Luật sư tư vấn về chủ đề "pháp điển"

pháp điển | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề pháp điển.

Pháp điển hóa là gì ? Quy định về pháp điển hóa

Pháp điển hóa là gì ? Quy định về pháp điển hóa
Pháp điển hóa là hình thức hệ thống hoá pháp luật trong đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật, các chế định luật, các văn bản quy phạm pháp luật trong ngành luật theo trình tự nhất định, loại bỏ những mâu thuẫn chồng chéo, các quy định lỗi thời và bổ sung những quy định mới, từ đó, ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới trên cơ sở kế thừa và phát triển các quy phạm pháp luật cũ mà điển hình là các bộ luật - pháp điển.

Văn bản pháp luật được sử dụng liên quan đến việc hướng dẫn áp dụng pháp luật hình sự từ pháp điển hóa lần thứ nhất đến nay

Văn bản pháp luật được sử dụng liên quan đến việc hướng dẫn áp dụng pháp luật hình sự từ pháp điển hóa lần thứ nhất đến nay
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức liên quan đến các văn bản pháp luật được sử dụng liên quan đến việc hướng dẫn áp dụng pháp luật hình sự từ pháp điển hóa lần thứ nhất đến nay; Vai trò thực tiễn xét xử trong việc hình thành và phát triển, chức năng xét xử...

Các bước để tạo lập nên bộ pháp điển theo các chủ đề

Các bước để tạo lập nên bộ pháp điển theo các chủ đề
Để có được một bộ pháp điển thì cấn phải trải qua rất nhiều công đoạn với sự tham gia của rất nhiều cơ quan, tổ chức. Vậy, các bước để xây dựng một bộ pháp điển là gì? Nội dung của mỗi bước như thế nào? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu:

Một số vấn đề lý luận chung về pháp điển hóa

Một số vấn đề lý luận chung về pháp điển hóa
1. Khái niệm pháp điển hóa trong hệ thống pháp luật Hiện nay, ở nước ta và trên thế giới cũng còn có các quan niệm khác nhau và các hình thức tiến hành pháp điển hoá khác nhau. Nhưng nhìn chung về cơ bản có thể chia thành hai hình thức pháp điển hoá chính, đó là:

Vai trò, ý nghĩa của pháp điển hóa hệ thống quy phạm pháp luật

Vai trò, ý nghĩa của pháp điển hóa hệ thống quy phạm pháp luật
Hệ thống hóa pháp luật là Hoạt động nhằm sắp xếp, hoàn thiện các quy phạm pháp luật, văn bản pháp luật, chấn chỉnh thành hệ thống có sự thống nhất nội tại theo một trình tự nhất định. Hệ thống hóa pháp luật có hai dạng là tập hợp hóa và pháp điển hóa

Mối quan hệ giữa pháp điển hóa và hệ thống hóa

Mối quan hệ giữa pháp điển hóa và hệ thống hóa
Xét từ góc độ hệ thống hóa pháp luật, pháp điển hóa là hình thức cao nhất của hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, giữa hệ thống hóa và pháp điển hóa luôn có mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó, tác động qua lại lẫn nhau

Kinh nghiệm pháp điển hóa bằng cách xây dựng các bộ luật mới

Kinh nghiệm pháp điển hóa bằng cách xây dựng các bộ luật mới
Pháp điển hóa bằng cách xây dựng các bộ luật mới chính là phương pháp tiến hành pháp điển hóa về mặt nội dung, là quá trình làm ra các bộ luật - ban hành ra các bộ luật trên cơ sở rà soát, chọn lọc và kế thừa các nguyên tắc, quy phạm, văn bản pháp luật sẵn có...

Pháp điển hóa giai đoạn trước năm 1945 ở Việt Nam

Pháp điển hóa giai đoạn trước năm 1945 ở Việt Nam
Ở Việt Nam, việc hệ thống hóa, pháp điển hóa pháp luật đã được coi như một truyền thống lâu đời, tồn tại cùng với lịch sử phát triển của dân tộc. Vậy, việc pháp điển hóa dưới các triều đại phong kiến Việt Nam được tiến hành như thế nào, kết quả ra sao? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu

Tổng quan về pháp điển hóa ở một số nước trên thế giới

Tổng quan về pháp điển hóa ở một số nước trên thế giới
Không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới cũng tiến hành pháp điển hóa pháp luật. Sau đây Luật Minh Khuê sẽ giới thiệu về pháp điển hóa ở một số nước trên thế giới như: Cộng hòa Pháp; Cộng hòa Liên bang Đức; Hoa Kỳ; Canada; Singapore

Hai Bộ pháp điển về Luật tổ chức Quốc hội và sở hữu trí tuệ (do một số nhóm chuyên gia đã tiến hành pháp điển hóa thử nghiệm)

Hai Bộ pháp điển về Luật tổ chức Quốc hội và sở hữu trí tuệ (do một số nhóm chuyên gia đã tiến hành pháp điển hóa thử nghiệm)
Trên cơ sở pháp điển hóa hiện đại (pháp điển hóa hình thức) một số nhóm chuyên gia đã tiến hành pháp điển hóa thử nghiệm Bộ pháp điển về Luật tổ chức Quốc hội (trên cơ sở kinh nghiệm pháp điển của nước Pháp) và Bộ pháp điển về sở hữu trí tuệ (trên cơ sở kinh nghiệm pháp điển hóa của Hoa Kỳ)

Kinh nghiệm pháp điển hóa của Canada và những bài học cho Việt Nam

Kinh nghiệm pháp điển hóa của Canada và những bài học cho Việt Nam
Canada là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới với lãnh thổ trải dài từ Đại Tây Dương ở phía đông sang Thái Bình Dương ở phía tây. Hoạt động pháp điển hóa của quốc gia này diễn ra như thế nào? Việt Nam có thể học hỏi được gì? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu

Một bộ pháp điển có cấu trúc như thế nào?

Một bộ pháp điển có cấu trúc như thế nào?
Bộ pháp điển là văn bản lớn nên thường phải có câu trúc lớn hơn so với các văn bản quy phạm pháp luật thông thường để bảo đảm thuận tiện cho việc thể hiện một cách rõ ràng các nội dung của bộ pháp điển. Vậy một bộ pháp điển có cấu trúc như thế nào? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu