Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

2. Chuyên viên tư vấn

Giám đốc của công ty cổ phần có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trong trường hợp Giám đốc không đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần thì việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc chấm dứt hợp đồng với Giám đốc sẽ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị (Điều 149 Luật Doanh nghiệp). 

Với trường hợp Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật thì việc thay đổi Giám đốc sẽ phải thực hiện thông qua cuộc họp của Đại hồi đồng cổ đông và thực hiện thủ tục thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Căn cứ theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp:

"Điều 144. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định."

Như vậy việc thay đổi Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty là trường hợp thay đổi về cơ cấu tổ chức quản lý công ty và cần tối thiểu 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự hợp tán thành để Nghị quyết được thông qua. Trong trường hợp của bạn đưa ra, nếu tổng số phiếu biểu quyết của hai cổ đông sáng lập lớn hơn 65% thì Nghị quyết về việc thay đổi Giám đốc sẽ được thông qua kể cả khi cổ đông sáng lập còn lại bỏ phiếu không tán thành.

Đại hội đồng cổ đông sau đó sẽ ra quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng với Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật cũ, đồng thời bổ nhiểm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật mới.

Sau đó công ty tiến hành thủ tục thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Hồ sơ thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo Điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP  bao gồm những giấy tờ sau:

1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

3. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổingười đại diện theo pháp luật trong trườnghợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làmthay đổi nội dung Điều lệ công ty; Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Hoàng Việt - Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê