Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục giám đốc thẩm"

thủ tục giám đốc thẩm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục giám đốc thẩm.

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm theo quy định mới nhất của Tòa án tối cao

 Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm theo quy định mới nhất của Tòa án tối cao
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP Danh mục 93 biểu mẫu mới dùng trong tố dụng dân sự. Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2017. Luật Minh Khuê xin gửi đến các bạn mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm theo quy định của pháp luật hiện hành, Mẫu số 82-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP)

Tư vấn giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai?

Tư vấn giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai?
Các bước để tiến hành một vụ việc giải quyết tranh chấp đất đai thực hiện như thế nào? Luật sư của Công ty luật Minh Khuê sẽ tư vấn và giải đáp một số vụ việc pháp lý điển hình trong lĩnh vực đất đai để quý khách hàng tham khảo qua bài viết dưới đây.