Luật sư tư vấn về chủ đề "khung giá đất"

khung giá đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khung giá đất.

Định giá đất bằng phương pháp so sánh trực tiếp được áp dụng khi nào ? Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp định giá đất này?

Định giá đất bằng phương pháp so sánh trực tiếp được áp dụng khi nào ? Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp định giá đất này?
Trong bốn phương pháp định giá đất theo quy định pháp luật hiện nay, phương pháp so sánh có lẽ là phương pháp phổ biến và được sử dụng nhiều nhất. Vậy phương pháp này được sử dụng cho những trường hợp nào? Ưu và nhược điểm của phương pháp này so với phương pháp khác