Luật sư tư vấn về chủ đề "nhân quyền"

nhân quyền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nhân quyền.

Tìm hiểu về tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp ?

Tìm hiểu về tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp ?
Cuộc Cách mạng năm 1789 ở Pháp là một cuộc cách mạng tư sản có tính điển hình nhất ở châu Âu, tiêu diệt chế độ phong kiến và một chính quyền mới - chính quyển của giai cấp tư sản đã ra đời, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển không chỉ ở Pháp mà còn nhiều nước châu Âu khác. "Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền" lịch sử gồm 17 điều đã công khai ghi rõ các quyền con người và quyền công dân.

Luật Nhân quyền quốc tế là gì? Nguồn của luật Nhân quyền quốc tế là gì? Vị trí của ngành luật này trong hệ thống pháp luật quốc tế

Luật Nhân quyền quốc tế là gì? Nguồn của luật Nhân quyền quốc tế là gì? Vị trí của ngành luật này trong hệ thống pháp luật quốc tế
Luật Nhân quyền quốc tế là một trong những ngành luật nằm trong hệ thống luật quốc tế. Vậy Luật Nhân quyền quốc tế là gì? Nguồn của Luật Nhân quyền quốc tế là gì? Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của ngành luật này ra sao? Luật Minh Khuê nghiên cứu và giải đáp trong bài viết dưới đây:

Quyền không bị phân biệt đối xử, không bị tra tấn, không bị bắt làm nô lệ, nô dịch trong luật nhân quyền quốc tế và pháp luật Việt Nam

Quyền không bị phân biệt đối xử, không bị tra tấn, không bị bắt làm nô lệ, nô dịch trong luật nhân quyền quốc tế và pháp luật Việt Nam
Trong chuỗi các bài viết về Nhân quyền, Luật Minh Khuê nghiên cứu và gửi tới bạn đọc bài viết phân tích quy định về quyền không bị phân biệt đối xử, quyền không bị tra tấn và quyền không bị bắt làm nô lệ trong Luật nhân quyền quốc tế và đối chiếu với pháp luật Việt Nam hiện hành.

Các yếu tố tác động đến văn hóa nhân quyền

Các yếu tố tác động đến văn hóa nhân quyền
Các yếu tố tác động đến văn hóa nhân quyền bao gồm: yếu tố đạo đức tôn giáo; yếu tố pháp luật; yếu tố lịch sử xã hội; yếu tố triết học; yếu tố chính trị; yếu tố hội nhập. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu chi tiết ảnh hưởng của các yếu tố này đến văn hóa nhân quyền qua bài viết dưới đây

Nghĩa vụ của các nhà nước trong việc bảo đảm nhân quyền thể hiện cụ thể như thế nào?

Nghĩa vụ của các nhà nước trong việc bảo đảm nhân quyền thể hiện cụ thể như thế nào?
Nhân quyền hay quyền con người là quyền tự nhiên, vốn có của mỗi người. Luật pháp quốc tế và Luật pháp của mỗi quốc gia đều ghi nhận và bảo đảm thực hiện. Vậy nghĩa vụ của các quốc gia trong việc bảo đảm nhân quyền thể hiện cụ thể như thế nào? Tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây:

Bộ máy nhân quyền Liên Hợp Quốc gồm những cơ quan nào? (Phần I)

Bộ máy nhân quyền Liên Hợp Quốc gồm những cơ quan nào? (Phần I)
Bộ máy nhân quyền Liên Hợp Quốc là khái niệm chỉ hệ thống những cơ quan của Liên Hợp Quốc tham gia vào việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền trên thế giới, bao gồm sáu cơ quan chính. Tìm hiểu vai trò của các cơ quan này trong việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền thế giới.

Ý nghĩa của Tuyên ngôn thế giới về Nhân quyền

Ý nghĩa của Tuyên ngôn thế giới về Nhân quyền
Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền là tuyên ngôn về các quyền cơ bản của con người được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948 tại Palais de Chaillot ở Paris, Pháp. Bản Tuyên ngôn đã được dịch ra ít nhất khoảng 500 ngôn ngữ.

Cơ quan phụ trách vấn đề nhân quyền ở Việt Nam

Cơ quan phụ trách vấn đề nhân quyền ở Việt Nam
Trong mọi giai đoạn lịch sử, Việt Nam luôn nhất quán mục tiêu, chính sách tất cả vì con người, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vậy tại Việt Nam, cơ quan phụ trách vấn đề nhân quyền là cơ quan nào? hãy cùng tìm hiểu