Luat Minh Khue
Trốn nghĩa vụ quân sự năm 2020 sẽ bị xử lý như thế nào ? Mức phạt tiền khi không đi nhập ngũ ?

Trốn nghĩa vụ quân sự năm 2020 sẽ bị xử lý như thế nào ? Mức phạt tiền khi không đi nhập ngũ ?

Trốn nghĩa vụ quân sự là hành vi lẩn tránh của người/công dân có nghĩa vụ tham gia nhập ngũ khi đến độ tuổi nhập ngũ đã được gọi đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự nhưng không chấp hành, không tham gia, bỏ đi khỏi địa phương... Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp các quy định pháp luật về vấn đề này:

Dịch vụ nổi bật