Luật sư tư vấn về chủ đề "tài sản bảo đảm"

tài sản bảo đảm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tài sản bảo đảm.

Hoạt động thi hành án dân sự về tài sản bảo đảm

Hoạt động thi hành án dân sự về tài sản bảo đảm
Tranh chấp về nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng bảo đảm, sau khi được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải hay đã có phán quyết của Trọng tài hoặc Toà án, nếu như bên có nghĩa vụ không có khả năng tài chính để thực hiện, thì rất khó thi hành trên thực tế.

Một số vấn đề về phương pháp xử lý tài sản bảo đảm theo Bộ luật Dân sự hiện hành?

Một số vấn đề về phương pháp xử lý tài sản bảo đảm theo Bộ luật Dân sự hiện hành?
Trong giao dịch bảo đảm, một khi bên bảo đảm vi phạm nghĩa vụ thì bên nhận bảo đảm có thể xử lý tài sản bảo đảm theo một trong các phương thức đã được pháp luật về xử lý bảo đảm theo quy định. Bài viết xoay quanh bàn luận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm theo Bộ luật Dân sự hiện hành.

Quy định của Bộ luật Dân sự về định giá và thu giữ tài sản đảm bảo

Quy định của Bộ luật Dân sự về định giá và thu giữ tài sản đảm bảo
Thu giữ tài sản và định giá tài sản bảo đảm là một trong những việc quan trọng trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm. Muốn phát mại hay nhận gán nợ bằng tài sản thế chấp thì bên nhận thế chấp phải biết được giá trị và nắm giữ được tài sản. Vậy, pháp luật quy định ra sao về vấn đề này?

Những lưu ý khi thực hiện bán tài sản bảo đảm

Những lưu ý khi thực hiện bán tài sản bảo đảm
Theo quy định của pháp luật cũng như các bên thường thỏa thuận trong hợp đồng cầm cố, thế chấp về việc xử lý tài sản bảo đảm theo phương thức bán tài sản bảo đảm, bao gồm hai bên cùng bán, bên bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm bán, bán đấu giá hoặc thông qua người thứ ba.

Quy định về hình thức bán đấu giá tài sản bảo đảm.

Quy định về hình thức bán đấu giá tài sản bảo đảm.
Bán đấu giá tài sản bảo đảm là một trong bốn phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp. Các bên tham gia giao dịch bảo đảm có quyền thỏa thuận một trong các phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp là bán đấu giá tài sản.

Đối tượng nào được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự? Quy định pháp luật về đối tượng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự?

Đối tượng nào được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự? Quy định pháp luật về đối tượng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự?
Các quan hệ bảo đảm bao giờ cũng nhằm bảo đảm cho một nghĩa vụ nhất định. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bên nhận bảo đảm thì bên bảo đảm có nghĩa vụ phải lấy đối tượng nào đó để bảo đảm. Bài viết xoay quanh vấn đề về đối tượng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Những lưu ý khi nhận tài sản bảo đảm gán nợ trong giao dịch bảo đảm

Những lưu ý khi nhận tài sản bảo đảm gán nợ trong giao dịch bảo đảm
Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, bên nhận bảo đảm được quyền nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm nếu có thỏa thuận khi xác lập giao địch bảo đảm. Theo đó, nhận tài sản bảo đảm để thay thế cho nghĩa vụ trả nợ còn được gọi là nhận gán nợ.

Quy định về xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản

Quy định về xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản
Bất động sản trên đất và đất là một khối tài sản chung, không thể tách rời. Bất động sản là một trong những tài sản bảo đảm phổ biến nhất bởi giá của nó rất lơn. Vậy, theo quy định của pháp luật xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản được tiến hành như thế nào?

Quy định về thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản bảo đảm

Quy định về thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản bảo đảm
Các phương thức xử lý tài sản bảo đảm đều đòi hỏi việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản từ bên bảo đảm sang bên nhận bảo đảm hoặc người thứ ba. Vậy, sau khi xử lý tài sản bảo đảm việc chuyển quyền sở hữu tài sản bảo đảm sẽ được thực hiện ra sao?

Quy đinh về thứ tự trả nợ khi xử lý tài sản bảo đảm

Quy đinh về thứ tự trả nợ khi xử lý tài sản bảo đảm
Khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà người có nghĩa vụ được đảm bảo không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ thì khi đó các bên sẽ tiến hành xử lý tài sản đảm bảo. Đối với nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ trả nợ có bảo đảm được ưu tiên trước nghĩa vụ trả nợ không có bảo đảm.

Những vấn đề chung về xử lý tài sản đảm bảo

Những vấn đề chung về xử lý tài sản đảm bảo
Khi đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì các bên cần phải thực hiện xử lý tài sản đảm bảo theo đúng quy định. Vậy, bên cạnh đó, còn có trường hợp nào dẫn đến việc xử lý tài sản đảm bảo hay không?
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook