Tờ khai 10Q (FORM 10Q) là gì? Một số quy định về chứng khoán

Tờ khai 10Q (FORM 10Q) là báo cáo tài chính hàng quý được báo cáo bởi các công ty về những chứng khoán đã niêm yết, và những công ty được yêu cầu lập báo ...

Ngày giao (DELIVERY DATE) là gì ? Quy định về ngày giao hàng hoá?

Các lưu ý về thời gian và địa điểm giao nhận hàng hóa trong hợp đồng mua bán gồm những gì? Pháp luật quy định như thế nào về thời gian và địa điểm giao nhận ...

Mạng lưới được chia sẻ (SHARED NETWORK) là gì ?

Trong thời đại công nghiệp 4.0 các thói quen trong hoạt động của các doanh nghiệp đã thay đổi. Để thích ứng với sự phát triển mạnh mẽ của hoa học, kĩ ...

Cho thuê lại (Recharter) là gì ? Một số quy định về luật hàng hải

Cho thuê lại (Recharter) là người thuê tàu hoặc người thuê vận chuyển hàng hóa theo chuyến cho người khác thuê tàu mà mình đã thuê.

Hoạt động ngân hàng kép (DUAL BANKING) là gì ?

Hoạt động ngân hàng kép (DUAL BANKING) là hệ thống ngân hàng tại Mỹ, bao gồm ngân hàng tiểu bang, được cấp phép và giám sát bởi Cục Quản Trị Ngân hàng Tiểu ...

Lệnh trong ngày (DAY ORDER) là gì ? Một số quy định về Chứng khoán

Lệnh trong ngày (DAY ORDER) là lệnh để mua chứng khoán hoặc hợp đồng tài chính kỳ hạn chỉ hiệu lực cho một ngày.

Tỷ giá hối đoái kỳ hạn (FORWARD EXCHANGE RATE) là gì ?

Tỷ giá hối đoái kỳ hạn (FORWARD EXCHANGE RATE) là mức giá niêm yết cho việc giao đồng tiền sau ngày giao ngay (SPOT), hoặc giao trong hai ngày làm việc.