Luật sư tư vấn về chủ đề "pháp điển"

pháp điển | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề pháp điển.

Pháp điển hóa là gì ? Quy định về pháp điển hóa

Pháp điển hóa là gì ? Quy định về pháp điển hóa
Pháp điển hóa là hình thức hệ thống hoá pháp luật trong đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật, các chế định luật, các văn bản quy phạm pháp luật trong ngành luật theo trình tự nhất định, loại bỏ những mâu thuẫn chồng chéo, các quy định lỗi thời và bổ sung những quy định mới, từ đó, ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới trên cơ sở kế thừa và phát triển các quy phạm pháp luật cũ mà điển hình là các bộ luật - pháp điển.

Một số vấn đề lý luận chung về pháp điển hóa

Một số vấn đề lý luận chung về pháp điển hóa
1. Khái niệm pháp điển hóa trong hệ thống pháp luật Hiện nay, ở nước ta và trên thế giới cũng còn có các quan niệm khác nhau và các hình thức tiến hành pháp điển hoá khác nhau. Nhưng nhìn chung về cơ bản có thể chia thành hai hình thức pháp điển hoá chính, đó là:
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook