Luật sư tư vấn về chủ đề "đầu tư quốc tế"

đầu tư quốc tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đầu tư quốc tế.

Đầu tư quốc tế là gì ? Nguyên nhân, ảnh hưởng (tích cực, tiêu cực) của đầu tư quốc tế

Đầu tư quốc tế là gì ? Nguyên nhân, ảnh hưởng (tích cực, tiêu cực) của đầu tư quốc tế
Đầu tư quốc tế xuất hiện khá sớm từ thời tiền tư bản khi mà các công ti của Anh, Pháp, Hà Lan... đầu tư vào châu Á để khai thác tài nguyên thiên nhiên cho các công ti của chính quốc. Đến thế kỉ XIX quá trình tích tụ tập trung tư bản phát triển nhanh chóng, đó là tiền đề cho xuất khẩu tư bản

Phân tích chính sách và xu hướng hoạt động đầu tư quốc tế

Phân tích chính sách và xu hướng hoạt động đầu tư quốc tế
Chính sách đầu tư không chỉ bao gồm luật, quy định và chính sách liên quan tới quá trình tiếp nhận đầu tư, quy định thành lập doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư mà còn phải tính đến những mục tiêu và yêu cầu để đầu tư quốc tế thực sự đóng góp cho sự phát triển bền vững của quốc gia.

Hiện tượng treaty shopping trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Hiện tượng treaty shopping trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
Treaty shopping có thể được hiểu là việc nhà đầu tư cơ cấu (hoặc tái cơ cấu) hoạt động đầu tư nhằm đạt được sự bảo hộ theo một IIA mà nhà đầu tư mong muốn (Julien Chaisse, 2015). Mục đích nhà đầu tư hướng tới khi thực hiện treaty shopping là sự bảo hộ theo một IIA nhất định.

Sự cản trở đối với thương mại dịch vụ và đầu tư quốc tế và những vấn đề liên quan đến thương mại dịch vụ và đầu tư quốc tế

Sự cản trở đối với thương mại dịch vụ và đầu tư quốc tế và những vấn đề liên quan đến thương mại dịch vụ và đầu tư quốc tế
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về: Sự cản trở đối với thương mại dịch vụ; Đầu tư quốc tế và những vấn đề liên quan đến thương mại dịch vụ và đầu tư quốc tế; Nguyên tắc cơ bản cần được thể hiện trong thỏa thuận dịch vụ, đầu tư đa phương...

Khái niệm tranh chấp; Tranh chấp đầu tư quốc tế

Khái niệm tranh chấp; Tranh chấp đầu tư quốc tế
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng, cụ thể câu hỏi của khách hàng sau: "Kính thưa Luật sư Minh Khuê, Luật sư hãy giúp tôi phân tích về khái niệm tranh chấp? Tranh chấp đầu tư quốc tế là gì?"

Biện pháp phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế của Việt Nam

Biện pháp phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế của Việt Nam
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp kiến thức cho bạn đọc về các biện pháp phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế của Việt Nam, như: Nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế trong các cơ quan nhà nước; Hoàn thiện pháp luật trong nước...

Luật áp dụng cho giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Luật áp dụng cho giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng, cụ thể câu hỏi của khách hàng sau: "Khách hàng: Kính thưa Luật sư Minh Khuê, Luật sư hãy giúp tôi phân tích luật áp dụng cho giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế?..."

Các biện pháp bảo hộ ngoại giao là gì? Trình bày và phân tích lợi ích và hạn chế của biện pháp ngoại giao khi áp dụng biện pháp bảo hộ ngoại giao trong đầu tư quốc tế

Các biện pháp bảo hộ ngoại giao là gì? Trình bày và phân tích lợi ích và hạn chế của biện pháp ngoại giao khi áp dụng biện  pháp bảo hộ ngoại giao trong đầu tư quốc tế
Bảo hộ ngoại giao là thuật ngữ ít khi được nhắc đến so với bảo hộ công dân. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề mới và ngày càng quan trọng hơn trong tình hình hội nhập hiện nay. Hãy cùng tìm hiểu về vấn đề lợi ích và hạn chế bảo hộ ngoại giao.

Pháp luật, quy tắc pháp lý sử dụng trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế và sự vận hành của quá trình giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Pháp luật, quy tắc pháp lý sử dụng trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế và sự vận hành của quá trình giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
Bài viết dưới đây sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng sau: "Kính thưa Luật sư Minh Khuê, tôi muốn biết về pháp luật, quy tắc pháp lý sử dụng trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế và sự vận hành của quá trình giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế?..."