Vậy Về thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty cổ phần phải gửi văn bản lên sở kế hoạch và đầu tư, khi được SKH & ĐT chấp nhận thì công ty mới gửi thông báo bằng văn bản lên cơ quan thuế hay công ty phải đồng thời gửi thông báo bằng văn bản lên 2 cơ quan này cùng một lúc ạ?  Thủ tục thực hiện tạm ngừng hoạt động như thế nào mong luật sư hướng dẫn các bước làm cụ thể được không ạ ?

Xin cảm ơn!

Người hỏi: Minh Ngọc

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp ?

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp, gọi: 1900.1975

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

2. Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại điều 57 Nghị định 43/2010/NĐ-CP, khi tiến hành tamk ngừng kinh doanh, công ty bạn phải tiến hành các thủ tục sau đây:

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất mười năm ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh.

2. Ngành, nghề kinh doanh.

3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

4. Lý do tạm ngừng kinh doanh.

5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc của đại diện hộ kinh doanh.

Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo của doanh nghiệp, nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để theo dõi.

Do đó, bạn phải gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đồng thời đến cơ quan thuế và cơ quan đăng kí kinh doanh. Bạn nhớ đọc kĩ thủ tục chúng tôi đã nêu trên để thực hiện cho chính xác và đầy đủ.

Trên đây là nội dung tư vấn của  chúng tôi với yêu cầu của bạn. Chúc bạn thành công!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê