Luật sư tư vấn về chủ đề "công đoàn cơ sở"

công đoàn cơ sở | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công đoàn cơ sở.

Doanh nghiệp có bắt buộc phải thành lập công đoàn không?

Doanh nghiệp có bắt buộc phải thành lập công đoàn không?
Một trong những vướng mắc của doanh nghiệp hiện nay thường gặp là quy định về việc thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, luật sư tư vấn và giải đáp những quy định mới nhất của luật công đoàn về vấn đề trên:

Cơ cấu, tổ chức của Ban chấp hành Công Đoàn tại doanh nghiệp ?

Cơ cấu, tổ chức của Ban chấp hành Công Đoàn tại doanh nghiệp ?
Trong một nhiệm kỳ đại hội được kiểm tra Công đoàn các cấp mấy lần ? Cách chức Chủ tịch ban chấp hành công đoàn cơ sở của một công ty ? Quyền thành lập, tham gia công đoàn trong luật quốc tế và Việt Nam và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Tổ chức công đoàn là gì? Vai trò tổ chức công đoàn với người lao động?

Tổ chức công đoàn là gì? Vai trò tổ chức công đoàn với người lao động?
Tư vấn về tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ? Giải quyết tranh chấp lao động khi Công ty không có Công đoàn ? Tư vấn về tiền lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ sở ? Tư vấn về tiền lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ sở ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Mẫu Biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở hàng tháng mới nhất

Mẫu Biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở hàng tháng mới nhất
Việc xây dựng công đoàn cơ sở là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình hoạt động của công đoàn. Khi tiến hành việc họp công đoàn cơ sở hàng tháng thì biên bản họp có vai trò rất quan trọng, với mục đích ghi lại các thông tin quan trọng cũng như ý kiến thống nhất của các thành phần tham gia trong cuộc họp. Theo đó, bài viết sau đây của Luật Minh Khuê sẽ hướng dẫn quý khách hàng soạn thảo biên bản họp công đoàn cơ sở hàng tháng.

Công đoàn bộ phận là gì? Công đoàn bộ phận có vị trí, chức năng gì?

Công đoàn bộ phận là gì? Công đoàn bộ phận có vị trí, chức năng gì?
Công đoàn bộ phận là một bộ phận cấu thành của công đoàn cơ sở. Phạm vi hoạt động của công đoàn bộ phận sẽ nhỏ hơn phạm vi hoạt động của công đoàn cơ sở. Công đoàn cơ sở sẽ hoạt động trong phạm vi toàn công ty, còn công đoàn bộ phận lại chỉ hoạt động trong phạm vi một bộ phận nhất định trong công ty, phạm vi hoạt động này của công đoàn bộ phận sẽ tùy thuộc và việc phân bổ của người sử dụng lao động.

Doanh nghiệp không thành lập công đoàn cơ sở có bị phạt không?

Doanh nghiệp không thành lập công đoàn cơ sở có bị phạt không?
Mục tiêu và hoạt động của các công đoàn có thể khác nhau nhưng nhìn chung công đoàn là tổ chức được thành lập nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động. Vậy, doanh nghiệp có bắt buộc phải thành lập công đoàn cơ sở hay không? Doanh nghiệp không thành lập công đoàn cơ sở có bị xử phạt không? Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc:

Quyết định 1617/QĐ-TLĐ năm 2014 Quy định về bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước

Quyết định 1617/QĐ-TLĐ năm 2014 Quy định về bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước
Quyêt định 1617/QĐ-TLĐ năm 2014 Quy định về bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu ư nước ngoài, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành