Quy định pháp luật về dự báo nhu cầu phụ tải điện hệ thống điện quốc gia

Quy định pháp luật về dự báo nhu cầu phụ tải điện hệ thống điện quốc gia

Phụ tải điện là đại lượng đo bằng tổng công suất tiêu thụ của các thiết bị điện trong một thời điểm, đây là hàm số của nhiều yếu tố theo thời gian, không tuân thủ theo một quy luật nhất định và là một thông số quan trọng để lựa chọn các thiết bị của hệ thống điện.

Có bắt buộc thực hiện thủ tục khai tử cho người chết không ?

Hiện nay vì nhiều lý do khác nhau mà nhiều người không thực hiện khai tử cho người thân sau khi người thân mất. Vậy thủ tục khai từ có bắt buộc phải thực ...

Quy định về chuyển nhượng bất động sản là nhà ở duy nhất

Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng ...