Luật sư tư vấn về chủ đề "bảng giá đất"

bảng giá đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảng giá đất.

Giá đất trong quy định pháp luật đất đai là gì? Quy định pháp luật đất đai về xác định giá đất

Giá đất trong quy định pháp luật đất đai là gì? Quy định pháp luật đất đai về xác định giá đất
Giá đất là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích đất. Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định. Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về quy trình xác định giá đất?

Giá đất theo quy định của pháp luật. Cơ chế áp dụng giá đất.

Giá đất theo quy định của pháp luật. Cơ chế áp dụng giá đất.
Giá đất là giá trị của QSDĐ tính trên một đơn vị diện tích đất. Pháp luật hiện hành quy định 02 loại giá đất. Tìm hiểu các loại giá đất thông qua bài viết dưới đây, đồng thời xen kẽ các quy định của pháp luật nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn cơ chế áp dụng giá đất.

Giá đất ở, đất phi nông nghiệp của Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Giá đất ở, đất phi nông nghiệp của Quận Hoàn Kiếm Hà Nội
Ban hành kèm theo Quyết định 96/2014/QĐ-UBND thành phố Hà Nội, được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định 19/2017/QĐ-UBND thành phố Hà Nội, dưới đây là bảng giá đất ở, đất thương mại, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp tại Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội: