Luật sư tư vấn về chủ đề "liên hợp quốc"

liên hợp quốc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề liên hợp quốc.

Phân tích những thiết chế kinh tế quốc tế hiện nay

Phân tích những thiết chế kinh tế quốc tế hiện nay
Hiên nay, vai trò frung tâm điều phối sự hợp tác kinh tế quốc tế toàn cầu là Liên hợp quốc và Tổ chức thương mại thế giới (WT0). Đây là hai tổ chức quốc tế phổ cập toàn cầu, với mục tiêu hoạt động rõ ràng là liên kết hợp tác quốc tế toàn diện, trong đó có hợp tác kinh tế quốc tế.

Các phương thức hòa bình để giải quyết tranh chấp quốc tế ?

Các phương thức hòa bình để giải quyết tranh chấp quốc tế ?
Hiến chương Liên hợp quốc đã hệt kê rất nhiều những biện pháp hoà bình để tạo cơ hội cho chủ thể liên quan sự tự lựa chọn trong giải quyết tranh chấp quốc tế. Một xu hướng rất phổ biến hiện nay là khi ký kết các điều ước quốc tế song phương hoặc đa phương,

Nội dung và ý nghĩa nguyên tắc quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế

Nội dung và ý nghĩa nguyên tắc quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế
Hiện nay, hợp tác cùng phát triển trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là xu hướng tất yếu mà các quốc gia lựa chọn. Nhưng sự gia tăng của quan hệ hợp tác quốc tế lại tiềm ẩn nguy cơ này sinh mâu thuẫn, bất đồng trong các mối quan hệ hợp tác quốc tế.

Nghĩa vụ bảo vệ các hạng mục dân sự và giá trị văn hoá khi xảy ra chiến tranh ?

Nghĩa vụ bảo vệ các hạng mục dân sự và giá trị văn hoá khi xảy ra chiến tranh ?
Việc củng cố và phát triển một chế độ pháp lý quốc tế trong luật quốc tế nhân đạo về bảo vệ các hạng mục dân sự trong thời chiến là yêu cầu cấp thiết do nhiều lý do mang lại, trong đó quan ữọng nhất là phải kể đến nhu cầu bảo đảm an toàn và bảo đảm điều kiện sống bình thường cho người dân.