Cận 3,5 độ có phải đi nghĩa vụ quân sự không ? Quy định về thời gian đi bộ đội là bao lâu ?

Đang trong thời gian chờ kết quả thi đại học thì có phải đi nghĩa vụ quân sự ? Thời gian đi nghĩa vụ quân sự các đợt trong năm ? Ba qua đời, mẹ 58 tuổi có ...

Dịch vụ nổi bật