Luật sư tư vấn về chủ đề "thang bảng lương"

thang bảng lương | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thang bảng lương.

Thang lương là gì ? Trách nhiệm xây dựng thang lương

Thang lương là gì ? Trách nhiệm xây dựng thang lương
Thang lương là tương quan tỉ lệ tiền lương giữa những người lao động trong một ngành, trong một nhóm ngành kinh tế kĩ thuật hoặc trong một đơn vị sử dụng lao động; trên cơ sở trình độ, kinh nghiệm làm việc và công việc thực tế mà người lao động đảm nhiệm.

Bảng lương là gì ? Quy định về thang bảng lương của các bộ công chức

Bảng lương là gì ? Quy định về thang bảng lương của các bộ công chức
Bảng lương là văn bản do Nhà nước ban hành và quy định các mức lương cụ thể cho các loại công việc, nghề nghiệp, chức vụ khác nhau, tương quan ty lệ tyền lương giữa các lao động trong cùng ngành nghề theo trình độ, kinh nghiệm làm việc hoặc theo công việc thực tế mà người lao động đảm nhiệm.