Luật sư tư vấn về chủ đề "cổ đông công ty"

cổ đông công ty | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cổ đông công ty.

Quy định về các cổ đông trong ty cổ phần

Quy định về các cổ đông trong ty cổ phần
Cổ đông là yếu tố không thể thiếu khi thành lập công ty cổ phần. Hiện nay, theo Luật Doanh nghiệp 2020 cổ đông là gì, quyền hạn, nhiệm vụ của các loại cổ đông trong công ty cổ phần được quy định như thế nào?

Cổ đông phổ thông là gì ? Quy định về quyền, nghĩa vụ của cổ đông

Cổ đông phổ thông là gì ? Quy định về quyền, nghĩa vụ của cổ đông
Cổ đông phổ thông là người sở hữu cổ phần phổ thông. Các cổ đông phổ thông chính là các chủ sở hữu của công ty cổ phần, thể hiện tuyệt đối quyền làm chủ công ty của họ. Vậy, tư cách cổ đông phổ thông phát sinh khi nào ? Quyền và nghĩa vụ cổ đông phổ thông là gì ? Bài viết phân tích cụ thể:

Cổ đông sáng lập là gì ? Quy định về quyền, nghĩa vụ cổ đông sáng lập

Cổ đông sáng lập là gì ? Quy định về quyền, nghĩa vụ cổ đông sáng lập
Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên vào danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Đoạn 2 khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014) về bản chất, cổ đông sáng lập là cổ đông phổ thông, song họ là người ký tên vào bản danh sách cổ đông sáng lập.

Cổ đông là gì ? Khái niệm cổ đông được hiểu như thế nào ?

Cổ đông là gì ? Khái niệm cổ đông được hiểu như thế nào ?
Cổ đông là tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần của công ty cổ phần và được công ty chia lợi nhuận dưới hình thức trả cổ tức. Với tư cách là thành viên của công ty cổ phần, nhìn chung, các cổ đông được hưởng lợi nhuận, được tham gia quản lý công ty và được chia tài sản khi công ty giải thể.

Khái niệm về cổ đông và quyền hạn của cổ đông trong công ty cổ phần ?

 Khái niệm về cổ đông và quyền hạn của cổ đông trong công ty cổ phần ?
Qua trao đổi chúng tôi được biết quý khách đang có nhu cầu thông tin về quyền hạn của cổ đông trong công ty cổ phần. Với tư cách là Công ty Luật hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, sở hữu trí tuệ ... - Chúng tôi rất vui lòng giúp đỡ Quý Công ty thực hiện công việc nêu trên.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook