Người hỏi: N.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật doanh nghiệp của công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về đảm bảo dự thầu trong hồ sơ mời thầu?

Tư vấn pháp luật đầu tư trực tuyến qua tổng đài: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật đấu thầu 2013

Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch - Đầu tư

>> Xem thêm:  Mẫu danh sách các thửa đất nông nghiệp của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý đất (Mẫu số 04c/ĐK)

Nội dung tư vấn:

Khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 định nghĩa về bảo đảm dự thầu và bảo đảm thực hiện hợp đồng như sau:

Điều 4

  1. Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà thầu, nhà đầu tư trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
  2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng của nhà thầu, nhà đầu tư.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật đấu thầu 2013 thì bảo đảm dự thầu áp dụng trong các trường hợp sau:

Điều 11

1.

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp;

b) Đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Như vậy đối với gói thầu của bạn là dịch vụ tư vấn thiết kế công trình xây lắp điện thuộc phân loại là gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thì không bắt buộc phải có bảo đảm dự thầu. Điều này cũng tương thích với mẫu hồ sơ mời thầu tại Phụ lục của Thông tư số 01/2015/TT-BKHDT.

Tương tự như vậy, hồ sơ mời thầu với gói thầu tư vấn thiết kế công trình xây lắp điện cũng không cần phải có bảo đảm thực hiện hợp đồng, theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Luật đấu thầu 2013:

>> Xem thêm:  Hình thức đấu thầu hạn chế có thể bỏ qua các bước sơ thuyển, thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu mà chỉ gửi thư mời thầu không ?

Điều 66

1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng đối với nhà thầu được lựa chọn, trừ nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, nhà thầu được lựa chọn theo hình thức tự thực hiện và tham gia thực hiện của cộng đồng.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Rất mong sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ. 

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc hủy thầu và trả lại hồ sơ dự thầu ?