Phải làm gì khi hoá đơn điện tử bị lập sai ?

Phải làm gì khi hoá đơn điện tử bị lập sai ?

Hoá đơn điện tử là một trong các chính sách bắt buộc các doanh nghiệp phải tuân thủ theo quy định của Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14. Do là quy định mới nên trên thực tiễn khi áp dụng chính sách này, nhiều doanh nghiệp đã gặp phải các vướng mắc trong câu chuyện các hoá đơn điện tử lập sai thì xử

Quy định về việc ký hợp đồng làm việc của viên chức ? Phân biệt hợp đồng lao động và hợp đồng làm việc?

Viên chức là những công dân Việt Nam qua quá trình tuyển dụng theo một quy trình nhất định để vào làm tại các vị trí công việc cụ thể. Việc ký hợp đồng làm ...

So sánh những điểm tiến bộ và hạn chế về chế độ tài sản theo luật định trong luật HN&GĐ 2014 với luật cũ?

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có nhiều điểm mới so với Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, trong đó có có điểm mới về chế độ tài sản của vợ ...

Quyền dân tộc tự quyết trong pháp luật quốc tế

Quyền dân tộc tự quyết là quyền tự mình định đoạt những công việc thuộc về vận mệnh của dân tộc mình, như lập ra một nhà nước dân tộc riêng, độc lập, hoặc ...

Quản lý đất đai là gì ? Hệ thống cơ quan chuyên ngành quản lý đất đai ở Việt Nam ?

Quản lý đất đai là quá trình sử dụng và phát triển đất trong khu vực nông thôn hoặc thành thị. Các hoạt động sử dụng tài nguyên đất nhằm phục vụ nhiều mục ...

Tai nạn lao động là gì ? Cách phân loại tai nạn lao động ?

Tai nạn lao động là sự cố rủi ro bất ngờ xảy ra trong quá trình lao động mà gây thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng của người lao động, gắn với việc thực hiện ...

Những quy định chung về lập vi bằng của Thừa phát lại ?

Vi bằng là văn bản do thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác. Hiểu đơn giản nhất ...

Phân loại tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 ? Ý nghĩa phân loại tài sản ?

Trong các giao dịch dân sự đều có sự hiện diện của tài sản. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta tham gia rất nhiều các quan hệ dân sự. Vậy tài sản là gì? ...

Khái niệm ý thức xã hội, ý thức pháp luật và ý thức pháp quyền ?

Khái niệm ý thức xã hội dùng để chỉ toàn bộ phương diện sinh hoạt tinh thần của xã hội, nảy sinh từ tồn tại xã hội và phản ánh tồn tại xã hội trong những ...

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì ? Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp công lập

Đơn vị sự nghiệp công lập chính là các tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp ...

Nguyên tắc tối huệ quốc (viết tắt theo tiếng Anh là MFN) là gì ? Phân tích nguyên tắc tối huệ quốc ?

Tối huệ quốc là nguyên tắc pháp lý quan trọng nhất của WTO. Tầm quan trọng đặc biệt của MFN được thể hiện ngay tại Điều I của Hiệp định CATT (mặc dù bản thân thuật ngữ "tối huệ quốc"không được sử dụng trong điều này). Bài viết phân tích các vấn đề ...

Phụ nữ là gì ? Sự khác biệt cơ bản giữa phụ nữ là con gái ?

Có một câu hỏi có tính triết học, vấn đề mang tính nhân loại "Chúng ta là ai, từ đâu đến?". Chính vì đi tìm câu trả lời này mà con người phát triển thành con người văn minh. Nhưng dường như lời giải cho câu trả lời ấy quá khó, không phải là trả lời ...

Đặc điểm, nguồn gốc, bản chất và các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm ?

Ngày nay, bảo hiểm đã trở thành một ngành kinh doanh phát triển rất mạnh, với tốc độ tăng trưởng trung bình khá cao. Đặc biệt, ở một số nước trên thế giới, bảo hiểm đã trở thành một phần không thể thiếu trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống nói ...

Phí hoa tiêu (Pilotage dues) là gì ? Quy định về chế độ hoa tiêu.

Hoa tiêu là gì? Chi phí hoa tiêu tại Việt Nam là bao nhiêu? Chi phí hoa tiêu được quy định tại đâu. Có bắt buộc phải chịu phí hoa tiêu hay không.

Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của lực lượng Dân quân tự vệ

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, là một thành phần của Lực lượng Vũ trang nhân dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lực lượng dân quân tự vệ có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng ...

Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là gì ? Mục tiêu, nguyên tắc, cơ cấu tổ chức của ASEAN

Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là tổ chức quốc tế liên chính phủ có tính chất khu vực được thành lập trên cơ sở Tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước Đông Nam Á gồm: Thái Lan, Malaixia, Xingapo, Philippin và Inđônêxia kí tại ...

Danh mục dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định mới

Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. Luật Minh Khuê cung cấp danh mục dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ...