Luật sư tư vấn về chủ đề "liên hợp quốc"

liên hợp quốc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề liên hợp quốc.

Vai trò của các cơ quan chính của Liên hợp quốc trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Vai trò của các cơ quan chính của Liên hợp quốc trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC): ECOSOC bao gồm 54 nước thành viên, do ĐHĐ bầu ra (Điều 61 Hiến chương). Các chức năng cơ bản của ECOSOC (Điều 62 Hiến chương) bao gồm: (a)…tiến hành những nghiên cứu và báo cáo về những vấn đề quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá và kiến nghị

Cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể của Liên hợp quốc

Cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể của Liên hợp quốc
Thay thế cho phương thức hoạt động của UNCHR trước đây là hàng năm chọn ra các vụ việc nghiêm trọng nhất về quyền con người xảy ra ở các quốc gia trên thế giới để đưa ra xem xét, đánh giá, UNHRC tiến hành một thủ tục mới là UPR.

Các cơ quan chuyên trách về quyền con người của Liên hợp quốc

Các cơ quan chuyên trách về quyền con người của Liên hợp quốc
Xét chức năng nhiệm vụ, về cơ bản có thể phân chia (một cách tương đối) hệ thống này thành hai loại chính: các cơ quan hỗ trợ về dịch vụ hành chính và các cơ quan hỗ trợ về chuyên môn: Các cơ quan hỗ trợ về hành chính do Ban Thư ký lập ra nhằm cung cấp dịch vụ hành chính cho bộ máy các cơ quan.

Cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của Liên hợp quốc

Cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của Liên hợp quốc
Mặc dù có mục tiêu chung là để thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, song dựa trên vị thế pháp lý và chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan quyền con người Liên hợp quốc được chia thành hai dạng: các cơ quan được thành lập theo Hiến chương, và các cơ quan được thành lập theo một số điều ước quan trọng

Cao uỷ Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) là gì?

Cao uỷ Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) là gì?
Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn là (UNHCR), cơ quan thuộc tổ chức Liên hợp quốc do Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu với nhiệm kì 5 năm. Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn được thành lập theo Nghị quyết số 319 năm 1949 và bắt đầu hoạt động từ năm 1951.

Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc (UNIDO)?

Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc (UNIDO)?
Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc (UNIDO) là một cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc có trụ sở đặt tại Viên, Áo. UNIDO được thành lập ngày 1.1.1967 theo Nghị quyết 2152 (XXI) ngày 17/11/1966 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và nhiệm vụ, quyền hạn của chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam tại phái bộ

Lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và nhiệm vụ, quyền hạn của chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam tại phái bộ
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về nội dung lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và nhiệm vụ, quyền hạn của chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam tại phái bộ...

Bộ máy nhân quyền Liên Hợp Quốc gồm những cơ quan nào? (Phần I)

Bộ máy nhân quyền Liên Hợp Quốc gồm những cơ quan nào? (Phần I)
Bộ máy nhân quyền Liên Hợp Quốc là khái niệm chỉ hệ thống những cơ quan của Liên Hợp Quốc tham gia vào việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền trên thế giới, bao gồm sáu cơ quan chính. Tìm hiểu vai trò của các cơ quan này trong việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền thế giới.

Bộ máy nhân quyền Liên Hợp Quốc gồm những cơ quan nào? (Phần II)

Bộ máy nhân quyền Liên Hợp Quốc gồm những cơ quan nào? (Phần II)
Bộ máy nhân quyền Liên Hợp Quốc (LHQ) là hệ thống những cơ quan của LHQ tham gia vào việc bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền trên thế giới, bao gồm sáu cơ quan. Ở phần I chúng tôi đã làm rõ vai trò của Đại hội đồng, Hội đồng bảo an, Hội đồng Kinh tế - xã hội, phần II sẽ là vai trò của 3 cơ quan còn lại.

Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc là gì? Chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc là gì?

Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc là gì? Chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc là gì?
Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc ra đời nhằm thay thế cho Ủy ban nhân quyền của liên hợp quốc. Vì sao Hội đồng nhân quyền lại được thành lập? Hội đồng nhân quyền có chức năng và nhiệm vụ gì? So với Ủy ban nhân quyền trước đây, Hội đồng nhân quyền có những điểm mới gì?

Nội dung và ý nghĩa nguyên tắc quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế

Nội dung và ý nghĩa nguyên tắc quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế
Hiện nay, hợp tác cùng phát triển trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là xu hướng tất yếu mà các quốc gia lựa chọn. Nhưng sự gia tăng của quan hệ hợp tác quốc tế lại tiềm ẩn nguy cơ này sinh mâu thuẫn, bất đồng trong các mối quan hệ hợp tác quốc tế.