Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "phụ lục hợp đồng"

phụ lục hợp đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phụ lục hợp đồng.

Mẫu phụ lục thay đổi thông tin trong hợp đồng và cách soạn

Mẫu phụ lục thay đổi thông tin trong hợp đồng và cách soạn
Khi muốn thay đổi các thông tin, nội dung đã thỏa thuận trong các hợp đồng được ký trước đó một cách hợp pháp việc thỏa thuận để ký phụ lục hợp đồng là điều không thể bỏ qua để tránh các tranh chấp pháp lý có thể phát sinh về sau. Luật Minh Khuê hướng dẫn lập và soạn thảo phụ lục hợp đồng theo yêu cầu:

Mẫu 14/KTT: Phụ lục biên bản kiểm tra theo thông tư 80/2021/TT-BTC

Mẫu 14/KTT: Phụ lục biên bản kiểm tra theo thông tư 80/2021/TT-BTC
Phụ lục biên bản kiểm tra là một tài liệu bổ sung được đính kèm và lập riêng sau biên bản kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra thuế, đoàn kiểm tra hoặc cơ quan kiểm tra thu thập thông tin, chứng cứ, dữ liệu, và các văn bản quan trọng liên quan đến quá trình kiểm tra và kết quả kiểm tra. Dưới đây là nội dung chi tiết trong Mẫu 14/KTT: Phụ lục biên bản kiểm tra theo thông tư 80/2021/TT-BTC như sau:

Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê các nhà thầu nước ngoài mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC

Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê các nhà thầu nước ngoài mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC
Phụ lục bảng kê các nhà thầu nước ngoài là một tài liệu bổ sung, thường được đi kèm và gắn liền với hợp đồng hoặc các tài liệu chính của một dự án, dự thầu hoặc giao dịch kinh doanh nào đó. Công ty Luật Minh Khuê gửi quý khách nội dung Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê các nhà thầu nước ngoài mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC như sau:

Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê các nhà thầu phụ tham gia hợp đồng nhà thầu mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC

Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê các nhà thầu phụ tham gia hợp đồng nhà thầu mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC
Phụ lục bảng kê các nhà thầu phụ tham gia hợp đồng nhà thầu là một phần của tài liệu hợp đồng nhà thầu chính và được sử dụng để liệt kê danh sách các nhà thầu phụ tham gia vào việc thực hiện dự án, công trình hay hợp đồng nhà thầu chính. Nội dung của Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê các nhà thầu phụ tham gia hợp đồng nhà thầu mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC như sau:

Hướng dẫn khai phụ lục chuyển lỗ

Hướng dẫn khai phụ lục chuyển lỗ
Phụ lục chuyển lỗ là một phần quan trọng trong tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty Luật Minh Khuê xin gửi quý khách hàng nội dung Hướng dẫn khai phụ lục chuyển lỗ như sau:

Hướng dẫn Phụ lục bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và trúng thưởng

Hướng dẫn Phụ lục bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và trúng thưởng
Phụ lục bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và trúng thưởng là một biểu mẫu được sử dụng để tính toán và xác định số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công (thu nhập từ công việc làm thuê) và trúng thưởng. Hướng dẫn Phụ lục bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và trúng thưởng như sau:

Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có thu nhập trong năm tính thuế (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế)

Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có thu nhập trong năm tính thuế (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế)
Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có thu nhập trong năm tính thuế là một biểu mẫu đi kèm trong hồ sơ khai thuế cá nhân của mỗi cá nhân. Công ty Luật Minh Khuê gửi quý khách nội dung Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có thu nhập trong năm tính thuế (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế) như sau:

Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn (áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân)

Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn (áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân)
Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn là một biểu mẫu thuế dùng để ghi nhận chi tiết về việc chuyển nhượng vốn giữa các cá nhân và tổ chức. Công ty Luật Minh Khuê gửi quý khách nội dung về Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn (áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân) như sau:

Mẫu 18/TTrT Phụ lục biên bản thanh tra có hướng dẫn chi tiết

Mẫu 18/TTrT Phụ lục biên bản thanh tra có hướng dẫn chi tiết
Phụ lục biên bản thanh tra là một phần bổ sung của biên bản thanh tra chính, chứa thông tin cụ thể hoặc bổ sung các chi tiết, tài liệu liên quan đến quá trình và kết quả thanh tra. Phụ lục này được thêm vào biên bản thanh tra chính nhằm bổ sung và làm rõ hơn về một số vấn đề cụ thể trong quá trình thanh tra. Nội dung của Mẫu 18/TTrT Phụ lục biên bản thanh tra có hướng dẫn chi tiết mà công ty Luật Minh Khuê gửi quý khách hàng:

Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC

Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài là một cơ chế thuế được sử dụng để tránh việc chịu hai lần thuế thu nhập trên cùng một lợi nhuận doanh nghiệp khi hoạt động quốc tế. Nội dung của Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC được công ty Luật Minh Khuê gửi quý khách như sau:

Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (áp dụng đối với trường hợp hoán đổi/chia chỗ) mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC

Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (áp dụng đối với trường hợp hoán đổi/chia chỗ) mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC
Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (áp dụng đối với trường hợp hoán đổi/chia chỗ) là một tài liệu kèm theo trong quá trình quản lý và thực hiện việc tính toán và ghi nhận thu nhập từ hoạt động vận tải quốc tế, đặc biệt là trong trường hợp hoán đổi/chia chỗ. Chi tiết nội dung Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (áp dụng đối với trường hợp hoán đổi/chia chỗ) mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC như sau:
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng