Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ? Tư vấn cách sử dụng hợp pháp đất mua lại ? Tư vấn về việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Xác định mức bồi thường đền bù, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất ? Quy định thủ tục thu hồi đất ?

Đền bù đất đai (tiền đền bù phần đất và tài sản trên đất, chính sách tái định cư) luôn là một trong những vẫn đề tiềm ẩn nhiều tranh chấp có thể phát sinh. Luật sư của Công ty Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp quy định luật đất đai về vấn đề trên: