Giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật, được Hội đồng quản trị công ty bầu và bổ nhiệm lại với nhiệm kỳ 5 năm (2012 – 2017) tức là đến tháng 4/2017 mới hết nhiệm kỳ, nhưng đến ngày 01/4/2016 này Giám đốc vừa đúng 60 tuổi và như vậy có 2 luồng ý kiến đặt ra:

1- Giám đốc nghỉ hưu và bàn giao lại cho người khác điều hành công ty;

2- Giám đốc làm thủ tục nghỉ hưu theo quy định của  BHXH nhưng vẫn tiếp tục nhiệm vụ cho đến hết nhiệm kỳ vì sức khỏe và năng lực điều hành còn tốt. Đến tháng 4/2017 Đại hội đồng cổ đông công ty bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2017 – 2022), lúc đó Hội đồng quản trị sẽ quyết định Giám đốc có được bổ nhiệm lại hay thay thế bằng người khác.

Vậy ý kiến nào đúng theo quy định của pháp luật hiện hành ?

Mong được chuyên viên tư vấn giải đáp, xin chân thành cảm ơn !          

                                              

Luật sư tư vấn:

Thưa quý khách hàng ! Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi nhận được yêu cầu của anh liên quan đến nội dung cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật doanh nghiệp năm 2014

Bộ luật lao động năm 2012

Quyết định 01/2014/QĐ- BHXH ngày 03/01/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

2. Nội dung tư vấn:  

Căn cứ theo quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp 2014 thì: Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc. Trường hợp, công ty bạn bổ nhiệm Giám đốc thì Giám đốc đó là thành viên Hội đồng quản trị.

 Và căn cứ theo quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp 2014 thì Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định.

Căn cứ theo quy định tại Điều 65 của Luật doanh nghiệp 2014 thì tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp 2014.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện trên, Giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.

Căn cứ theo Điều 158 Luật doanh nghiệp 2014 thì thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Giám đốc được quy định như sau:

- Công ty có quyền trả lương cho Giám đốc theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

- Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì Giám đốc được trả lương và tiền thưởng. Tiền lương của Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

Như vậy, theo Luật doanh nghiệp 2014 quy định tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc thì không có quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu. Do vậy, Giám đốc -  đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần không bắt buộc phải dưới 60 tuổi.

Mặt khác, căn cứ tại Khoản 1 và 3 Điều 187 Bộ luật lao động năm 2012 về tuổi nghỉ hưu của người lao động như sau:

Điều 187. Tuổi nghỉ hưu

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

 3. Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm so với quy định tại khoản 1 Điều này

Do vậy, căn cứ theo thông tin bạn cung cấp Giám đốc -  đại diện theo pháp luật vẫn còn đủ sức khỏe và năng lực điều hành còn tốt và theo quy định tại Khoản 3 Điều 187 nêu trên thì trong trường hợp này, Giám đốc - đại diện theo pháp luật của Công ty có thể làm hết nhiệm kỳ rồi nghỉ hưu, tức là đến tháng 4/2017 sẽ nghỉ hưu hoặc có thể nghỉ hưu khi đủ 65 tuổi hoặc có thể nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi . Trường hợp, Giám đốc - đại diện theo pháp luật của Công ty nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi thì Hồ sơ giải quyết hưởng lương hưu đối với Giám đốc theo quy định tại Điều 19 Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam bao gồm:

1. Sổ bảo hiểm xã hội;

2. Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí của người sử dụng lao động;

Như vậy, hồ sơ giải quyết hưởng lương hưu có Quyết định nghỉ việc. Do vậy, trong trường hợp Giám đốc khi đủ 60 tuổi muốn hưởng lương hưu thì Hội đồng quản trị Công ty sẽ họp và ra quyết định bãi nhiệm Giám đốc và có Quyết định nghỉ việc cho Giám đốc. Sau khi bị bãi nhiệm thì Hội đồng quản trị có thể tiếp tục bổ nhiệm Giám đốc cũ làm Giám đốc- đại diện theo pháp luật của Công ty với nhiệm kỳ 1 năm. ( tại sao lại là 1 năm mà ko phải con số khác?)[T1] 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Giám đốc Công ty cổ phần có được tiếp tục làm việc khi đủ 60 tuổi .”. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về hoạt động tư vấn và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Mọi vướng mắc pháp lý vui lòng gọi: 1900.6162 (nhấn máy lẻ phím 7). Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn Pháp luật doanh nghiệp  - Công ty Luật TNHH Minh Khuê.