Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng bảo đảm"

hợp đồng bảo đảm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng bảo đảm.

Vướng khi công chứng hợp đồng bảo đảm

Vướng khi công chứng hợp đồng bảo đảm
Luật Công chứng có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2007. Qua hơn 2 năm thực hiện Luật, đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ, đặc biệt là trong việc công chứng các hợp đồng bảo đảm.