Luat Minh Khue
Đăng ký nhãn hiệu trong lĩnh vực xây dựng, tư vấn xây dựng như thế nào?

Đăng ký nhãn hiệu trong lĩnh vực xây dựng, tư vấn xây dựng như thế nào?

Luật Minh Khuê cung cấp kèm theo đây hình ảnh của đơn đăng ký nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ của Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng Lê Dương (VN) đăng ký cho lĩnh vực xây dựng, tư vấn xây dựng đã được đăng công báo tháng 03 năm 2019 của Cục sở hữu trí tuệ.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế ? Đăng ký logo công ty

Việt Nam hiện nay đang là thành viên của nhiều công ước quốc tế, thỏa ước quốc tế trong đó quy định các quốc gia công nhận quyền sở hữu công nghiệp trong đó ...

Làm thế nào để đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ khách sạn?

Để bảo hộ nhãn hiệu, đăng ký một nhãn hiệu thành công - Hãy trang bị đầy đủ những kiến thức về việc đăng ký nhãn hiệu để rút gọn và tiết kiệm thời gian ...

Quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu ? Cách đăng ký thương hiệu

Cách đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, logo cho công ty theo quy định của Luật sở hữu Trí tuệ Việt Nam hiện nay thực hiện như thế nào ? Hồ sơ và các giấy tờ ...

Dịch vụ nổi bật