Luat Minh Khue
Hướng dẫn thủ tục đăng ký quyền tác giả với logo, nhãn hiệu ?

Hướng dẫn thủ tục đăng ký quyền tác giả với logo, nhãn hiệu ?

Logo, nhãn hiệu hay thương hiệu của công ty có thể được đăng ký bản quyền dưới dạng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Luật Minh KHuê tư vấn và giải đáp thủ tục đăng ký bản quyền tác giả đối với dạng nhãn hiệu này và một số vấn đề pháp lý liên quan khác:

Phân biệt tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả là ai ?

Tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu tác giả là người được thuê, giao nhiệm vụ hoàn thành tác phẩm và đã nhận tiền ...

Khái niệm quyền tác và quyền liên quan là gì ? Hướng dẫn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Việc đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan sẽ mở ra nhiều cơ hội trong tương lai cho tác giả hoặc người sở hữu tác phẩm đó. Luật Minh Khuê phân tích các ...

Tên công ty thay đổi thì có phải thay đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không ?

Hiện nay, Giấy chứng nhận bản quyền tác giả có thể ghi tên chủ sở hữu là công ty. Vậy, khi công ty đổi tên thì có phải làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận ...

Dịch vụ nổi bật