Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đaitranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------***----------

BIÊN BẢN GIAO HÀNG

Hôm nay, ngày…..tháng ……. năm 20……, tại cảng …….., hai bên gồm:

BÊN BÁN:

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao mới nhất 2021 ? Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

CÔNG TY TNHH  ……………………… (gọi tắt là bên A)

Địa chỉ: ………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………                               Fax: ……………………………

Do ……………………..                                Chức vụ: Giám đốc.

BÊN MUA:

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………………………… (gọi tắt là bên B)

Địa chỉ: ………………………………………………………………………..

Điện thoại   :  ……………..                            Fax : …………………………..

Do ông  ………………….                             Chức vụ: Giám đốc .

Căn cứ vào hợp đồng mua bán số 01/NTD- MCT/2011, bên A giao hàng cho bên B và hai bên tiến hành xác lập biên bản công nợ theo các điều kiện sau:

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin thuê lại đất bản cập nhật mới nhất năm 2021

Điều 1. Bên A giao hàng cho bên B mặt hàng: Tấm nhôm màu hợp kim các loại nhãn hiệu ……. do ….. sản xuất, hàng mới 100%.

Điều 2. Số lượng, đơn giá,trị giá.

- Số lượng: Tấm nhôm màu hợp kim các loại.

- tương đương với Trị giá: theo HD noi đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).

(Bằng chữ: USD).

Điều3. Bên A xác nhận đã giao và bên B xác nhận đã nhận đủ số lượng là ….. m2 Tấm nhôm màu hợp kim các loại với tổng trị giá đã bao gồm thuế VAT là: USD.

Bên B có trách nhiệm thanh toán trị giá tiền hàng trên cho Bên A trước ngày …./…./20…...

Điều 4. Trong trường hợp bên B không thực hiện đúng cam kết trong biên bản thoả thuận này và làm thiệt hại đến kinh tế của bên A thì bên A có quyền chủ động đưa sự việc này ra trước cơ quan pháp luật để giải quyết.

Biên bản xác nhận công nợ này được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

            ĐẠI DIỆN BÊN A                                         .ĐẠI DIỆN BÊN B

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản làm việc, Biên bản thỏa thuận mới nhất năm 2021

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản làm việc mới nhất năm 2021 ? Cách lập biên bản thỏa thuận các bên ?