Luật sư tư vấn về chủ đề "nhân quyền"

nhân quyền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nhân quyền.

Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của luật nhân quyền quốc tế

Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của luật nhân quyền quốc tế
Luật nhân quyền quốc tế là một trong những ngành luật mới trong hệ thống công pháp quốc tế. Mặc dù một số dấu hiệu của ngành luật này đã xuất hiện từ thế kỷ XIX, nhưng xét về mọi mặt, luật nhân quyền quốc tế chỉ chính thức hình thành và phát triển cùng với việc thành lập Liên hợp quốc (1945).

Những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền quốc tế

Những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền quốc tế
Cả hai ngành luật này đều nhấn mạnh việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người. Cụ thể, cả hai ngành luật đều có những quy định về cấm tra tấn, đối xử vô nhân đạo hoặc nhục hình, về các quyền cơ bản của con người trong tố tụng hình sự, về việc bảo vệ phụ nữ, trẻ em…

Nghĩa vụ quốc gia trong việc bảo đảm quyền con người

Nghĩa vụ quốc gia trong việc bảo đảm quyền con người
Quyền con người (Human rights, Droits de LHomme) là toàn bộ các quyền, tự do và đặc quyền được công nhận dành cho con người do tính chất nhân bản của nó, sinh ra từ bản chất con người chứ không phải được tạo ra bởi pháp luật hiện hành.

Quyền được bảo vệ để khỏi bị bắt làm nô lệ hay nô dịch và khỏi bị bắt, giam giữ tùy tiện và Quyền được đối xử nhân đạo của người bị tước tự do

Quyền được bảo vệ để khỏi bị bắt làm nô lệ hay nô dịch và khỏi bị bắt, giam giữ tùy tiện và Quyền được đối xử nhân đạo của người bị tước tự do
Những quyền này đã được đề cập trong Tuyên ngôn thế giới về quyền con người đây là những quyền cơ bản của con người theo đó không ai Không ai bị bắt làm nô lệ hoặc bị cưỡng bức làm việc như nô lệ; mọi hình thức nô lệ và buôn bán nô lệ đều bị cấm.

Cơ chế bảo vệ quyền con người trong các chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất

Cơ chế bảo vệ quyền con người trong các chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất
Trong lĩnh vực pháp luật đất đai, quyền của con người về kinh tế, về thụ hưởng các chính sách từ phía nhà nước có phạm vi rộng lớn và cơ chế bảo vệ quyền con người cũng hết sức đa dạng. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu cơ chế bảo vệ quyền con người trong chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất

Quyền con người và việc huy động vốn trái phép của chủ đầu tư kinh doanh bất động sản

Quyền con người và việc huy động vốn trái phép của chủ đầu tư kinh doanh bất động sản
Hoạt động kinh doanh bất động sản mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư dù là kinh doanh bất động sản hay kinh doanh dịch vụ bất động sản. Dù lợi ích của nhà đầu tư có lớn như thế nào thì vấn đề quyền của các bên trong kinh doanh bất động sản, đặc biệt là quyền lợi của khách hàng phải luôn được bảo vệ

Quyền con người và hợp đồng góp vốn để hưởng quyền mua căn hộ, nền nhà

Quyền con người và hợp đồng góp vốn để hưởng quyền mua căn hộ, nền nhà
Hoạt động kinh doanh bất động sản mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư dù là kinh doanh bất động sản hay kinh doanh dịch vụ bất động sản. Dù lợi ích của nhà đầu tư có lớn như thế nào thì vấn đề quyền của các bên trong kinh doanh bất động sản, đặc biệt là quyền lợi của khách hàng phải luôn được bảo vệ