Luật sư tư vấn về chủ đề "tài sản bảo đảm"

tài sản bảo đảm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tài sản bảo đảm.

Quy đinh về thứ tự trả nợ khi xử lý tài sản bảo đảm

Quy đinh về thứ tự trả nợ khi xử lý tài sản bảo đảm
Khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà người có nghĩa vụ được đảm bảo không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ thì khi đó các bên sẽ tiến hành xử lý tài sản đảm bảo. Đối với nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ trả nợ có bảo đảm được ưu tiên trước nghĩa vụ trả nợ không có bảo đảm.

Định giá tài sản bảo đảm theo quy định Bộ Luật Dân sự 2015

Định giá tài sản bảo đảm theo quy định Bộ Luật Dân sự 2015
Chào Luật sư, Hiện tại công ty tôi đang làm hồ sơ vay vốn thế chấp với ngân hàng, có tài sản bảo đảm và giờ công ty tôi muốn tự định giá tài sản đó nhưng chưa biết tính như thế nào. Vậy luật sư cho tôi hỏi hiện nay pháp luật quy định về định giá tài sản như thế nào? Cảm ơn luật sư!

Có được sử dụng cổ phần làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ không?

Có được sử dụng cổ phần làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ không?
Thưa Luật Minh Khuê, tôi là có dự định ký hợp đồng vay tiền với một cá nhân khác và sẽ sử dụng số cổ phần phổ thông của tôi tại Công ty A tương ứng với giá trị khoản vay để làm tài sản bảo đảm. Xin tư vấn giúp tô như vậy liệu có được không? Thủ tục nhận tài sản bảo đảm là cổ phần như thế nào?

Những quy định về thu giữ tài sản bảo đảm

Những quy định về thu giữ tài sản bảo đảm
Thu giữ tài sản bảo đảm là một trong những việc quan trọng trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm. Muốn phát mại hay nhận gán nợ bằng tài sản thế chấp, nhất là bất động sản, thì bên nhận thế chấp phải nắm giữ được tài sản. Vậy, pháp luật quy định ra sao về việc thu giữ tài sản bảo đảm?

Một số vấn đề về phương pháp xử lý tài sản bảo đảm theo Bộ luật Dân sự hiện hành?

Một số vấn đề về phương pháp xử lý tài sản bảo đảm theo Bộ luật Dân sự hiện hành?
Trong giao dịch bảo đảm, một khi bên bảo đảm vi phạm nghĩa vụ thì bên nhận bảo đảm có thể xử lý tài sản bảo đảm theo một trong các phương thức đã được pháp luật về xử lý bảo đảm theo quy định. Bài viết xoay quanh bàn luận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm theo Bộ luật Dân sự hiện hành.

Những lưu ý khi nhận tài sản bảo đảm gán nợ trong giao dịch bảo đảm

Những lưu ý khi nhận tài sản bảo đảm gán nợ trong giao dịch bảo đảm
Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, bên nhận bảo đảm được quyền nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm nếu có thỏa thuận khi xác lập giao địch bảo đảm. Theo đó, nhận tài sản bảo đảm để thay thế cho nghĩa vụ trả nợ còn được gọi là nhận gán nợ.

Quy định về xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản

Quy định về xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản
Bất động sản trên đất và đất là một khối tài sản chung, không thể tách rời. Bất động sản là một trong những tài sản bảo đảm phổ biến nhất bởi giá của nó rất lơn. Vậy, theo quy định của pháp luật xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản được tiến hành như thế nào?

Quy định chung về thứ tự trả nợ khi xử lý tài sản bảo đảm

Quy định chung về thứ tự trả nợ khi xử lý tài sản bảo đảm
Nghĩa vụ trả nợ có bảo đảm được ưu tiên trước nghĩa vụ trả nợ không có bảo đảm. Nếu có nhiều nghĩa vụ trả nợ cùng có tài sản bảo đảm thì được ưu tiên theo thứ tự có hiệu lực đối kháng đối với người thứ ba (nắm giữ tài sản cầm cố hay đăng ký thế chấp tài sản trước).

Quy định về thi hành án dân sự về tài sản bảo đảm

Quy định về thi hành án dân sự về tài sản bảo đảm
Tranh chấp về nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng, sau khi được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải hay đã có phán quyết của Trọng tài hoặc Toà án, nếu như bên có nghĩa vụ không có khả năng tài chính để thực hiện, thì rất khó thi hành trên thực tế.

Quy định về hình thức bán đấu giá tài sản bảo đảm.

Quy định về hình thức bán đấu giá tài sản bảo đảm.
Bán đấu giá tài sản bảo đảm là một trong bốn phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp. Các bên tham gia giao dịch bảo đảm có quyền thỏa thuận một trong các phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp là bán đấu giá tài sản.

Quy định về điều kiện tài sản bảo đảm? Trường hợp tài sản bảo đảm đang cho thuê?

Quy định về điều kiện tài sản bảo đảm? Trường hợp tài sản bảo đảm đang cho thuê?
Tài sản bảo đảm là tài sản mà bên bảo đảm dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận bảo đảm. Bộ luật Dân sự 2015 cũng có quy định về những điều kiện của tài sản bảo đảm. Trong một số trường hợp tài sản đảm bảo đang cho thuê có thể được làm tài sản đảm bảo hay không?

Hoạt động thi hành án dân sự về tài sản bảo đảm

Hoạt động thi hành án dân sự về tài sản bảo đảm
Tranh chấp về nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng bảo đảm, sau khi được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải hay đã có phán quyết của Trọng tài hoặc Toà án, nếu như bên có nghĩa vụ không có khả năng tài chính để thực hiện, thì rất khó thi hành trên thực tế.