Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, tư vấn thuế, đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại: 1900.6162

 

UBND phường đăng tải một số mẫu văn bản sau:

1. Mẫu Quyết định (thẩm quyền chung)

2. Mẫu Quyết định (cá biệt)

3. Mẫu Công văn

4. Mẫu Tờ trình

5. Mẫu Kế hoạch

6. Mẫu báo cáo

7. Mẫu chương trình công tác

8. Mẫu Giấy mời (Đảng ủy, UBND, UBMTTQ và các Đoàn thể)
 
CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ biên tập