Luật sư tư vấn về chủ đề "cấu thành tội phạm"

cấu thành tội phạm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cấu thành tội phạm.

So sánh sự khác nhau giữa tội phạm và các vi phạm pháp luật khác ?

So sánh sự khác nhau giữa tội phạm và các vi phạm pháp luật khác ?
Tội phạm, xét về bản chất pháp lí, cũng là loại vi phạm pháp luật. Do vậy, giữa tội phạm và các vi phạm pháp luật khác, trước hết là vi phạm hành chính, vi phạm kỉ luật, có những điểm gần giống nhau, vẩn đề đặt ra là cần phải phân biệt, xác định ranh giới giữa tội phạm và các vi phạm pháp luật khác.

Nêu các yếu tố trong cấu thành tội phạm và phân tích các đặc điểm của cấu thành tội phạm ?

Nêu các yếu tố trong cấu thành tội phạm và phân tích các đặc điểm của cấu thành tội phạm ?
Khái niệm về cấu thành tội phạm là một trong những khái niệm cơ bản, quan trọng trong lĩnh vực pháp luật hình sự. Việc phân định, phân biệt cấu thành tội phạm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xác định tội danh. Bài viết phân tích cụ thể về các đặc điểm của cấu thành tội phạm, cụ thể:

Cấu thành tội phạm của tội dâm ô với người dưới 16 tuổi là gì? Bất cập quy định về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi

Cấu thành tội phạm của tội dâm ô với người dưới 16 tuổi là gì? Bất cập quy định về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi
BLHS năm 2015 quy định cụ thể về các tội xâm phạm tình dục, đặc biệt là các tội xâm phạm tình dục đối với trẻ em, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm. Trong đó, tội dâm ô với người dưới 16 tuổi được quy định tại Điều 146. Bài viết bình luận quy định về tội phạm này:

Trình bày khái niệm cấu thành tội phạm và mối quan hệ giữa cấu thành tội phạm với tội phạm ?

Trình bày khái niệm cấu thành tội phạm và mối quan hệ giữa cấu thành tội phạm với tội phạm ?
Khái niệm cấu thành tội phạm là thuật ngữ luật học được sử dụng trong Luật hình sự. Hiểu đơn giản, khi một hành vi thỏa mãn "cấu thành tội phạm" thì hành vi đó bị xem là phạm tội/Vi phạm pháp luật hình sự. Bài viết phân tích và làm sáng tỏ thêm một số vấn đề liên quan đến khái niệm này:

Cơ sở lý luận của việc quy định mặt khách quan là yếu tố cấu thành tội phạm

Cơ sở lý luận của việc quy định mặt khách quan là yếu tố cấu thành tội phạm
Đối tượng của các quan hệ xã hội (vật thể) có thể là đối tượng tác động của tội phạm Đối tượng của các quan hệ là vật thể, biểu hiện cụ thể của các quyền và lợi ích của các chủ thể. Tác động đến đối tượng các quan hệ là tác động đến các vật thể cụ thể tồn tại trong thế giới khách quan

Cấu thành tội phạm xâm hại đến tính mạng và xâm hại đến sức khỏe con người trong pháp luật hình sự Việt Nam giai đoạn (1955-1985)

Cấu thành tội phạm xâm hại đến tính mạng và xâm hại đến sức khỏe con người trong pháp luật hình sự Việt Nam giai đoạn (1955-1985)
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức liên quan đến đặc điểm cơ bản của các cấu thành tội phạm xâm hại đến những khách thể thuộc lĩnh vực nhân thân, cấu thành tội phạm xâm hại đến tính mạng và xâm hại đến sức khỏe con người trong pháp luật hình sự Việt Nam giai đoạn (1955-1985)...

Cấu thành tội phạm xâm hại đến nhân phẩm, danh dự, quyền tự do và sở hữu riêng của công dân trong pháp luật hình sự thực định Việt Nam giai đoạn (1955- 1985)

Cấu thành tội phạm xâm hại đến nhân phẩm, danh dự, quyền tự do và sở hữu riêng của công dân trong pháp luật hình sự thực định Việt Nam giai đoạn (1955- 1985)
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức liên quan đến đặc điểm cơ bản của các cấu thành tội phạm xâm hại đến những khách thể thuộc lĩnh vực nhân thân, cụ thể là cấu thành tội phạm xâm hại đến nhân phẩm, danh dự, quyền tự do và sở hữu riêng của công dân giai đoạn (1955- 1985)...