Người sử dụng lao động đóng bảo hiểm bắt buộc như thế nào, từ bao giờ ?

Người sử dụng lao động đóng bảo hiểm bắt buộc như thế nào, từ bao giờ ?

Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945;

Đóng tiền bảo hiểm xã hội trong khoản thời gian bao lâu nhận được trợ cấp thai sản ?

Điều kiện để nhận được tiền hưởng trợ cấp thai sản là gì ? Thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản ? Là những câu hỏi ...

Nhân viên Việt Nam làm việc cho văn phòng đại diện công ty nước ngoài có được hưởng bảo hiểm thai sản không ?

Ngày 25/06/2015, chúng tôi nhận được yêu cầu của quý khách liên quan đến nội dung cụ thể như sau: “Tôi hiện là nhân viên của một văn phòng đại diện tại VN ...

Bị bãi nhiệm thì tôi có được áp dụng nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP hay không?

Thưa luật sư, ​​Rất mong Luật sư tư vấn cho tôi như đã trình bày (kem theo file) như vậy công ty chấm dứt hợp đồng lao động bđã đúng chưa? Nếu như tôi không ...

Dịch vụ nổi bật