Thu hồi đất lấn chiếm có được bồi thường không ? Mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ?

Thu hồi đất lấn chiếm có được bồi thường không ? Mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ?

Tư vấn về việc bồi thường khi bị thu hồi đất để xây cầu ? Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh? Mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Xác định mức bồi thường đền bù, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất ? Quy định thủ tục thu hồi đất ?

Đền bù đất đai (tiền đền bù phần đất và tài sản trên đất, chính sách tái định cư) luôn là một trong những vẫn đề tiềm ẩn nhiều tranh chấp có thể phát sinh. Luật sư của Công ty Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp quy định luật đất đai về vấn đề trên: