Hạch toán độc lập là gì ? Khái niệm về hạch toán độc lập

Hạch toán lập là hình thức hạch toán thuế của các đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp (như chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh). Bài viết phân ...

Đơn vị dự toán là gì ? Quy định pháp luật về đơn vị dự toán

Căn cứ vào mối quan hệ trực tiếp hay gián tiếp với ngân sách nhà nước và vị trí trong hệ thống phân phối, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ...

Đơn vị kế toán là gì ? Quy định pháp luật về đơn vị kế toán

Đơn vị kế toán là đối tượng thuộc phạm vi áp dụng Luật kế toán. Đối tượng thuộc phạm vi áp dụng Luật kế toán là tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan ...

Xuất hóa đơn nhằm mục đích giải ngân cho ngân hàng

Tôi muốn hỏi Công ty nội dung sau: Công ty A nhập nguyên liệu, sản xuất ra thành phẩm bán cho công ty B, rồi công ty B bán lại cho công ty A, hoạt động này ...

Biểu thuế là gì ? Khái niệm về biểu thuế

Bài viết dưới đây sẽ làm rõ các vấn đề liên quan đến thuế, Vai trò của thuế, Thuế theo tỷ lệ (proportional taxation); Thuế suất cố định và biểu thuế; các ...

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Phương pháp kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một vấn đề quan trọng mà bất cứ một doanh nghiệp nào cũng không thể bỏ qua, thế nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về loại thuế ...

Dịch vụ nổi bật