Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "sở hữu đất đai"

sở hữu đất đai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sở hữu đất đai.

Tháo dỡ rào cản về chế độ sở hữu đất đai ?

Tháo dỡ rào cản về chế độ sở hữu đất đai ?
Có lẽ không có quốc gia nào có bộ luật về quản lý đất đai đồ sộ và phức tạp như ở Việt Nam. Vấn đề ở chỗ đó không phải là tất cả pháp luật về đất đai (để điều chỉnh nó như là một loại tài nguyên, đối tượng sở hữu và tài sản của Bộ luật Dân sự) mà chủ yếu là các văn bản liên quan đến quản lý nhà nước hay quản lý hành chính về đất đai, tức về thực chất xoay quanh bảo vệ các quyền và lợi ích của nhà nước với tư cách là “người đại diện chủ sở hữu (toàn dân) về đất đai”.

Cách thức thực hiện quyền của nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu đất đai.

Cách thức thực hiện quyền của nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu đất đai.
Quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai của Nhà nước được thực hiện thông qua hệ thống các cơ quan nhà nước được trao quyền. Vậy, với tư cách là đại diện của Nhà nước thực hiện quyền của Nhà nước về đất đai, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã tiến hành những hoạt động quản lý nào?

Quyền sở hữu đất đai trong hiến pháp năm 1992 sửa đổi ?

Quyền sở hữu đất đai trong hiến pháp năm 1992 sửa đổi ?
Việc hạn điền hết vào năm 2013 sau 20 năm sử dụng đất nông nghiệp hiện chưa có tiền lệ giải quyết, đang trở thành nan đề sừng sững trước mắt cả người dân lẫn chính quyền, liên quan trực tiếp tới 3 phạm trù luật học: Hiến pháp, Đất đai, Quyền sở hữu, trong 3 mối quan hệ, Hiến pháp – Đất đai, Hiến pháp – Quyền sở hữu, Quyền sở hữu – Đất đai.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng