Luật sư tư vấn về chủ đề "phụ lục hợp đồng"

phụ lục hợp đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phụ lục hợp đồng.

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất năm 2022 ? Được ký phụ lục hợp đồng lao động mấy lần ?

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất năm 2022 ? Được ký phụ lục hợp đồng lao động mấy lần ?
Khi thay đổi mức lương trong hợp đồng lao động có phải ký lại phụ lục hợp đồng lao động hay không ? Ký phụ lục hợp đồng lao động để gia hạn thêm thời gian có được xem là một hợp đồng lao động ? Có được ký thêm phụ lục hợp đồng kéo dài thời hạn hợp đồng lao động ? sẽ được luật sư tư vấn:

Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi đơn giá viết bằng tiếng anh (Annex Contract: Change Unit Price)

Mẫu phụ lục hợp đồng thay đổi đơn giá viết bằng tiếng anh (Annex Contract: Change Unit Price)
Phụ lục hợp đồng là văn bản không tách rời hợp đồng chính, nó quy định những thoả thuận mới hoặc làm rõ những nội dung trong hợp đồng chính. Luật Minh Khuê cung cấp một số mẫu hợp đồng tiếng việt và tiếng anh, đồng thời phân tích một số nội dung pháp lý liên quan khi xác lập phụ lục hợp đồng này:

Mẫu phụ lục thay đổi thông tin trong hợp đồng ? Hướng dẫn soạn thảo phụ lục hợp đồng ?

Mẫu phụ lục thay đổi thông tin trong hợp đồng ? Hướng dẫn soạn thảo phụ lục hợp đồng ?
Khi muốn thay đổi các thông tin, nội dung đã thỏa thuận trong các hợp đồng được ký trước đó một cách hợp pháp việc thỏa thuận để ký phụ lục hợp đồng là điều không thể bỏ qua để tránh các tranh chấp pháp lý có thể phát sinh về sau. Luật Minh Khuê hướng dẫn lập và soạn thảo phụ lục hợp đồng theo yêu cầu:

Khi tăng lương có phải lập phụ lục hợp đồng lao động không ? Nguyên tắc ký phụ lục hợp đồng lao động ?

Khi tăng lương có phải lập phụ lục hợp đồng lao động không ? Nguyên tắc ký phụ lục hợp đồng lao động ?
Giải quyết chế độ sau khi chấm dứt phụ lục hợp đồng lao động như thế nào ? Thời điểm nào phụ lục hợp đồng lao động có hiệu lực ? Xác lập phụ lục hợp đồng lao động như thế nào ? Phụ lục hợp đồng sửa đổi mức lương so với hợp đồng lao động có hợp pháp không ? sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn:

Phụ lục hợp đồng thuê đất theo pháp luật mới nhất ?

Phụ lục hợp đồng thuê đất theo pháp luật mới nhất ?
Thay đổi hình thức trả tiền thuê đất thì có cần phải lý lại hợp đồng thuê đất hay không? Nếu không ký lại hợp đồng thuê đất thì có thể ký phụ lục hợp đồng hay không và việc ký kết này thực hiện như thế nào cho đúng quy định của pháp luật.

Ký phụ lục hợp đồng lao động gia hạn 1 năm thì có đúng luật không ? Cách lập phụ lục hợp đồng lao động ?

Ký phụ lục hợp đồng lao động gia hạn 1 năm thì có đúng luật không ? Cách lập phụ lục hợp đồng lao động ?
Tư vấn quy định pháp luật phụ lục hợp đồng lao động ? Phụ lục hợp đồng lao động được lập mấy lần ? Ký phụ lục hợp đồng lao động với người lao động như thế nào ? Tư vấn pháp luật lao động về việc bổ sung phụ lục hợp đồng lao động ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Có được ký phụ lục hợp đồng lao động để thay đổi vị trí làm việc của người lao động không ?

Có được ký phụ lục hợp đồng lao động để thay đổi vị trí làm việc của người lao động không ?
Trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có thể ký phụ lục hợp đồng lao động với người lao động để thay đổi vị trí làm việc của người lao động với bậc công việc và mức lương mới thấp hơn so với mức của hợp đồng lao động đã giao kết không ?

Phụ lục hợp đồng là gì? Tìm hiểu quy định về phụ lục hợp đồng theo quy định hiện hành. Cung cấp mẫu phụ lục hợp đồng được sử dụng nhiều nhất

Phụ lục hợp đồng là gì? Tìm hiểu quy định về phụ lục hợp đồng theo quy định hiện hành. Cung cấp mẫu phụ lục hợp đồng được sử dụng nhiều nhất
Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận quan trong đối với hợp đồng lao động xuất phát từ mục đích xác lập chúng. Pháp luật lao động quy định như thế nào về phụ lục hợp đồng lao động? Cần lưu ý những vấn đề pháp lý nào khi lập phụ lục hợp đồng lao động? Theo dõi trong bài viết dưới đây:

Ký phụ lục hợp đồng thay đổi công việc và tiền lương ?

Ký phụ lục hợp đồng thay đổi công việc và tiền lương ?
Thưa luật sư: Em ký hợp đồng lao động chính thức với công ty từ ngày 01/06/2015 - 31/05/2016 với mức lương cơ bản là 8.500.000đ - Nhưng tới ngày 01/01/2016: Công ty có thuyên chuyển vị trí làm việc của em sang bộ phận khác, và ký lại phụ lục hợp đồng với mức lương cơ bản là: 5.200.000đ và có hiệu lực từ 01/01/2016, phụ lục này em đã ký rồi ạ.

Làm phụ lục hợp đồng thay đổi vị trí làm việc và mức lương?

Làm phụ lục hợp đồng thay đổi vị trí làm việc và mức lương?
Thưa Luật sư! Em muốn hỏi về làm phụ lục hợp đồng thay đổi vị trí làm việc và mức lương? Anh (chị) cho em hỏi hiện tại Công ty em ký hợp đồng lao động cho một số bạn với vị trí làm việc là 'Đứng máy" với mức lương là 2.942.500, nhưng do trong quá trình làm việc người này không làm được việc này và Công ty chuyển bạn ấy ở vị trí " Phụ máy hoặc cắt chỉ" với mức lương 2.887.500