Luat Minh Khue

quyền con người

quyền con người - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quyền con người

Quyết định sai luật mà cấp trên vẫn thực hiện thì cấp dưới có liên đới chịu trách nhiệm không?

Quyết định sai luật mà cấp trên vẫn thực hiện thì cấp dưới có liên đới chịu trách nhiệm không?
Thưa luật sư! Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải có văn bản và người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình" xin được tư vấn: trong tình huống trên thì người cấp trên đó có xâm phạm quyền con người, công dân của cấp dưới không và người cấp dưới đó có thực sự không bị pháp luật xử lý không.

Quy định vấn đề nhân quyền trong luật lao động?

Quy định vấn đề nhân quyền trong luật lao động?
Kính chào luật sư! Em đang nghiên cứu một đề tài liên quan đến luật lao động Việt Nam. Đó là vấn đề nhân quyền trong luật lao động. Em không biết những vấn đề nhân quyền trong luật lao động là nội dung của những Chương nào trong luật lao động. Kính mong luật sư có thể giúp em. Xin cám ơn!

Tư vấn về quyền của người nhiễm HIV ?

Tư vấn về quyền của người nhiễm HIV ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Tôi hiện đang là sinh viên của một trường Đại Học, tôi có một vài câu hỏi xin được Đoàn Luật sư tư vấn giúp: 1. Hiện nay theo Luật Phòng, chống HIV thì quyền của người nhiễm HIV được quy định tại Điều 4 khoản 1. Vậy quyền của người nhiễm HIV:

Quyền con người cần được tôn trọng

Quyền con người cần được tôn trọng
Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc – đó là những câu nói bất hủ về nhân quyền trong bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh – đọc ngày 2-9-1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Cần hiểu đúng về bình đẳng giới

Cần hiểu đúng về bình đẳng giới
Bình đẳng giới vẫn đang là vấn đề rất nóng bỏng hiện nay ở nhiều quốc gia. Cũng vì thế, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã phê chuẩn Công ước quốc tế về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (gọi tắt là CEDAW) vào tháng 12-1979. Tính đến tháng 3-2005 đã có 180 quốc gia trên thế giới phê chuẩn hoặc ký kết Công ước, chiếm hơn 90% thành viên Liên hợp quốc.

Bàn về thực trạng và nhu cầu pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và pháp luật về quyền con người theo Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị (kỳ I)

Bàn về thực trạng và nhu cầu pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và pháp luật về quyền con người theo Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị (kỳ I)
Ngày 24/5/2005, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 48-NQ/TƯ Về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (Nghị quyết 48). Ngày 21/3/2007, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Kế hoạch số 900/UBTVQH11 triển khai Nghị quyết này của Bộ Chính trị. Ngày 15/9/2009, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 819/UBTVQH12 về việc thành lập Ban Chỉ đạo sơ kết công tác thực hiện Kế hoạch số 900/UBTVQH11.

Môi trường với quyền con người và vận dụng quyền con người trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Môi trường với quyền con người và vận dụng quyền con người trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Môi trường có mối quan hệ mật thiết với sức khỏe và quyền con người. Vì vậy, bên cạnh việc áp dụng các biện pháp khoa học, kỹ thuật, hành chính, pháp luật… trong bảo vệ môi trường, cũng cần chú trọng hướng tiếp cận quyền con người trong bảo vệ môi trường. Hướng tiếp cận quyền con người trong bảo vệ môi trường hiện đang được xem là có hiệu quả, đã được nhiều nước áp dụng, nhất là những nước phát triển.

Hệ thống các văn kiện pháp lý về Quyền con người

Hệ thống các văn kiện pháp lý về Quyền con người
Một trong những thành tựu lớn nhất của nhân loại trong thể kỷ 20 là đã tạo dựng được một hệ thống pháp luật quốc tế về quyền con người. Hệ thống này trước hết phải kể đến Hiến chương Liên hợp quốc (1945), Tuyên ngôn Nhân quyền (1948) và hai Công ước quốc tế về quyền con người năm 1966 (Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, văn hoá và xã hội và Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị). Bên cạnh đó, hệ thống này còn có hàng trăm văn kiện quốc tế khác được ban hành dưới nhiều cấp độ pháp l

Quyền tiếp cận thông tin - Điều kiện thực hiện các quyền con người và quyền công dân

Quyền tiếp cận thông tin - Điều kiện thực hiện các quyền con người và quyền công dân
"Quyền tiếp cận thông tin chính là điều kiện tiên quyết để bảo đảm thực hiện các quyền con người và quyền công dân. Trong thời đại hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá, quyền tiếp cận thông tin đã và đang trở nên một quyền cơ bản và là một trong những quyền quan trọng nhất của con người và công dân.

Quyền tiếp cận thông tin trong các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất

Quyền tiếp cận thông tin trong các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất
Quyền tiếp cận thông tin là một quyền quan trọng của con người, được đề cập trong Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948 và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966. ở nước ta, quyền này của công dân cũng được thừa nhận trong Điều 69 của Hiến pháp năm 1992 và được cụ thể hóa trong nhiều văn bản pháp luật.