Hoãn gọi nhập ngũ khi gia đình khó khăn?

Không đạt tiêu chuẩn sức khỏe đề ra có được đi nghĩa vụ không ? Tư vấn về trường hợp được gọi đi nghĩa vụ ở nhiều nơi ? Xin hỏi là em mới học hết lớp 6 như ...

Dịch vụ nổi bật