Luật sư tư vấn về chủ đề "tội giết người"

tội giết người | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tội giết người.

“Giết người vì tình” có phải là hành vi giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh hay không?

“Giết người vì tình” có phải là hành vi giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh hay không?
Một người giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh là khi họ không còn nhận thức đầy đủ về hành vi của mình như lúc bình thường. Người phạm tội không còn khả năng kiềm chế bản thân và gây ra hành vi nguy hiểm cho xã hội xuất phát từ việc tinh thần bị kích động mạnh.

Điểm khác biệt giữa tội cướp tài sản và tội cưỡng đoạt tài sản?

Điểm khác biệt giữa tội cướp tài sản và tội cưỡng đoạt tài sản?
Tội cướp tài sản và tội cưỡng đoạt tài sản có những điềm khác biệt trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội. Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng những điểm khác biệt cụ thể về hai tội danh này, từ đó tạo cơ sở luận tội cho phù hợp trong từng trường hợp, hoàn cảnh cụ thể...

Phân biệt các đặc điểm của tội trộm cắp tài sản và tội công nhiên chiếm đoạt tài sản?

Phân biệt các đặc điểm của tội trộm cắp tài sản và tội công nhiên chiếm đoạt tài sản?
Tội trộm cắp tài sản và tội công nhiên chiếm đoạt tài sản có những điềm khác biệt trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội. Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng những điểm khác biệt cụ thể về hai tội danh này, từ đó tạo cơ sở luận tội cho phù hợp trong từng trường hợp, hoàn cảnh cụ thể...

Sự khác biệt của tội cướp giật tài sản và tội công nhiên chiếm đoạt tài sản mới nhất?

Sự khác biệt của tội cướp giật tài sản và tội công nhiên chiếm đoạt tài sản mới nhất?
Tội cướp giật tài sản và tội công nhiên chiếm đoạt tài sản có những điềm khác biệt trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội. Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng những điểm khác biệt cụ thể về hai tội danh này, từ đó tạo cơ sở luận tội cho phù hợp trong từng trường hợp, hoàn cảnh cụ thể...

Phân tích quyền bào chữa tại hệ thống tư pháp hình sự Trung Quốc?

Phân tích quyền bào chữa tại hệ thống tư pháp hình sự Trung Quốc?
Trong cấu trúc của hệ thống tư pháp hình sự Trung Quốc, quyền bào chữa hợp pháp tăng dần theo cấp độ bậc thang vì một vụ án được tiến hành từ quá trình điều tra tiền xét xử, đến luận tội, đến xác định có tội hay vô tội trước tòa. Mỗi giai đoạn này nằm trong phạm vi hoạt động của mỗi tổ chức...

Làm rõ quyền bào chữa tại Nhật Bản và Cộng hòa Liên bang Đức?

Làm rõ quyền bào chữa tại Nhật Bản và Cộng hòa Liên bang Đức?
Hiến pháp Nhật Bản là đạo luật tối cao của quốc gia này, được ưu tiên áp dụng so với tất cả các luật và bộ luật khác của chính phủ.Hiến pháp thời hậu chiến, có hiệu lực từ năm 1947, được phát triển chủ yếu từ các hệ tư tưởng Anglo-America và có hẳn một chương về việc...

Đặc điểm về quyền bào chữa tại Australia?

Đặc điểm về quyền bào chữa tại Australia?
Hệ thống pháp luật của Australia được điều chỉnh bởi Hiến pháp của Khối thịnh vượng chung của Australia. Không có quy định cơ bản rõ ràng nào về quyền bào chữa trong Hiến pháp, tuy nhiên quyền được xét xử công bằng thì tồn tại như một quyền của hệ thống thông luật cơ bản...

Một vài câu hỏi quan trọng trong bộ luật tố tụng hình sự?

Một vài câu hỏi quan trọng trong bộ luật tố tụng hình sự?
Cán bộ điều tra của các cơ quan khác trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân khi được được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: Lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm; lấy lời khai của những ...

Một số câu hỏi ngắn trong bộ luật hình sự mới có lời giải?

Một số câu hỏi ngắn trong bộ luật hình sự mới có lời giải?
Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm....

Đặc điểm chính trong một số các biện pháp tư pháp theo quy định mới?

Đặc điểm chính trong một số các biện pháp tư pháp theo quy định mới?
Ngăn chặn việc tiếp tục thực hiện tội phạm hoặc hành vi nguy hiểm cho xã hội. Có quan điểm cho rằng việc áp dụng biện pháp tư pháp còn có mục đích giáo dục người bị áp dụng trở thành công dân có ích cho xã hội hay nói cách khác giúp họ nhận thức được sai lầm của mình. Xuyên suốt...

Thời hiệu thi hành bản án hình sự là bao nhiêu năm theo quy định mới?

Thời hiệu thi hành bản án hình sự là bao nhiêu năm theo quy định mới?
Thời hiệu thi hành bản án hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó người bị kết án, pháp nhân thương mại bị kết án không phải chấp hành bản án đã tuyên. Thời hiệu thi hành bản án hình sự đối với người bị kết án được quy định như sau: 05 năm đối với các trường hợp...

Căn cứ quyết định hình phạt trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm nhiều tội?

Căn cứ quyết định hình phạt trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm nhiều tội?
Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của Bộ luật này, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, việc chấp hành pháp luật của pháp nhân thương mại và các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại.....