Tổ chức quốc tế liên chính phủ và vai trong xây dựng pháp luật quốc tế

Tổ chức quốc tế liên chính phủ và vai trong xây dựng pháp luật quốc tế

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhu cầu hợp tác giữa các quốc gia nhằm hàn gắn vết thương chiến tranh cùng với việc các quốc gia đang đứng trước hàng loạt các vấn đề khó khăn phải giải quyết, một mô hình hợp tác mới được hình thành thể hiện sự gắn kết và quyết tâm cao của cộng đồng quốc tế trong