Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục xin Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cấp 4 ở Hà Đông

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục xin Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cấp 4 ở Hà Đông

Luật Minh Khuê nhận được yêu cầu tư vấn về hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cấp 4 ở Hà Đông. Bằng bài viết này, chúng tôi hướng dẫn chi tiết hồ sơ cần quý khách cần chuẩn bị để xin Giấy phép xây dựng.

Điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định

Công trình xây dựng là sản phẩm được xây dựng theo thiết kế, tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, ...

Quy định pháp luật hiện hành về xuất bản và xuất bản phẩm điện tử

Điều kiện xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử là gì? Mức phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về điều kiện hoạt động xuất bản điện tử và phát ...

Cấp lại giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật

Hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế xây dựng, thẩm tra, kiểm định, thí ...

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Giấy phép ...

Quy định chung về cấp giấy phép xây dựng theo quy định

Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ...

Dự án đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật hiện hành

Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình ...

Mức phạt hành chính hành vi vi phạm về tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm như thế nào?

Mức phạt hành chính hành vi vi phạm về tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm như thế nào? Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm là gì? Luật Minh ...

Tổng hợp hành vi vi phạm hành chính trong kinh doanh đặt cược

Kinh doanh đặt cược là việc tổ chức, cung cấp sản phẩm đặt cược cho người chơi theo nguyên tắc người chơi bỏ tiền ra mua vé đặt cược và được doanh nghiệp ...

Điều kiện, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm theo quy định pháp luật hiện nay

Điều kiện, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm theo quy định pháp luật hiện nay. Mức phạt hành vi vi phạm hành chính hành vi vi ...

Nguyên tắc quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng theo quy định

Nội dung công bố công khai quy hoạch xây dựng bao gồm toàn bộ nội dung của đồ án quy hoạch xây dựng và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng đã ...

Tổng hợp hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh casino

Kinh doanh casino là hoạt động kinh doanh có điều kiện được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh các trò chơi có thưởng trên máy trò ...

Tổng hợp các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài là hoạt động kinh doanh có điều kiện được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép ...

Mức phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về liên kết trong hoạt động xuất bản

Quy định về hoạt động liên kết trong xuất bản theo quy định pháp luật hiện nay. Mức phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về liên kết trong hoạt động ...

Công bố công khai quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật

Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện là việc tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn, khu chức năng và hệ thống công trình hạ tầng ...

Căn cứ điều chỉnh quy hoạch xây dựng theo quy định

Nội dung quy hoạch xây dựng điều chỉnh phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật này; nội dung không điều chỉnh của đồ án quy hoạch xây dựng đã ...

Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm như thế nào?

Điều kiện để cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm là gì? Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm như thế nào? Mức phạt đối với hành vi ...

Bội chi ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật

Bội chi ngân sách nhà nước bao gồm bội chi ngân sách trung ương và bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh. Bội chi ngân sách trung ương được xác định bằng ...

Phạt vi phạm hành chính những hành vi liên quan đến điều kiện hoạt động, hồ sơ, thủ tục và nội dung của hoạt động xuất bản

Mức phạt vi phạm hành chính những hành vi liên quan đến điều kiện hoạt động, hồ sơ, thủ tục và nội dung của hoạt động xuất bản như thế nào? Luật Minh Khuê ...

Mức phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về trang thông tin điện tử tổng hợp

Mức phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về trang thông tin điện tử tổng hợp như thế nào? Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm là gì? ...

Mức phạt hành chính vi phạm quy định về cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền. Mức phạt hành chính vi phạm quy định về ...

Mức phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về quản lý, cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình

Mức phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về quản lý, cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình như thế nào? Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi ...

Mức phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về cải chính thông tin trên báo chí

Mức phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về cải chính thông tin trên báo chí như thế nào? Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm là gì? ...

Quy định về cung cấp thông tin cho báo chí và sửa dụng thông tin được cung cấp của cơ quan báo chí

Quy định về cung cấp thông tin cho báo chí và sửa dụng thông tin được cung cấp của cơ quan báo chí như thế nào? Mức phạt đối với hành vi vi phạm như thế ...

Thẻ nợ độc quyền (PROPRIETARY DEBIT CARD) là gì ?

