Tất cả những thông tin về nghĩa vụ quân sự cần biết năm 2023

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, ...

Những đồ được mang theo khi đi nhập ngũ 2023 gồm những gì?

Nhập ngũ là việc công dân vào phục vụ có thời hạn trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển. Công dân Việt Nam nếu giới ...

Dịch vụ nổi bật