Cao 1m50 có được tham gia nghĩa vụ quân sự không ? Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự ?

Tròn 18 tuổi đã có thể nhập ngũ theo luật nghĩa vụ quân sự không ? Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo luật mới là bao nhiêu ? Tư vấn đăng ký nghĩa vụ ...

Dịch vụ nổi bật