơ tuyển phải đáp ứng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 của Luật Đấu thầu.

2. Nhà thầu tham dự thầu gói thầu hỗn hợp phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ trường hợp các nội dung công việc này là một phần của gói thầu hỗn hợp.

3. Nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

4. Nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác; với nhà thầu tư vấn; với chủ đầu tư, bên mời thầu quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 6 của Luật Đấu thầu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp;

b) Nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau;

c) Nhà thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của nhau khi cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế;

d) Nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên.

5. Trường hợp đối với tập đoàn kinh tế nhà nước, nếu sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu là ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn và là đầu ra của công ty này, đồng thời là đầu vào của công ty kia trong tập đoàn thì tập đoàn, các công ty con của tập đoàn được phép tham dự quá trình lựa chọn nhà thầu của nhau. Trường hợp sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu là đầu ra của công ty này, đồng thời là đầu vào của công ty kia trong tập đoàn và là duy nhất trên thị trường thì thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, khoản 1, khoản 2 Điều 6 Luật Đấu thầu 2013 quy định về đảm cạnh tranh trong đấu thầu:

1. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, việc ưu đãi đối với hàng hóa trong nước thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này.

2. Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu có tổng số lao động là nữ giới hoặc thương binh, người khuyết tật chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên và có hợp đồng lao động tối thiểu 03 tháng; nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 của Luật Đấu thầu được xếp hạng cao hơn hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong trường hợp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của các nhà thầu được đánh giá ngang nhau.

Từ những căn cứ pháp lý trên cho thấy, khi công ty bạn đã cung cấp dịch vụ tư vấn lập dự toán cho gói thầu thì công ty bạn không thể tham gia đấu thầu đối với công trình đó được nữa vì nếu tham gia không đáp ứng tính công bằng và minh bạch đối với các nhà thầu khác, trái với quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Ban phận tư vấn luật đấu thầu - Luật Minh KHuê