Luật sư tư vấn về chủ đề "xử lý kỷ luật lao động"

xử lý kỷ luật lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xử lý kỷ luật lao động.

Quy định mới về các hình thức kỷ luật lao động ?

Quy định mới về các hình thức kỷ luật lao động ?
Hình thức kỉ luật lao động là chế tài của trách nhiệm kỉ luật do pháp luật quy định để người sử dụng lao động áp dụng đối với người lao động có hành vi vi phạm kỉ luật. Bài viết phân tích các hình thức kỷ luật lao động theo quy định luật lao động hiện nay:

Quan điểm và định hướng ban hành bộ luật lao động mới nhất

Quan điểm và định hướng ban hành bộ luật lao động mới nhất
Bộ luật lao động năm 2019, được ban hành trong bối cảnh nước ta đang hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế. Những thay đổi của bộ luật lao động nhằm đáp ứng điều kiện phát triển quan hệ lao động trong nước đồng thời vẫn phải đảm bảo định hướng phát triển của đất nước ta. Cụ thể:

Sự cần thiết khi ban hành bộ luật lao động năm 2019 ?

Sự cần thiết khi ban hành bộ luật lao động năm 2019 ?
Bộ luật Lao động của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành lần đầu tiên vào ngày 23/06/1994 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1995), đã được sửa đổi, bổ sung ba lần vào các năm 2002, 2006, 2007.

Các phương pháp điều chỉnh của luật lao động hiện nay là gì ?

Các phương pháp điều chỉnh của luật lao động hiện nay là gì ?
Phương pháp điều chỉnh của một ngành luật được xác định trên cơ sở đặc điểm, tính chất của phạm vi, đối tượng điều chỉnh, tức là những quan hệ xã hội mà ngành luật đó điều chỉnh. Luật Minh Khuê phân tích những phương pháp điều chỉnh của luật lao động mới nhất hiện nay:

Phân tích các nguyên tắc cơ bản của luật lao động hiện nay ?

Phân tích các nguyên tắc cơ bản của luật lao động hiện nay ?
Nguyên tắc của ngành luật, theo quan niệm của lí luận chung về nhà nước và pháp luật, được hiểu là những nguyên lí, tư tưởng chủ đạo, mang tính xuất phát điểm xuyên suốt toàn bộ quá trình soạn thảo, ban hành, giải thích, thực thi, áp dụng pháp luật.

Quy định về việc trang phục của giáo viên nước ngoài

Quy định về việc trang phục của giáo viên nước ngoài
yêu cầu mặc đồng phục cũng không nêu trong nội quy của giáo viên (bản đã phổ biến cho GV nước ngoài) cũng như nêu trong Hợp đồng lao động của họ.) Đây là yêu cầu của Sở Giáo dục HN, đơn vị chủ quản của chúng tôi