Luật sư tư vấn về chủ đề "công chứng hợp đồng"

công chứng hợp đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công chứng hợp đồng.

Một số vấn đề cần chú ý khi ký kết hợp đồng dân sự

Một số vấn đề cần chú ý khi ký kết hợp đồng dân sự
Kính chào công ty Luật Minh Khuê tôi có một số vướng mắc cần được công ty giải đáp như sau: khi ký hợp đồng dân sự thì cần lưu ý những vấn đề gì? trường hợp đối tác đưa ra hợp đồng mẫu thì cần quan tâm nội dung nào? tôi xin cảm ơn.

Nhữn quy định của pháp luật về hợp đồng lao động

Nhữn quy định  của pháp luật về hợp đồng lao động
Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động?Hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động? Hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa mấy lần? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ những vấn đề trên

Lập hợp đồng bán và chuyển quyền sở hữu trong kinh doanh

Lập hợp đồng bán và chuyển quyền sở hữu trong kinh doanh
Hợp đồng kinh doanh là hợp đồng được kí kết giữa các chủ thể kinh doanh với nhau hoặc với các bên có liên quan để triển khai hoạt động kinh doanh của mình.Những quy định về lập hợp đồng bán và chuyển quyền sở hữu trong kinh doanh được phân tích trong bài viết dưới đây

Công chứng, chứng thực hợp đồng về giao dịch quyền sử dụng đất và thời điểm hợp đồng có hiệu lực

Công chứng, chứng thực hợp đồng về giao dịch quyền sử dụng đất và thời điểm hợp đồng có hiệu lực
Các tranh chấp liên quan đến đất đai có muôn hình vạn trạng, với đủ lý do và nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân phổ biến, dẫn đến tranh chấp đất đai xuất phát từ việc các bên khi xác lập các giao dịch liên quan đến đất đai, không thực hiện đúng thủ tục luật định trong đó có thủ tục Công chứng.

Giao dịch (hợp đồng) đã được công chứng có bảo đảm được lợi ích cho bên có quyền không?

Giao dịch (hợp đồng) đã được công chứng có bảo đảm được lợi ích cho bên có quyền không?
Chúng ta không thể phủ nhận giá trị pháp lý của việc Công chứng văn bản, hợp đồng trong giao dịch dân sự nói chung. Song trên thực tế nhiều người chưa thật sự hiểu rõ giá trị của việc công chứng. Do đó, trong bài viết này Luật Minh Khuê xin được luận giải để quý vị hiểu rõ và đúng về nội dung này:

Quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về thủ tục tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.

Quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về thủ tục tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.
Văn bản công chứng là hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã được công chứng viên chứng nhận theo quy định. Theo quy định của pháp luật, một số hợp đồng và văn bản khác nếu không được công chứng sẽ không đủ hiệu lực pháp lý. Tuy nhiên, trong một số trường hợp văn bản công chứng cũng bị tuyên vô hiệu.

Quy định của pháp luật về hợp đồng trao đổi tài sản

Quy định của pháp luật về hợp đồng trao đổi tài sản
Hợp đồng trao đổi tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau, trường hợp tài sản trao đổi chênh lệch về giá trị thì các bên phải thanh toán cho nhau phần chênh lệch đó

Nội dung cơ bản trong hợp đồng kinh tế (hợp đồng kinh doanh, thương mại)

Nội dung cơ bản trong hợp đồng kinh tế (hợp đồng kinh doanh, thương mại)
Hợp đồng kinh tế bao giờ cũng gắn với hoạt động sản xuất, tái sản xuất và trao đổi hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể kinh doanh, trong đó có ít nhất một bên ký hợp đồng phải có mục đích kinh doanh. Vậy nội dung cơ bản một hợp đồng kinh tế cần có để đảm bảo tính chất pháp lý của hợp đồng là gì?

Quy định pháp luật về hợp đồng dân sự? Xác định địa điểm, thời gian, hình thức trong giao kết hợp đồng dân sự?

Quy định pháp luật về hợp đồng dân sự? Xác định địa điểm, thời gian, hình thức trong giao kết hợp đồng dân sự?
Chào Công ty Luật Minh Khuê, tôi có một số vướng mắc: pháp luật quy định về hợp đồng dân sự như thế nào? Cách xác định địa điểm giao kết, thời gian giao kết trong hợp đồng dân sự? Hình thức của hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành? Mẫu hợp đồng cho thuê nhà. xin cảm ơn!

Hình thức của hợp đồng là gì ? Khái niệm về hình thức của hợp đồng

Hình thức của hợp đồng là gì ? Khái niệm về hình thức của hợp đồng
Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, có thể là sự giao kết giữa hai bên hoặc giữa nhiều bên với nhau, cùng có sự thống nhất về ý chí, tự nguyện và phù hợp với ý chí của Nhà nước. Sau đây công ty Luật Minh Khuê sẽ làm rõ về hình thức hợp đồng trong bài viết dưới đây.