Thẻ nợ độc quyền là thẻ nợ được phát hành bởi nhà kinh doanh bán lẻ dùng trong việc chuyển tiền điện tử. Thẻ nợ độc quyền được phát hành bởi các nhà bán lẻ ...

Chứng chỉ tiền gửi có thể thu hồi (CALLABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT) là gì ?

Chứng chỉ tiền gửi (tiếng Anh: Certificate of deposit) được xem là một công cụ vay nợ ngắn hạn do ngân hàng (hoặc tổ chức tiết kiệm) bán cho người gửi tiền. ...

Mẫu đơn đăng ký sử dụng mã số mã vạch có tiền tố mã quốc gia Việt Nam 893 theo hướng dẫn mới nhất

Từ 15/03/2022 đăng ký sử dụng mã số, mã vạch sẽ áp dụng mẫu đơn đăng ký ban hành kèm theo Nghị định 13/2022/NĐ-CP. Luật Minh Khuê cập nhật mẫu đơn mới nhất ...

Quy định pháp luật về nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm ...

Mức phạt hành vi vi phạm quy định về đăng, phát nội dung thông tin trên báo chí, bản tin, đặc san

Mức phạt hành chính các hành vi vi phạm quy định về đăng, phát nội dung thông tin trên báo chí, bản tin, đặc san như thế nào? Biện pháp khắc phục hậu quả ...

Phương thức thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định

Quỹ bảo hiểm y tế là quỹ tài chính được hình thành từ nguồn đóng bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác, được sử dụng để chi trả chi phí khám bệnh, ...

Mức phạt hành chính các hành vi vi phạm quy định về giấy phép hoạt động báo chí

Mức phạt hành chính các hành vi vi phạm quy định về giấy phép hoạt động báo chí như thế nào? Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm là gì? Luật ...

Phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật

Thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế. ...

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp công ty mới nhất

Khi chuyển nhượng vốn trong công ty cần lập mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp như thế nào ? Hướng dẫn thủ tục đăng ký chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty ? Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên ? và ...

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như thế nào?

Trong những năm gần đây, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã tạo được những bước phát triển mới, từng bước chiếm một vai trò quan trọng trong cơ cấu nền kinh tế của Việt Nam, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nền kinh tế - xã hội ...

Quan hệ lao động theo quy định pháp luật

Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động, người sử dụng lao động, các tổ chức đại diện của các bên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quan hệ lao động bao gồm quan hệ lao động cá ...

Xử lý khai sai chỉ tiêu [22]-thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên TK mẫu số 01/GTGT

Chỉ tiêu 22 – thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên TK mẫu số 01/GTGT là chỉ tiêu được lấy từ chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế GTGT của kỳ trước. Đây là chỉ tiêu có thể dẫn đến việc doanh nghiệp bị sai sót trong kê khai.

Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu, đơn đăng ký nhãn hiệu mới 2022

Để đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu hay logo cho tổ chức hoặc cá nhân thì Bạn có thể liên hệ với các công ty luật chuyên cung cấp dịch vụ này hoặc có thể tìm hiểu để tự làm tờ khai, đơn đăng ký nhãn hiệu để giảm tải chi phí thuê luật sư:

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định mới nhất 2022

Sản xuất, buôn bán hàng giả là một tội danh được quy định trong Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 với mức phạt tù cao nhất là 15 năm tù giam. Luật sư tư vấn và giải đáp một số quy định pháp lý về tội buôn bán hàng giả:

Mẫu giấy vay tiền mới nhất năm 2022 và Cách viết giấy vay tiền, mượn tiền ?

Việc cho vay tiền cần phải được lập thành văn bản dưới dạng giấy vay tiền, hợp đồng vay tiền nếu có thu lãi suất hoặc có thể lập thành giấy mượn tiền, tài sản (thường không thu lãi suất). Các bên cần tự nguyện lập và ký tên để đảm bảo giấy vay, mượn ...

