Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn pháp luật hành chính"

tư vấn pháp luật hành chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn pháp luật hành chính.

Giáo trình Luật hành chính Việt Nam (phần 1) Những vấn đề chung của Luật hành chính -PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)

Giáo trình Luật hành chính Việt Nam (phần 1) Những vấn đề chung của Luật hành chính -PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung cuốn "Giáo trình Luật hành chính Việt Nam (phần 1) Những vấn đề chung của Luật hành chính" do PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền làm chủ biên, nhằm hỗ trợ cho học viên ngành luật nghiên cứu nội dung quản lý nhà nước một cách tập trung, có hệ thống.