Tư tưởng chính trị pháp lý thời sơ kỳ (VII-VI TCN) ở Hy lạp cổ đại?

Hy Lạp cổ đại là một nền văn minh thuộc về một thời kỳ lịch sử của Hy Lạp khởi đầu từ thời kỳ Tăm tối của Hy Lạp khoảng từ thế kỷ XII cho tới thế kỷ thứ IX ...

Tư tưởng chính trị pháp lý ở Ấn Độ cổ đại?

Bán đảo Ấn Độ thuộc Nam Á gần như hình tam giác. Ở phía bắc, bán đảo bị chắn bởi dãy núi Hymalaya. Từ bên ngoài vào Ấn Độ rất khó khăn, chỉ có thể qua các ...

Công xã Pari là gì ? Tìm hiểu về Công xã Pari?

Công xã Pari là chính quyền điều hành Pari trong thời gian rất ngắn – chỉ vẻn vẹn 72 ngày. Có thể thấy, những làn gió canh tân tại thời điểm đó mà chế độ ...

Tham ô là gì ? Quy định pháp luật về tham ô

Tham ô là hành vi chiếm đoạt tài sản của cơ quan, tổ chức, hoặc công dân của người có chức vụ, quyền hạn thành tài sản riêng của mình.

Luật hàng không dân dụng Việt Nam là gì ? Tìm hiểu về luật hàng không dân dụng

Luật hàng không dân dụng (Civil Aviation Law) là gì? Phạm vi điều chỉnh của Luật Hàng không dân dụng? Nội dung chính của Luật hàng không dân dụng? Sau đây ...

Hàng cấm là gì ? khái niệm hàng cấm được hiểu như thế nào ?

Hàng cấm là hàng hóa bị Nhà nước cấm kinh doanh. Danh mục các hàng hoá loại này không cố định mà có sự thay đổi. Trong danh mục đó có loại hểng cấm có tính ...

Xếp hạng trái phiếu AAA là gì ? Cách sắp xếp chất lượng trái phiếu, xếp hạng đầu tư ?

Cách thức xếp hạng trái phiếu (AAA, Aa, A...) được hiểu như thế nào ? Cách xắp xếp chất lượng trái phiếu chung của thế giới trên thị trường chứng khoán hiện nay ? và một số thuật ngữ khác liên quan đến xếp hạng trái phiếu, xếp hạng đầu tư sẽ được ...