Mẫu văn bản đề nghị nhận thừa kế mới nhất 2022 ? Quy định về quyền hưởng thừa kế

Thủ tục nhận di sản thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc thực hiện như thế nào ? Cách thức lập, soạn thỏa văn bản đề nghị nhận thừa kế mới nhất và quyền thừa kế tài sản sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể như sau:

Điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định

Công trình xây dựng là sản phẩm được xây dựng theo thiết kế, tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới ...

Mẫu biên bản họp gia đình bản mới nhất năm 2022 ? Cách lập biên bản họp gia đình chia đất ?

Trong mỗi gia đình đều tiềm ẩn những mâu thuẫn pháp lý rất dễ bùng phát, khi mâu thuẫn xảy ra trong mỗi gia đình cần tạo lập các biên bản họp với nội dung phù hợp. Công ty luật Minh Khuê đưa ra mẫu biên bản họp để Quý khách hàng tham khảo:

Phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật

Thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế. Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế.

Tài liệu tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông (P3). Tài liệu tập huấn đạo đức nghề lái xe

Có hiểu biết để áp dụng được vào thực tế các nội dung, nhiệm vụ của người lái xe trong Quy trình đảm bảo an toàn giao thông; có kiến thức cơ bản để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thông thường xảy ra đối với hành khách khi đang lưu thông trên ...

Học sinh cấp 3 điều khiển xe 50cc có bị xử phạt không?

Khách hàng: "Em năm nay 15 tuổi đang học lớp 10. Ngày nào em cũng chạy xe cub 50cc đến trường. Vậy cho em hỏi nếu bị cảnh sát giao thông bắt thì em có bị xử phạt không? Xử phạt như thế nào ạ? Mong luật sư giải đáp thắc mắc cho em. Em xin chân thành ...

Các cơ quan mua sắm cấp trung ương thực hiện đấu thầu trong phạm vi CPTPP

Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này, cơ quan mua sắm phải tổ chức đấu thầu nội khối, trừ trường hợp người có thẩm quyền xét thấy cần tổ chức đấu thầu quốc tế để mang lại hiệu quả cao hơn cho dự ...

Vợ sinh con thì chồng đang thực hiện nghĩa vụ quân sự có được nghỉ phép không

Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, gồm: Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ.

Cạnh tranh lành mạnh là gì ? Khái niệm về cạnh tranh lành mạnh ?

Cạnh tranh lành mạnh là sự ganh đua một cách hợp pháp, trong sạch, đàng hoàng giữa các nhà kinh doanh hoạt động trong cùng lĩnh vực, ngành nghề để chiếm lĩnh thị phần mà không sử dụng thủ đoạn mờ ám, bất chính nhằm loại bỏ đối thủ, tranh giành thị ...

Tư vấn thủ tục thành lập trung tâm kỹ thuật môi trường trực thuộc công ty?

Khách hàng: Công ty tôi vừa thành lập một trung tâm hoạt động về mảng kỹ thuật môi trường. Tôi muốn trung tâm có dấu riêng để kinh doanh và hoạt động trong lĩnh lực khoa học công nghệ, tách biệt với công ty có được không. Nếu làm dấu riêng thì phải ...

Thanh toán quốc tế là gì ? Điều kiện thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế ?

Thanh toán quốc tế là thanh toán giữa các bên tham gia hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế hoặc hợp đồng dịch vụ có yếu tố nước ngoài. Và vấn vấn đề pháp lý liên quan đến việc thanh toán quốc tế sẽ được phân tích và giải đáp cụ thể:

Hàng giả là gì ? Khái niệm về hàng giả được hiểu như thế nào ?

Với nền kinh tế hàng hóa ngày càng phát triển hiện nay, các cá nhân, pháp nhân thực hiện việc kinh doanh hàng hóa càng nhiều. Vấn đề hàng hóa bị làm giả, làm nhái cũng không còn xa lạ với bên mua cũng như bên bán nhằm trục lợi trong quá trình mua ...

Sở giao dịch chứng khoán là gì ? Quy định về Sở giao dịch chứng khoán theo Luật Chứng khoán

Thị trường giao dịch chứng khoán là tập hợp các hoạt động phân phối lại các nguồn từ chủ thể này sang chủ thể khác, từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác. Sở giao dịch chứng khoán là thị trường chứng khoán là nơi giao dịch các tài sản tài chính. Bài ...

Dịch vụ nổi bật