Luật sư tư vấn về chủ đề "pháp quyền"

pháp quyền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề pháp quyền.

Nhà nước pháp quyền; Hiến pháp - đạo luật cơ bản của nhà nước

Nhà nước pháp quyền; Hiến pháp - đạo luật cơ bản của nhà nước
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng sau: "tôi muốn hỏi về nhà nước pháp quyền là gì? Bàn luận về vấn đề giới hạn và kiểm soát quyền lực của Nhà nước luôn là mục tiêu, là nguyên tắc tổ chức và vận hành hệ thống nhà nước trong nhà nước pháp quyền?..."

Đặc trưng trật tự xã hội - nhà nước pháp quyền và yêu cầu về khẳng định và đảm bảo tính tối thượng của hiến pháp trong nhà nước pháp quyền

Đặc trưng trật tự xã hội - nhà nước pháp quyền và yêu cầu về khẳng định và đảm bảo tính tối thượng của hiến pháp trong nhà nước pháp quyền
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng sau: "...tôi muốn hỏi về đặc trưng trật tự xã hội - nhà nước pháp quyền có những đặc trưng gì? Nhà nước pháp quyền có đặt ra yêu cầu về khẳng định và đảm bảo tính tối thượng của hiến pháp không?"

Bàn luận về khái niệm nhà nước và nhà nước pháp quyền

Bàn luận về khái niệm nhà nước và nhà nước pháp quyền
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về khái niệm nhà nước và nhà nước pháp quyền; cụ thể là trả lời câu hỏi của khách hàng sau: "Kính thưa Luật sư Minh Khuê, tôi muốn hỏi như thế nào là nhà nước pháp quyền? Xin luật sư hãy giải thích giúp tôi?..."

Nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo luật Hiến Pháp

Nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo luật Hiến Pháp
Nguyên tắc “Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa” là nguyên tắc tương đối mới trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bài viết phân tích cụ thể nguyên tắc này theo luật hiến pháp năm 2013, cụ thể:

Tìm hiểu về Triết học pháp quyền của Hegen

Tìm hiểu về Triết học pháp quyền của Hegen
Học thuyết của Hêghen về nhà nước và pháp luật có ảnh hưởng lớn về sau đối với sự phát triển của khoa học pháp lí nhìn từ phía các trưởng phái bảo thủ ra sức khai thác, kế thừa, các quan điểm bảo thủ và có khi là phản động của ông nhằm bào chữa cho chủ nghĩa phát xít ở Ý, ở Đức

Quyền là gì ? Khái niệm quyền được hiểu như thế nào ?

Quyền là gì ? Khái niệm quyền được hiểu như thế nào ?
Quyền là khái niệm khoa học pháp lí dùng để chỉ những điều mà pháp luật công nhận và đảm bảo thực hiện đối với cá nhân, tổ chức để theo đó cá nhân được hưởng, được làm, được đòi hỏi mà không ai được ngăn cản, hạn chế.