Luật sư tư vấn về chủ đề "giao dịch bảo đảm"

giao dịch bảo đảm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giao dịch bảo đảm.

Sự phát triển của pháp luật dân sự Việt Nam

Sự phát triển của pháp luật dân sự Việt Nam
Khái niệm PLDS, được xây dựng trong luật cận đại và luật hiện đại Việt Nam, không tồn tại trong luật cổ. Các quy tắc viết có tác dụng điều chỉnh các quan hệ giữa cá nhân và cá nhân trong xã hội cổ thường nằm lẫn lộn trong các chương về hs, hành chính liên quan đến hôn nhân, gia đình và ruộng đất.

Tài sản bảo đảm, chính sách mới về xử lý tài sản bảo đảm

Tài sản bảo đảm, chính sách mới về xử lý tài sản bảo đảm
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về nội dung của tài sản bảo đảm, chính sách mới về xử lý tài sản bảo đảm theo Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ...

Hiệu lực của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành?

Hiệu lực của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành?
Khi các bên lựa chọn một trong các biện pháp bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ thì biện pháp bảo đảm này có hiệu lực hay không nhận được khá nhiều sự quan tâm. Bài viết này sẽ tìm hiểu về hiệu lực của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vấn đề chung về giải quyết tranh chấp trong giao dịch bảo đảm

Vấn đề chung về giải quyết tranh chấp trong giao dịch bảo đảm
Trong quá trình xác lập hợp đồng bảo đảm thì thường không xảy ra tranh chấp, còn bất đồng thì chủ yếu là ở việc định giá tài sản bảo đảm, trong đó đặc biệt với tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất. Vậy, bên cạnh đó tranh chấp trong giao dịch bảo đảm còn thể hiện trong những trường hợp nào?

Giải quyết tranh chấp trong giao dịch bảo đảm bằng hình thức khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền

Giải quyết tranh chấp trong giao dịch bảo đảm bằng hình thức khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền
Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được về việc xử lý tài sản bảo đảm, thì buộc phải khởi kiện ra Toà án và theo đuổi vụ án giải quyết tranh chấp như một vụ án thông thường. Vậy, hiện nay, việc khởi kiện vụ án tranh chấp trong giao dịch bảo đảm được thực hiện như thế nào?

Những phương thức giải quyết tranh chấp trong giao dịch bảo đảm

Những phương thức giải quyết tranh chấp trong giao dịch bảo đảm
Tranh chấp trong giao dịch bảo đảm là một trong những tranh chấp dân sự cơ bản. Hiện nay, phương thức giải quyết tranh chấp dân sự: thương lượng, hòa giải, khởi kiện. Vậy, trong vụ án tranh chấp dân sự về giao dịch bảo đảm các phương thức trên được thực hiện như thế nào?

Một số nét đặc trưng cơ bản của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành?

Một số nét đặc trưng cơ bản của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành?
Tùy vào nội dung, tính chất của từng quan hệ nghĩa vụ cụ thể, cũng như phụ thuộc vào điều kiện của các chủ thể tham gia quan hệ ấy mà mỗi biện pháp bảo đảm mang một đặc điểm riêng biệt. Bài viết xoay quanh bàn luận về một số nét đặc trưng cơ bản của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Những lưu ý khi nhận tài sản bảo đảm gán nợ trong giao dịch bảo đảm

Những lưu ý khi nhận tài sản bảo đảm gán nợ trong giao dịch bảo đảm
Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, bên nhận bảo đảm được quyền nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm nếu có thỏa thuận khi xác lập giao địch bảo đảm. Theo đó, nhận tài sản bảo đảm để thay thế cho nghĩa vụ trả nợ còn được gọi là nhận gán nợ.

Quy đinh về thứ tự trả nợ khi xử lý tài sản bảo đảm

Quy đinh về thứ tự trả nợ khi xử lý tài sản bảo đảm
Khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà người có nghĩa vụ được đảm bảo không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ thì khi đó các bên sẽ tiến hành xử lý tài sản đảm bảo. Đối với nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ trả nợ có bảo đảm được ưu tiên trước nghĩa vụ trả nợ không có bảo đảm.