Luật sư tư vấn về chủ đề "đầu tư xây dựng"

đầu tư xây dựng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đầu tư xây dựng.

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là gì ? Hồ sơ và quy trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là gì ? Hồ sơ và quy trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế cơ sở được lựa chọn, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng.

Quy định về thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Quy định về thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp những đề xuất liên quan đến việc sử dụng vốn để thực hiện hoạt động xây dựng để xây dựng mới, cải tạo và sửa chữa công trình xây dựng. Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trong đó có quy định về thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

Quy định mới về chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Quy định mới về chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
Căn cứ Luật xây dựng năm 2014; Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng số 02/VBHN-VPQH năm 2019 và Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Quy định về điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình xây dựng, như sau:

Ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội là gì ? Lựa chọn chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội ?

Ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội là gì ? Lựa chọn chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội ?
Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội: Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội ? Những chính sách ưu đãi về thuế, quy đất đối với chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là gì ? sẽ được luật sư tư vấn, phân tích cụ thể:

Tổng mức đầu tư xây dựng được xác định theo phương pháp nào ?

Tổng mức đầu tư xây dựng được xác định theo phương pháp nào ?
Căn cứ Luật xây dựng năm 2014; Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng số 02/VBHN-VPQH năm 2019; Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2019/TT-BXD và Thông tư số 02/2020/TT-BXD quy định về phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng, như sau:

Quy định về dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư và việc lựa chọn chủ đầu tư dự án ?

Quy định về dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư và việc lựa chọn chủ đầu tư dự án ?
Quy định về phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư như: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư ? Cách thức lựa chọn chủ đầu tư dự án ? Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở để phục vụ tái định cư ? sẽ được luật sư tư vấn, phân tích cụ thể: