Luật sư tư vấn về chủ đề "tài sản chung"

tài sản chung | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tài sản chung.

Hỏi đáp về tài sản chung của vợ chồng, chia tài sản chung khi ly hôn

Hỏi đáp về tài sản chung của vợ chồng, chia tài sản chung khi ly hôn
Thưa Luật sư, tôi muốn tìm hiểu về chế độ tài sản của vợ chồng, tài sản chung tài sản riêng của vợ chồng là gì ? Đất đai chỉ đứng tên một người thì khi ly hôn người còn lại có được phân chia chút gì hay không? Nếu không thể ly hôn mà chỉ ly thân thì có cách nào chia tài sản chung hay không ?

Tài sản tài chính và ưu, nhược điểm của tài sản tài chính

Tài sản tài chính và ưu, nhược điểm của tài sản tài chính
Tài sản tài chính là tài sản có tính thanh khoản mà giá trị của nó đến từ quyền ghi trên hợp đồng hoặc quyền sở hữu một thứ gì đó. Tiền mặt, cổ phiếu, trái phiếu, quỹ ETFs và tiền gửi ngân hàng chính là những ví dụ về tài sản tài chính. Vậy, tài sản tài chính có những ưu, nhược điểm gì?

Khái niệm và đặc điểm của tài sản tài chính

Khái niệm và đặc điểm của tài sản tài chính
Tài sản tài chính là tài sản có tính thanh khoản mà giá trị của nó đến từ quyền ghi trên hợp đồng hoặc quyền sở hữu một thứ gì đó. Tiền mặt, cổ phiếu, trái phiếu, quỹ ETFs và tiền gửi ngân hàng chính là những ví dụ về tài sản tài chính. Vậy, tài sản tài chính có đặc điểm gì?

Phân tích những đặc điểm pháp lý của tài sản

Phân tích những đặc điểm pháp lý của tài sản
Để nhận diện về tài sản thì nhất thiết phải chỉ ra được các đặc điểm pháp lý của chúng. Trên cơ sở tìm hiểu các quy định của pháp luật dân sự truyền thống và hiện đại, chúng tôi cho rằng, tài sản có những đặc điểm pháp lý cơ bản sau:

Chế độ hôn nhân với nghề kinh doanh trong Luật thương mại

Chế độ hôn nhân với nghề kinh doanh trong Luật thương mại
Người có quan hệ hôn nhân với doanh nhân chỉ có tư cách doanh nhân nếu họ có hoạt động kinh doanh tách riêng với hoạt động của người vợ hoặc người chồng.Người có quan hệ hôn nhân với người đứng đầu một cơ sỏ thủ công hoặc cơ sở kinh doanh, có thể được coi là hành nghề kinh doanh ở đó

Thủ tục chia tài sản chung của vợ, chồng

Thủ tục chia tài sản chung của vợ, chồng
Thưa luật sư: Tôi lấy vợ được 7 năm, hiện tại vợ chồng tôi có xích mích và muốn ly thân. Chúng tôi muốn lập thỏa thuận về chia tài sản có được không? Thủ tục chia tài sản chung của vợ, chồng theo quy định của pháp luật được thực hiện như thế nào?

Mẫu Đơn khởi kiện chia tài sản chung của vợ, chồng

Mẫu Đơn khởi kiện chia tài sản chung của vợ, chồng
Thưa luật sư: Tôi lấy vợ được 7 năm, hiện tại vợ chồng tôi có xích mích và muốn ly thân. Chúng tôi muốn lập thỏa thuận về chia tài sản có được không? Nếu không tự thỏa thuận được, có thể yêu cầu Tòa án phân chia tài sản hay không?

Tài sản của vợ, chồng và vấn đề thế chấp tài sản của vợ, chồng.

Tài sản của vợ, chồng và vấn đề thế chấp tài sản của vợ, chồng.
Tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng được điều chỉnh theo một cơ chế đặc biệt khác với tất cả các chế độ sở hữu chung khác. Nếu là tài sản chung của vợ chồng, thì việc bảo đảm phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?

Đảng phí, nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng

Đảng phí, nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng
Đóng đảng phí là nhiệm vụ của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, người đảng viên cần hiểu rõ mức đóng đảng phí để thực hiện đúng nghĩa vụ của mình vậy Đảng phí là gì và nguyên tắc chế độ tài chính tài sản của đảng được quy định ra sao bài viết dưới đây sẽ làm rõ vấn đề trên

Tài sản chung (COMMUNITY PROPERTY) là gì ?

Tài sản chung (COMMUNITY PROPERTY) là gì ?
Tài sản chung là tài sản được chia cho chồng và vợ, mỗi người có một nửa quyền lợi trong thu nhập của người kia, dạng quyền sở hữu tài sản chung tại một số tiểu bang. Hầu hết các tiểu bang tôn trọng các quy luật về quyền sở hữu tài sản của thông luật.

Tài sản và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Tài sản và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
Theo quy định của pháp luật chủ sở hữu tài sản có các quyền liên quan đến tài sản đó bao gồm quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản. Các quyền này đảm bảo cho chủ sở hữu tài sản có thể phân biệt quyền của mình đối với tài sản này so với người khác. Vậy, tài sản và quyền sở hữu tài sản là gì?

Tại sao nên thỏa thuận chê độ tài sản của vợ chồng trong hôn nhân?

Tại sao nên thỏa thuận chê độ tài sản của vợ chồng trong hôn nhân?
Tôi và chồng tôi kết hôn được 1 năm, cả hai bên đều có thành lập doanh nghiệp riêng. Hiện nay, có quy định về chế độ tài sản trong hôn nhân của vợ chồng. Chúng tôi muốn phân chia rõ ràng để đảm bảo quyền và nghĩa vụ về tài chính riêng của hai bên. Mong luật sư có thể tư vấn giúp tôi về vấn đề này.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook