Luật sư tư vấn về chủ đề "công đoàn cơ sở"

công đoàn cơ sở | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công đoàn cơ sở.

Hỏi đáp về Công đoàn và Luật Công đoàn kỳ số 6 - Kỷ luật (Tiếp theo) - Thẩm quyền xử lý kỷ luật

Hỏi đáp về Công đoàn và Luật Công đoàn  kỳ số 6 - Kỷ luật (Tiếp theo) - Thẩm quyền xử lý kỷ luật
Công ty Luật TNHH Minh Khuê tổng hợp một số câu hỏi và biên tập nôi dung câu trả lời về Kỷ luật trong tổ chức Công đoàn theo quy định pháp luật hiện hành. Quý khách hàng có câu hỏi liên quan, vui lòng gửi email tới hòm thư [email protected] hoặc gọi tới số 1900.6162 để được tư vấn trực tiếp.

Hỏi đáp về Công đoàn và Luật Công đoàn - kỳ số 1

Hỏi đáp về Công đoàn và Luật Công đoàn - kỳ số 1
Công ty Luật TNHH Minh Khuê tổng hợp câu hỏi và biên tập nôi dung câu trả lời về Công đoàn theo quy định pháp luật hiện hành. Nội dung kỳ đầu tập trung các vấn đề khái quát về vị trí, vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của công đoàn và đoàn viên công đoàn theo quy định pháp luật hiện hành.

Hoàn thiện địa vị pháp lý của công đoàn Việt Nam trước thách thức trong việc tham gia các hiệp định thương mại tự do

Hoàn thiện địa vị pháp lý của công đoàn Việt Nam trước thách thức trong việc tham gia các hiệp định thương mại tự do
Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Với chức năng đại diện quyền lợi cho người lao động. Việt Nam gia nhập vào các hiệp định thương mại tự do đòi hỏi đổi mới quy định về địa vị pháp lý của Công đoàn như thế nào?

Quy định về hệ thống tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam?

Quy định về hệ thống tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam?
Tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay dựa theo Điều lệ Đảng, các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị và xã hội.

Phương pháp công tác của cán bộ Đoàn thanh niên

Phương pháp công tác của cán bộ Đoàn thanh niên
Phương pháp công tác của người cán bộ đoàn chính là hệ thống cách thức mà người cán bộ đoàn sử dụng để thực hiện nhiệm vụ được giao, tác động đến thanh thiếu nhi và cán bộ đoàn nhằm giáo dục, rèn luyện, phát huy những tiềm năng và đổng hành với thanh niên.

Tìm hiểu về tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở theo quy định pháp luật hiện hành

Tìm hiểu về tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở theo quy định pháp luật hiện hành
Từ xưa cho tới nay, quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động thường ngầm hiểu là "quan hệ không cân sức". Trong nội tại mối quan hệ này luôn tiềm ẩn những nguy cơ phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp về quyền và lợi ích. Hầu như trong nhiều tranh chấp, người lao động luôn nằm ở thế yếu

Quyền thành lập, gia nhập và tham gia hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở

Quyền thành lập, gia nhập và tham gia hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở
Bài viết trình bày và phân tích quy định của Bộ luật lao động năm 2019 về quyền thành lập, gia nhập và tham gia hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở cụ thể: Quyền tham gia công đoàn cơ sở thuộc hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.