Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng bảo đảm"

hợp đồng bảo đảm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng bảo đảm.

Hiệu lực và hiệu lực đối kháng của hợp đồng bảo đảm được quy định như thế nào?

Hiệu lực và hiệu lực đối kháng của hợp đồng bảo đảm được quy định như thế nào?
Có hai loại hiệu lực đối với các hợp đồng nói chung và hợp đồng bảo đảm nói riêng, đó là hiệu lực đối với các bên giao kết hợp đồng và hiệu lực đối với người thứ ba, hay còn gọi là hiệu lực đối kháng với người thứ ba. Vậy, hiệu lực và hiệu lực đối kháng của hợp đồng bảo đảm được quy định ra sao?

Quy định chung về bảo mật thông tin hợp đồng bảo đảm

Quy định chung về bảo mật thông tin hợp đồng bảo đảm
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 cũng quy định, người tiêu dùng được bảo đảm an toàn, bí mật thông tin của mình khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hoá, dịch vụ, trừ trưồng hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Quy định về tên gọi và hình thức của hợp đồng bảo đảm theo Bộ luật Dân sự.

Quy định về tên gọi và hình thức của hợp đồng bảo đảm theo Bộ luật Dân sự.
Hợp đồng bảo đảm bao gồm hợp đồng cầm cố tài sản, hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng đặt cọc, hợp đồng ký cược, hợp đồng ký quỹ, hợp đồng mua bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu, hợp đồng bảo lãnh hoặc hợp đồng tín chấp. Vậy, theo Bộ luật Dân sự hiệu lực, tên gọi và hình thức được quy định ra sao?

Quy định về phụ lục và sửa đổi hợp đồng bảo đảm

Quy định về phụ lục và sửa đổi hợp đồng bảo đảm
Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, “hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật”. Các bên có thể thỏa thuận về tên gọi của văn bản khi sửa đổi hợp đồng bảo đảm là hợp đồng, văn bản, biên bản hay tên gọi khác.

Khái quát về nội dung của hợp đồng bảo đảm.

Khái quát về nội dung của hợp đồng bảo đảm.
Hợp đồng bảo đảm có thể là sự thỏa thuận giữa bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm hoặc thỏa thuận giữa bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm và người có nghĩa vụ được bảo đảm. Theo Bộ luật Dân sự nội dung của hợp đồng bảo đảm được quy định ra sao?

Trường hợp những giao dịch dân sự liên quan bị vô hiệu dẫn đến sự vô hiệu của hợp đồng bảo đảm.

Trường hợp những giao dịch dân sự liên quan bị vô hiệu dẫn đến sự vô hiệu của hợp đồng bảo đảm.
Ngoài việc hợp đồng bảo đảm bị vô hiệu, còn xảy ra một số trường hợp giao dịch liên quan bị vô hiệu dẫn đến sự vô hiệu của hợp đồng bảo đảm. Pháp luật hiện hành có một số quy định liên quan đến giao dịch dân sự bị vô hiệu. Các trường hợp đó sẽ được phân tích dưới đây:

Một số giải pháp khắc phục sự rời rạc, thiếu ràng buộc trách nhiệm pháp lý (về hình thức) giữa hợp đồng cho vay với hợp đồng bảo đảm ?

Một số giải pháp khắc phục sự rời rạc, thiếu ràng buộc trách nhiệm pháp lý (về hình thức) giữa hợp đồng cho vay với hợp đồng bảo đảm ?
Thưa luật sư, xin đề xuất giúp tôi một số giải pháp khắc phục sự rời rạc, thiếu ràng buộc trách nhiệm pháp lý (về hình thức) giữa hợp đồng cho vay với hợp đồng bảo đảm ? Tôi đang làm tham luận nên rất cần thông tin này, xin luật sư giúp. Cảm ơn! (người hỏi: Nguyễn Thị Hoa, Hà Nội).

Quy định của Bộ luật Dân sự về phụ lục và sửa đổi hợp đồng bảo đảm

Quy định của Bộ luật Dân sự về phụ lục và sửa đổi hợp đồng bảo đảm
Hợp đồng bảo đảm có thể là sự thỏa thuận giữa bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm hoặc thỏa thuận giữa bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm và người có nghĩa vụ được bảo đảm. Các điều khoản của hợp đồng này cần phải được quy định chặt chẽ. Vậy, trong trường hợp cần sửa đổi hợp đồng cần phải chú ý vấn đề gì?

Quy định về chủ thể của hợp đồng bảo đảm

Quy định về chủ thể của hợp đồng bảo đảm
Chủ thể của hợp đồng bảo đảm là các bên tham gia hợp đồng bảo đảm gồm bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm, các chủ thể này phải có đầy đủ các điều kiện mà pháp luật quy định đối với chủ thể tham gia hợp đồng nói chung. Vậy, chủ thể của hợp đồng bảo đảm phải thỏa mãn những điều kiện nào?

Quy định về vấn đề đại diện trong việc ký hợp đồng bảo đảm

Quy định về vấn đề đại diện trong việc ký hợp đồng bảo đảm
Ủy quyền là việc giao cho một người khác thay mặt mình sử dụng quyền mà mình có được một cách hợp pháp. Quan hệ ủy quyền thường là quan hệ giữa cá nhân với nhau mang tính chất tương trợ, giúp đỡ. Trong việc giao kết hợp đồng bảo đảm pháp luật cũng cho phép việc ủy quyền ký hợp đồng.

Điều khoản phạt vi phạm hợp đồng trong hợp đồng bảo đảm

Điều khoản phạt vi phạm hợp đồng trong hợp đồng bảo đảm
Phạt vi phạm là một biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự, nhưng bản chất đó vẫn là một biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, một loại bảo đảm nghĩa vụ dân sự nói chung. Vậy, trong hợp đồng bảo đảm điều khoản phạt vi phạm hợp đồng được quy định ra sao?

Quy định về thời hiệu khởi kiện hợp đồng bảo đảm

Quy định về thời hiệu khởi kiện hợp đồng bảo đảm
Thời hiệu khởi kiện nói chung, khởi kiện đòi lại tài sản cho vay nói riêng, đã bị thay đổi quá nhiều, không dựa trên bất kỳ cơ sở khoa học cũng như thực tiễn nào, đồng thời luôn là nỗi ám ảnh nhức nhốỉ và gây ra rất nhiều khó khăn và rủi ro pháp lý trong việc giải quyết tranh chấp.

Vướng khi công chứng hợp đồng bảo đảm

Vướng khi công chứng hợp đồng bảo đảm
Luật Công chứng có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2007. Qua hơn 2 năm thực hiện Luật, đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ, đặc biệt là trong việc công chứng các hợp đồng bảo đảm.