Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng bảo đảm"

hợp đồng bảo đảm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng bảo đảm.

Hiệu lực và hiệu lực đối kháng của hợp đồng bảo đảm được quy định như thế nào?

Hiệu lực và hiệu lực đối kháng của hợp đồng bảo đảm được quy định như thế nào?
Có hai loại hiệu lực đối với các hợp đồng nói chung và hợp đồng bảo đảm nói riêng, đó là hiệu lực đối với các bên giao kết hợp đồng và hiệu lực đối với người thứ ba, hay còn gọi là hiệu lực đối kháng với người thứ ba. Vậy, hiệu lực và hiệu lực đối kháng của hợp đồng bảo đảm được quy định ra sao?

Quy định của Bộ luật Dân sự về phụ lục và sửa đổi hợp đồng bảo đảm

Quy định của Bộ luật Dân sự về phụ lục và sửa đổi hợp đồng bảo đảm
Hợp đồng bảo đảm có thể là sự thỏa thuận giữa bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm hoặc thỏa thuận giữa bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm và người có nghĩa vụ được bảo đảm. Các điều khoản của hợp đồng này cần phải được quy định chặt chẽ. Vậy, trong trường hợp cần sửa đổi hợp đồng cần phải chú ý vấn đề gì?

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng bảo đảm theo mẫu

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng bảo đảm theo mẫu
Cũng như các hợp đồng khác, hợp đồng bảo đảm cũng có thể được giao kết trên cơ sở hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung. Vậy, đặc điểm của hợp đồng bảo đảm theo mẫu là gì? Hợp đồng bảo đảm theo mẫu khác gì so với hợp đồng bảo đảm theo điều kiện giao dịch chung.

Quy định về hợp đồng bảo đảm liên quan đến hộ gia đình

Quy định về hợp đồng bảo đảm liên quan đến hộ gia đình
Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định việc xác định tài sản chung và quyền, nghĩa vụ đối với tài sản này của các thành viên hộ gia tình cũng như của vợ chồng được thực hiện. Trong trường hợp lấy tài sản chung làm tài sản bảo đảm cần chú ý những vấn đề gì?

Quy định của Bộ luật Dân sự về chủ thể hợp đồng bảo đảm là tổ chức

Quy định của Bộ luật Dân sự về chủ thể hợp đồng bảo đảm là tổ chức
Chủ thể của hợp đồng bảo đảm là các bên tham gia hợp đồng bảo đảm gồm bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm, các chủ thể này phải có đầy đủ các điều kiện mà pháp luật quy định đối với chủ thể tham gia hợp đồng nói chung. Vậy, nếu chủ thể của hợp đồng là tổ chức thì pháp luật quy định ra sao?

Quy định về chủ thể hợp đồng bảo đảm là cá nhân

Quy định về chủ thể hợp đồng bảo đảm là cá nhân
Chủ thể của hợp đồng bảo đảm là các bên tham gia hợp đồng bảo đảm gồm bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm, các chủ thể này phải có đầy đủ các điều kiện mà pháp luật quy định đối với chủ thể tham gia hợp đồng nói chung. Chủ thể của hợp đồng bảo đảm có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

Quy định về vấn đề đại diện trong việc ký hợp đồng bảo đảm

Quy định về vấn đề đại diện trong việc ký hợp đồng bảo đảm
Ủy quyền là việc giao cho một người khác thay mặt mình sử dụng quyền mà mình có được một cách hợp pháp. Quan hệ ủy quyền thường là quan hệ giữa cá nhân với nhau mang tính chất tương trợ, giúp đỡ. Trong việc giao kết hợp đồng bảo đảm pháp luật cũng cho phép việc ủy quyền ký hợp đồng.

Khái quát về nội dung của hợp đồng bảo đảm.

Khái quát về nội dung của hợp đồng bảo đảm.
Hợp đồng bảo đảm có thể là sự thỏa thuận giữa bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm hoặc thỏa thuận giữa bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm và người có nghĩa vụ được bảo đảm. Theo Bộ luật Dân sự nội dung của hợp đồng bảo đảm được quy định ra sao?

Quy định về điều khoản nghĩa vụ được bảo đảm trong hợp đồng bảo đảm.

Quy định về điều khoản nghĩa vụ được bảo đảm trong hợp đồng bảo đảm.
Trong hợp đồng bảo đảm điều khoản về nghĩa vụ luôn xác định rõ áp dụng biện pháp bảo đảm là cầm cố, thế chấp, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, hay bảo lãnh. Nội dung của điều khoản này thỏa thuận về nghĩa vụ trả nợ của bên bảo đảm, có thể là chính bên có nghĩa vụ theo hợp đồng chính hoặc là người thứ ba.

Điều khoản phạt vi phạm hợp đồng trong hợp đồng bảo đảm

Điều khoản phạt vi phạm hợp đồng trong hợp đồng bảo đảm
Phạt vi phạm là một biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự, nhưng bản chất đó vẫn là một biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, một loại bảo đảm nghĩa vụ dân sự nói chung. Vậy, trong hợp đồng bảo đảm điều khoản phạt vi phạm hợp đồng được quy định ra sao?

Quy định về tên gọi và hình thức của hợp đồng bảo đảm theo Bộ luật Dân sự.

Quy định về tên gọi và hình thức của hợp đồng bảo đảm theo Bộ luật Dân sự.
Hợp đồng bảo đảm bao gồm hợp đồng cầm cố tài sản, hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng đặt cọc, hợp đồng ký cược, hợp đồng ký quỹ, hợp đồng mua bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu, hợp đồng bảo lãnh hoặc hợp đồng tín chấp. Vậy, theo Bộ luật Dân sự hiệu lực, tên gọi và hình thức được quy định ra sao?

Quy định về bảo mật thông tin của hợp đồng bảo đảm

Quy định về bảo mật thông tin của hợp đồng bảo đảm
Theo quy định những thông tin về giao dịch bảo đảm, đặc biệt thông tin về đăng ký giao dịch bảo đảm, phải được công khai rộng rãi thì mối phát huy được ý nghĩa, tác dụng. Vậy, pháp luật quy định cụ thể ra sao về vấn đề bảo mật thông tin giao dịch bảo đảm?

Quy định về chủ thể của hợp đồng bảo đảm

Quy định về chủ thể của hợp đồng bảo đảm
Chủ thể của hợp đồng bảo đảm là các bên tham gia hợp đồng bảo đảm gồm bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm, các chủ thể này phải có đầy đủ các điều kiện mà pháp luật quy định đối với chủ thể tham gia hợp đồng nói chung. Vậy, chủ thể của hợp đồng bảo đảm phải thỏa mãn những điều kiện nào?

Vướng khi công chứng hợp đồng bảo đảm

Vướng khi công chứng hợp đồng bảo đảm
Luật Công chứng có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2007. Qua hơn 2 năm thực hiện Luật, đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ, đặc biệt là trong việc công chứng các hợp đồng bảo đảm.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook