Luật sư tư vấn về chủ đề "cấu thành tội phạm"

cấu thành tội phạm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cấu thành tội phạm.

Bản chất của tội phạm và phân loại tội phạm

Bản chất của tội phạm và phân loại tội phạm
Phân loại tội phạm còn là cơ sở xác định đường lối đấu tranh đối với các loại tội phạm khác nhau cũng như các ngành luật có liên quan về các quy định thể hiện sự phân hoá trách nhiệm hình sự. Xuất phát từ sự đa dạng và phong phú về tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tội phạm gây ra của Nhà nước tại một số quốc gia và liên hệ tại Việt Nam

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tội phạm gây ra của Nhà nước tại một số quốc gia và liên hệ tại Việt Nam
Bài viết phân tích các quy định của pháp luật một số nước trên thế giới về cơ chế nhà nước bồi thường thiệt hại do tội phạm gây ra, từ đó đưa ra các gợi ý, đề xuất để xây dựng cơ chế tương tự trong pháp luật Việt Nam nhằm đảm bảo hiệu quả bồi thường thiệt hại do tội phạm gây ra.

Đặc điểm của cấu thành tội phạm xâm hại đến nền công vụ quốc gia, cấu thành tội phạm trong lĩnh vực nhân thân (1945 - 1955)

Đặc điểm của cấu thành tội phạm xâm hại đến nền công vụ quốc gia, cấu thành tội phạm trong lĩnh vực nhân thân (1945 - 1955)
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp bạn đọc kiến thức về: Đặc điểm của cấu thành tội phạm xâm hại đến nền công vụ quốc gia, cấu thành tội phạm trong lĩnh vực nhân thân và cấu thành tội phạm trong lĩnh vực xây dựng kinh tế và văn hóa-xã hội giai đoạn 1945 - 1955.

Đặc điểm cấu thành tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; lĩnh vực kinh tế đối ngoại, tài sản công và trong lĩnh vực tài chính (1945 - 1955)

 Đặc điểm cấu thành tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; lĩnh vực kinh tế đối ngoại, tài sản công và trong lĩnh vực tài chính (1945 - 1955)
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về các đặc điểm nói riêng về cấu thành tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; lĩnh vực kinh tế đối ngoại và tài sản công và trong lĩnh vực tài chính giai đoạn năm 1945 - 1955...

Nhiều tội phạm là gì? Vì sao cần hiểu đúng nhiều tội phạm là gì?

Nhiều tội phạm là gì? Vì sao cần hiểu đúng nhiều tội phạm là gì?
Nhiều tội phạm là gì? Vì sao cần hiểu đúng về nhiều tội phạm? Cho đến nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về khái niệm nhiều tội phạm mà chỉ có điều luật liên quan đến khái niệm này. Việc hiểu sao cho đúng khái niệm nhiều tội phạm rất quan trọng trong quá trình định tội và áp dụng khung hình phạt.

Các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

Các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
Người dưới 18 tuổi phạm tội nhưng được miễn trừ trách nhiệm hình sự sẽ bị áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục khi thoả mãn 1 số điều kiện nhất định. Vậy điều kiện áp dụng của nó là gì? Các biện pháp đó được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật?

Biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
Người dưới 18 tuổi phạm tội, nếu họ đạt một số điều kiện nhất định và không nhất thiết phải áp dụng hình phạt thì Cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng những biện pháp khác nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất của họ. Vậy biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng được quy định như thế nào?

Hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội chủ yếu giáo dục, cải tạo họ để họ nhận ra những sai lầm khuyết điểm và làm sao để có điều kiện tốt nhất để hòa nhập với cộng đồng. Vậy những hình phạt đối với họ là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu dưới đây...