Người lao động nghỉ chờ việc có được đóng Bảo hiểm xã hội không?

Chào Luật sư, tôi ký hợp đồng lao động 1 năm với Công ty A, hiện mới làm được 6 tháng thì Công ty thông báo cho chúng tôi nghỉ chờ việc 2 tháng. Luật sư cho ...

Dịch vụ nổi bật