Luat Minh Khue

thủ tục giám đốc thẩm

thủ tục giám đốc thẩm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thủ tục giám đốc thẩm

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm theo quy định mới nhất của Tòa án tối cao

 Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm theo quy định mới nhất của Tòa án tối cao
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP Danh mục 93 biểu mẫu mới dùng trong tố dụng dân sự. Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2017. Luật Minh Khuê xin gửi đến các bạn mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm theo quy định của pháp luật hiện hành, Mẫu số 82-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP)

Tư vấn thủ tục giám đốc thẩm vụ án tranh chấp đất đai?

Tư vấn thủ tục giám đốc thẩm vụ án tranh chấp đất đai?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có vấn đề liền quan đến đất đai như sau: Ông bà tôi mất năm 1985,có diện tích đất là 1206m2, nhưng không có để lại di chúc. Trong thời giàn này ba tôi đã ở và sinh sống tren mảnh đất này, cưới mẹ tôi năm 1985, đến năm 1997 thì được cấp quyền sử dụng đất với diện tích là 2016m2.