Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

-Luật Doanh nghiệp 2014

2. Luật sư tư vấn:

Công ty luật minh khuê xin tư vấn về vấn đề bạn thắc mắc như sau:

Về vấn đề hậu quả pháp lý của công ty  khi chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH 2 Thành viên sang Công ty cổ phần.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 196 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:

"Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi."

Theo đó, quy định này nói về những kế thừa pháp lý sau qua trình chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

+ Quyền và lợi ích hợp pháp: Công ty cổ phần mới sẽ được kế thừa những quyền, lợi ích hợp pháp của công ty TNHH 2TV cũ.

Chẳng hạn như: các hợp đồng cũ của công ty TNHH 2 TV cũ sẽ được chuyển giao cho công ty mới. Tức công ty mới có quyền tham gia hợp đồng đã ký kêt của loại hình trước đó.

+ Chịu tách nhiệm về các khoản nơ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi

Khi đã đọc những quy định về các trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH 2TV và công ty Cổ phần thì:

+ Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

+Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

+Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

+Kết hợp phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

Như vậy, các phương thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sẽ không làm mất đi tính chất, lĩnh vực hoạt động của công ty.

Nếu việc chuyển đổi loại hình  từ công ty TNHH 2 thành viên sang cổ phần : làm thay đổi số cổ đông hoặc không , tương đương với việc có sự thay đổi vốn góp hoặc không. Thông thường, việc chuyển đổi hình thức công  ty có thể ảnh hưởng đến bất kỳ cá nhân, tổ chức, cộng đồng, nhà nước. Do vậy, pháp luật cần phải kiểm soát ở mức độ nhất định đối với từng trường hợp chuyển đổi nhất định.

Những khoản nợ, thuế, các khoản nợ khác cần thanh toán luôn sau chuyển đổi.

Những khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác chưa thể chấp dứt mà theo suốt quá trình hoạt động và phát triển của công ty được chuyển đổi cần kế thừa để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên. Đây là việc chuyển đổi mà bất kỳ người tham gia vào công ty sẽ biết và cần phải biết khi tham gia làm cổ đông công ty chuyển đổi. Và đây là kế thừa đương nhiên.

  • Nợ và các khoản thuế: Khi chuyển đổi cần quyết toán nợ và quyết toán thuế. Với những thành viên của công ty cũ cần chịu trách nhiệm về các khoản thuế quyết toán. Với cổ đông mới tham gia và cổ đông công ty cũ sẽ kế thừa những khoản nợ và thuế chưa được thanh toán sau quyết toán đó. Cần có trách nhiệm hoàn trả nghĩa vụ của thành viên công ty cũ cho thành viên công ty mới.
  • Hợp đồng lao động: Sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, từ nay công ty bạn sẽ là ‘công ty cổ phần A”, cái tên “công ty TNHH HTV A” xem như không còn nữa. Chính điều này sẽ “kéo theo” một hệ quả tất yếu là toàn bộ các tài liệu hành chính pháp lý, giao dịch, hợp đồng, gồm cả hợp đồng lao động … - sẽ phải mang tên chủ thể mới là “công ty cổ phần A”. Như vậy, nếu hợp đồng lao động vẫn mang tên loại hình doanh nghiệp cũ là không còn phù hợp (tôi không nói là ‘sai”). Cho nên cần điều chỉnh, để phù hợp và thuận tiện hơn trong mọi giao dịch, thủ tục liên quan về sau.

    Về hợp đồng lao động, thông thường có nhiều loại: không xác định thời hạn, xác định thời hạn … Đối với hợp đồng không xác định thời hạn thì không cần phải ký lại hợp đồng mới, vì nếu ký mới cũng không hợp lý, mà cần có Phụ lục, điều chỉnh tên “người sử dụng lao động”. Riêng đối với loại hợp đồng xác định thời hạn, thì nếu hợp đồng đang còn hiệu lực cũng không nhất thiết phải ký lại hợp đồng mới mà chỉ cần lập phụ lục điều chỉnh. Sau khi hợp đồng hết hạn, nếu tái ký, thì sẽ ký hợp đồng mới theo tên doanh nghiệp mới. Như vậy sẽ gọn và dễ theo dõi, quản lý.

Việc này nhẳm đảm bảo quyền lợi cho người lao động có kỹ kết hợp đồng. Tránh trường hợp không có trách nhiệm với nhân viên bằng cách thay đổi loại hình.

Như vậy, khi xác định thay đổi loại hình. Nhằm tránh những hợp gây rủi ro cho chính doanh nghiệp, người thứ ba có quyền và nghĩa vụ liên quan thì doanh nghiệp chuyển đổi cần đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê