Luật sư tư vấn về chủ đề "liên hợp quốc"

liên hợp quốc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề liên hợp quốc.

Vai trò của các cơ quan chính của Liên hợp quốc trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Vai trò của các cơ quan chính của Liên hợp quốc trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC): ECOSOC bao gồm 54 nước thành viên, do ĐHĐ bầu ra (Điều 61 Hiến chương). Các chức năng cơ bản của ECOSOC (Điều 62 Hiến chương) bao gồm: (a)…tiến hành những nghiên cứu và báo cáo về những vấn đề quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá và kiến nghị

17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc là gì

17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc là gì
Tháng 9/2015, Chương trình Nghị sự 2030 với 17 mục tiêu phát triển bền vững đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nhằm chất dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh và bảo đảm sự thịnh vượng cho tất cả mọi người. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu thêm về chủ đề này thông qua bài viết dưới đây nhé!

Tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc là gì ?

Tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc là gì ?
Liên hợp quốc (The United Nations-UN) là tổ chức quốc tế liên chính phủ (liên quốc gia) được thành lập và hoạt động trên cơ sở điều ước quốc tế (Hiến chương Liên hợp quốc) kí ngày 26.6.1945 tại thành phố Xan Franxixcoo (San Francisco) và có hiệu lực từ ngày 24/10/1945.

Qũy nhi đồng liên hợp quốc (UNICEF) là gì ?

Qũy nhi đồng liên hợp quốc (UNICEF) là gì ?
Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc có quan hệ công tác chặt chẽ với Hội đồng kinh tế xã hội. Mối quan hệ này được thiết lập trên cơ sở các nghị quyết của Đại hội đồng hoặc Hội đồng kinh tế - xã hội hoặc theo văn bản được các quốc gia công nhận.

Các cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc giám sát việc thực hiện điều ước về quyền con người

Các cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc giám sát việc thực hiện điều ước về quyền con người
Các cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc như Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, Tổ chức Văn hóa, khoa học và giáo dục của Liên hợp quốc, Tổ chức Y tế thế giới, Tổ chức Lao động quốc tế, Tổ chức Nông lương thế giới.... Các tổ chức này giám sát việc thực hiện điều ước về quyền con người ra sao?

Tổng thư kí liên hợp quốc là gì ? Quy định về tổng thư ký liên hợp quốc

Tổng thư kí liên hợp quốc là gì ? Quy định về tổng thư ký liên hợp quốc
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc là chức danh đứng đầu Ban Thư ký Liên Hợp Quốc. Trong thực tế, Tổng Thư ký cũng đồng thời là người phát ngôn của Liên Hợp Quốc. Theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, chức danh Tổng Thư ký được bổ nhiệm bởi Đại Hội đồng căn cứ trên sự tiến cử của Hội đồng Bảo an. Tổng Thư ký có thể được tái bổ nhiệm.

Khái niệm “tra tấn”? Dấu hiệu nhận biết hành vi tra tấn theo Công ước Chống tra tấn của Liên hợp quốc?

Khái niệm “tra tấn”? Dấu hiệu nhận biết hành vi tra tấn theo Công ước Chống tra tấn của Liên hợp quốc?
Công ước Chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm, 1984 (sau đây gọi tắt là Công ước chống tra tấn) được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1984 theo Nghị quyết 39/46. Có hiệu lực từ ngày 26 tháng 6 năm 1987.